Svetovalna podpora in infrastruktura
 

Vsak nasvet pride prav. Veš, na koga se obrniti s svojo podjetniško idejo? Kje najti mentorsko in svetovalno pomoč? Kje najti poslovne prostore za svoje startup ali scaleup podjetje, ki poleg infrastrukture nudijo tudi družbo drugih podobno inovativnih podjetnikov?

 

V Sloveniji podporo podjetjem zagotavljajo javni in zasebni programi.

 

Javni programi

Glavno jedro javnih programov je osnovano na javni mreži podpornega okolja, ki ga upravlja SPIRIT Slovenija, in sicer v okviru programa Subjekti inovativnega okolja (SIO), ki nudijo pomoč podjetnikom v idejni in zagonski fazi ter v fazi rasti.

 

  • Idejna faza: Podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo, ter narediti načrt njegove uresničitve.

  • Zagonska faza: Podpora rasti in razvoju start up podjetij. Usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

  • Faza rasti in internacionalizacije: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih scaleup podjetij. Podpora je namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

 

Subjekti inovativnega okolja so tehnološki parki ter univerzitetni in podjetniški inkubatorji, ki ustvarjajo spodbudno okolje za nastajanje in razvoj inovativnih podjetij, zlati tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva.

 

Nadgradnjo jedrnih programov za najpropulzivnejša startup in scaleup podjetja pa predstavljajo programi Slovenskega podjetniškega sklada v okviru paketa Startup Plus Program (#StartupPlusProgram), ki zajema tako financiranje kot tudi na to vezano vsebinsko podporo.

 

Poleg navedenih programov obstajajo v okviru javne podpore še druge brezplačno dostopne oblike podpore, katere izvajalci so entitete podpornega okolja, podjetniških mrež in javnih inštitucij.

 

 

Zasebni programi

Najvidnejša predstavnika zasebnih podpornih programov sta podjetniška pospeševalnika ABC Accelerator in Katapult, ki zagotavljata tako svetovalno kot infrastrukturno podporo, prav tako pa tudi finančno vlagata v obetavna podjetja.

 

Za pospeševanje mladinskega podjetništva s svojimi programi skrbi Ustvarjalnik.

 

Vedno večji trend je tudi povezovanje startupov in korporacij, kjer se angažirajo CorpoHub, PODIM konferenca, Future 4.0, svetovanja pa nudijo tudi Poslovni angeli Slovenije.

 

Podjetniške dejavnosti podpirajo tudi zasebne svetovalne in mreženjske organizacije, med njimi tudi CEED Slovenija, največja slovenska podjetniška skupnost, ki povezuje več kot 1.000 podjetnikov v Sloveniji in 20.000 mednarodno z namenom medsebojne izmenjave izkušenj, podpore in sodelovanja ter Slovenski poslovni klub.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.