Quantifly

Quantifly d.o.o. Ljubljana
Startup

V podjetju Quantifly razvijajo spletno platformo za reševanje HRM izzivov. Preko njihovega "cloud-based" orodja so odločitve in spremembe podjetij, vezane na HRM, uvedene na podlagi statistično oprijemljivih podatkov namesto občutkov, čustev in mnenj. Pri Quantifly to dosežejo preko poglobljene analize podjetja (stranke) in vseh zaposlenih v njem z njihovim “custom human-assisted software". Po opravljeni analizi stranke prejmejo poročilo za management, ki vključuje kazalnike zdravja podjetja, kompetence zaposlenih, njihove vloge ipd.

Bistvena novost je sociometrična analiza, ki omogoča vpogled v komunikacijska omrežja in strukturo odgovornosti v organizaciji. Tam se namreč skrivajo vzroki za izražene simptome – nejasno definirane vloge, neustrezna razporeditev kadrov, rušilci ekipne dinamike, komunikacijski silosi, itd.

Orodje Quantifly je namenjeno predvsem podjetjem, v katerih ima dodana vrednost zaposlenih velik pomen, saj je tam doprinos največji. Konkurenca bodisi ne ponuja celostne rešitve (Quantifly namreč omogoča tako zajem podatkov in analizo kot tudi interpretacijo v obliki poročila podjetja in individualnih poročil zaposlenih) bodisi se ne osredotoča na individualne zaposlene temveč zgolj na podjetje kot celoto. Poleg tega so rezultati podani v spletni platformi.


Leta 2023 je bilo podjetje Quantifly finalist za naziv Slovenski Start:up leta!

 

Luka Pregelj Direktor
Vključenost v program
StartupPlus+ SK75 2021 SPS Register inovativnih zagonskih podjetij Slovenski Start:up leta finalist
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.