SmartestHR

SmartestHR d.o.o. Ljubljana
Startup

Hotelirstvo se sooča s problematiko razpoložljivosti delovne sile »ob pravem času na pravem mestu« (sezonskost del), obenem pa je dostop do globalne delovne sile iz manj razvitih trgov problematičen. Zaposlovanje jemlje veliko časa in resursov, še posebej ker se delavci in delodajalci povezujejo na daljavo, pretok informacij pa je počasen. Preverjanje kredibilnosti je zahtevno, zaposlitev ustreznega profila pa kritična in lahko rezultira v finančni škodi podjetja. Pri sezonskih delih prihaja do problema izvedbe plačila.

 

SMARTESTHR protokol, tj. sistem za pametno in varno globalno trgovanje s storitvami na področju hotelirstva. Osnovan na blockchain tehnologiji, SMARTESTHR ekosistem temelji na 3 tehnoloških protokolih (skills, matchmaking, pay). Na globalni trg dela uvaja nov poslovni model povezovanja delavcev in hotelov brez posrednikov, z praktično ničelno stopnjo tveganja (zagotovilo plačila, preverljive reference) in dodano vrednostjo avtomatiziranega (AI) matchmakinga.

Tomislav Čeh Direktor
Vključenost v program
P2 2019 SPS StartupPlus+ SK75 2020 SPS Register inovativnih zagonskih podjetij
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.