8DATA

April 8 d.o.o. Ljubljana
Startup

Večje število komunikacijskih kanalov pomeni večje število metrik, kjer se ločeno spremlja uspešnost digitalnih marketinških kampanj. Iz takšnih metrik je težko imeti pregled in razločiti, kakšen je ROI celotne kampanje. Hkrati pa oddelki marketinga nimajo resursov za zapleteno pripravo ustreznega meritvenega plana. Nepoenotenost metrik uspešnosti digitalnih marketinških kampanj omogoča neobjektivno tolmačenje in izračunavanje rezultatov kampanj in s tem prilagajanje meril uspešnosti. Trenutni potek dela agencij in naročnikov je postavitev ciljev digitalnih kampanj pred kampanjo in revizija doseganja ciljev po kampanji, nimajo pa vpogleda v kampanje v realnem času –kadarkoli, kjerkoli, saj se ponekod vse izvaja ročno na naročnikovo željo.

 

8DATA –je rešitev, ki uporabniku omogoča enostavne nastavitve meritvegena plana preko čarovnika in spremljanje učinkovitosti vseh digitalnih kampanj v realnem času. On-line avtomatiziran postopek za poenostavljeno opredelitev meritvenega plana preko čarovnika in s pomočjo online knjižnice KPI-jev. Avtomatsko združuje podatke iz različnih oglaševalskih medijev (in opcijsko integracija z AI rešitvami). Prikazuje rezultate v realnem času v različnih oblikah za različne nivoje uporabnikov in dnevne, tedenske ali mesečni alerte.

Urša Mivšek Sitar Direktorica
Vključenost v program
P2 2019 SPS StartupPlus+
Tip trga
B2B B2C
Prihodki v letu 2022
301k - 1 M
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.