Akcijski načrt
Predlogi korona ukrepov za pomoč startupom & scaleupom
1
NADOMESTILA STROŠKOV DELA
Predlog dviga stopnje dovoljene medletne rasti z 20 % na vsaj 60 %

V Start:up Slovenija na osnovi predlogov, ki smo jih prejeli iz startup skupnosti, predlagamo, da Vlada RS dopolni že sprejeti ukrep, vezan na povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov, in sicer na način, da bi bili do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci v zagonskih (startup) in hitrorastočih (scaleup) podjetjih, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v drugem trimesečju 2020 upadli za več kot 20 % glede na prvo tromesečje 2020 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 60 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Za zagonska in hitrorastoča podjetja je namreč značilno, da morajo dosegati visoke dvo- ali celo trimestne letne stopnje rasti, če želijo prodreti na trg in se uveljaviti v okviru izjemne globalne konkurence. Vsaka relativno nižja stopnja rasti že predstavlja velik neuspeh in lahko ogrozi obstoj podjetja, ki ne bo več atraktivno za investitorje in druge poslovne partnerje.

Deli izkušnjo
2
PREMOSTITVENI KORONA KREDIT
Nov finančni instrument za startupe in scaleupe

Predlagamo, da Slovenski podjetniški sklad po vzoru Francije uvede nov finančni instrument v skupni višini 20 milijonov evrov v obliki premostitvenega (likvidnostnega) kredita za startup in scaleup podjetja. V ta namen se predlaga tudi dvig starostne meje podjetij za vpis v startup register, ki ga vodi Sklad, na 10 let. Do kredita v minimalni višini 50.000 EUR bi bila upravičena startup in scaleup podjetja, ki so jim prihodki upadli izključno zaradi koronakrize in ne iz katerih koli drugih razlogov in imajo vsaj 2 redno zaposlena sodelavca. Kredit bi moral biti odobren zelo hitro in brez osebnih zavarovanj podjetnika z ročnostjo vsaj 5 let in začetnim moratorijem na odplačevanje. Višina kredita bi bila odvisna od velikosti podjetja, merjene s številom zaposlenih. S tem bi omogočili startup in scaleup podjetjem, da se med gospodarskim izpadom zaradi COVID-19 obdržijo nad vodo, saj je večina startup in scaleup podjetij v zgodnji fazi razvoja in zato finančno krhkih.

Deli izkušnjo
3
NADGRADNJA SI-SK PRODUKTA SPS
Povečanje deleža javnega kapitala v soinvesticiji z zasebnim

Predlagamo, da se dopolni obstoječi mehanizem SI-SK javnega sofinanciranja zasebnih investicij v startup in scaleup podjetja, ki ga Slovenski podjetniški sklad že izvaja. Predlagamo, da se spremeni razmerje med zasebnim in javnim kapitalom s 50:50 na vsaj 30:70 ali 20:80 v prid javnemu kapitalu, saj se bo število zasebnih investitorjev verjetno drastično zmanjšalo. Predlagamo, da se tudi omogoči dokapitalizacijo podjetij, ki so že prejela zasebno investicijo v zadnjih do 12 ali do 24 mesecih, in sicer v razmerju od 1:1 do 1:4 med zasebnim in javnim financiranjem.

Deli izkušnjo

Imaš še kakšen dodaten predlog?

Če imaš še kakšen predlog za ukrep, nam ga prosim pošlji, da ga umestimo v diskusije!

 

info@startup.si

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.