Administracija in davki


Kakovostne informacije so ključne za uspešno poslovanje. Zato moraš poznati administrativne postopke, zakonodajo in davčne stopnje, vedeti, koliko časa potrebuješ za ustanovitev podjetja, poznati izzive na podjetniški poti …

 

Te zanima, kako lahko ustanoviš svoje podjetje in kakšne pogoje moraš izpolnjevati za opravljanje svoje dejavnosti in poklica? A veš, da lahko podjetje odpreš preko portala SPOT kar od doma oziroma iz svoje pisarne, poleg tega pa lahko za svoje podjetje urediš tudi druge storitve po elektronski poti.

 

Portal SPOT (dosedanji portal e-VEM) kot osrednji državni portal za potencialne podjetnike, podjetja in druge poslovne subjekte ti omogoča hitro, enostavno in varno poslovanje z državo.

 

 

Nekje je treba začeti ...

 

Ni nujno, da je vsak začetek težak ... Dobro je, da je ustanovitev podjetja v Sloveniji zelo poenostavljena, predvsem pa je za večino preprostih poslovnih oblik brezplačna.

 

Preden ustanoviš podjetje, se moraš odločiti za poslovno obliko podjetja (s.p., d.o.o., d.d., d.n.o, k.d., k.d.d., ...), ki bo najbolj ustrezala tvojemu poslovanju. Želim ustanoviti podjetje.

 

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanoviš od doma, na portalu e-VEM (SPOT), za kar potrebuješ digitalno potrdilo oziroma zahtevano opremo, ali na eni od točk SPOT.

 

... ko posel teče ...

 

Za zakonito poslovanje je ključno, da uredite in plačujete ustrezna socialna zavarovanja oziroma prispevke in davke. Obveznosti vsakega poslovnega subjekta zajemajo tudi pravilno vodenje poslovnih knjig, sklenitev ustreznih delovnih pogodb in zagotovitev varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim.

 

Davki

Plačilo davkov je odvisno od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja. Preberi več ... 

 

Vodenje poslovnih knjig

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige. Preberi več ...

 

Zaposlovanje 

Preverite možne načine zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev in socialne varnosti v Sloveniji. Preberi več ...

 

Varnost in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti svojim delavcem varnost in zdravje pri delu. Preberi več ...

 

Javna podpora

Država ponuja podjetjem finančno in posredno (nefinančno) obliko pomoči. Preberi več ...

 

Odgovorno poslovanje

Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe, konkurence in intelektualne lastnine. Preberi več ...

 

Socialna varnost in zavarovanja

Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov zaposlenih, njihovih delodajalcev in samozaposlenih v sistem socialne varnosti. Preberi več ...

 

Prijava spremembe podatkov podjetja

Prijavo sprememb lahko izvedete preko portala e-VEM ali na točki SPOT (VEM) v primeru enostavne (VEM) pogodbe. Preberi več ...

 

Informacije o tujih trgih

Spletni portal Izvozno okno je nepogrešljivo orodje slovenskih izvoznikov in podjetij, ki načrtujete prodor v tujino. Preberi več ...

 

 

Tudi konec je lahko nov začetek ...

 

Zapiranje s.p.

Podjetnik mora pred zaprtjem razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci, saj se pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije. Preberi več ...

 

Zapiranje gospodarske družbe

Nelikvidna podjetja sprožijo postopek prisilne poravnave in/ali stečaja podjetja. Preberi več ...

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.