Settings = { cultureInfo: "sl-si", cookieUrl: "/sl-si/politika-piskotkov", };

Soinvestiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK)

 

Namen soinvestiranja z zasebnimi investitorji je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja.

 

 

Omogoča jim:

  • od 100.000 € do 600.000 € direktnega kapitalskega vložka SPS-a, kadar s SPS-om soinvestirajo poslovni angeli ali skladi zasebnega/tveganega kapitala
  • od 200.000 € do 600.000 € direktnega kapitalskega vložka SPS-a, kadar s SPS-om soinvestirajo korporacije

 

Skupna višina javno-zasebnega finaniranja

  • podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno od 200.000 € do 1,250.000 € javno-zasebnih investicij
  • inovativno podjetje, ki izpolnjuje predpisane pogoje za inovativnost, lahko pridobi od 200.000 € do 2,400.000 € javno-zasebnih investicij

 

Črpanje financiranja

  • štiri tranše: SPS tranše izvede po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega vlagatelja
  • skrajni rok za črpanje vseh tranš je dvanajst mesecev od dneva odobritve financiranja


Razpis SI-SK je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.

 

 

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.