quantifly

CirrioSoft d.o.o. Ljubljana
Startup

V podjetju Cirriosoft razvijajo spletno platformo za reševanje HRM izzivov. Preko njihovega "cloud-based" orodja - quantifly so odločitve in spremembe podjetij, vezane na HRM, uvedene na podlagi statistično oprijemljivih podatkov namesto občutkov, čustev in mnenj. Pri CirrioSoft to dosežejo preko poglobljene analize podjetja (stranke) in vseh zaposlenih v njem z njihovim “custom human-assisted software". Po opravljeni quantifly analizi stranke prejmejo poročilo za management, ki vključuje kazalnike zdravja podjetja, kompetence zaposlenih, njihove vloge ipd.

Orodje quantifly je namenjeno predvsem podjetjem, v katerih ima dodana vrednost zaposlenih velik pomen, saj je tam doprinos največji. Konkurenca bodisi ne ponuja celostne rešitve (quantifly namreč omogoča tako zajem podatkov in analizo kot tudi interpretacijo v obliki poročila podjetja in individualnih poročil zaposlenih) bodisi se ne osredotoča na individualne zaposlene temveč zgolj na podjetje kot celoto. Poleg tega so rezultati podani v spletni platformi.

Luka Pregelj Direktor
Vključenost v program
StartupPlus+ SK75 2021 SPS Register inovativnih zagonskih podjetij
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2021
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.