ReSys

ReSys d.o.o. Podnart
Startup

Osnovna ideja ekipe je zasnova in izdelava sistema za spremljanje in/ali vodenje procesov in naprav. Sistem sestavlja programabilni kontroler in pripadajoča programska oprema, ki skrbi za konfiguracijo in izmenjavo podatkov. Posamezni deli sistema so med seboj povezani preko realtime ethernet komunikacije. Osnova klasičnega programabilnega kontrolerja (kar uporablja konkurenca) je mikroprocesor, pri katerem programabilnost dosežemo s softwareskim programom, ki ga ta izvaja.

 

Osnova našega programabilnega kontrolerja pa je FPGA. Slednji pa se od mikrokontrolerja bistveno razlikuje, saj omogoča, da na njem implementiramo poljuben hardware. Ekipa je v svojem sistemu implementirala mikroprocesor znotraj FPGA, s čimer so dosegli softwaresko programabilnost (identično klasičnim sistemom), hkrati pa so s tako zasnovo dosegli tudi hardwaresko programabilnost, ki pa je klasični sistemi nimajo. Njihov kontroler lahko zato imenujejo Softwaresko in Hardwaresko Programabilni (SHP) kontroler.

Klemen Dovrtel Direktor
Vključenost v program
P2 2019 SPS StartupPlus+
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.