OpenProf

Oprof d.o.o. Ljubljana
Startup

OpenProf je prva rešitev, ki dijakom ponuja okolje, v katerem lahko svoj učni proces optimizirajo ter v krajšem času naredijo več, obenem pa OpenProf zaznava šibke točke v njihove učnem procesu. Profesorji lahko temu primerno reagirajo in se na individualni ravni bolje odzivajo na potrebe posameznih dijakov.

Konkurenco sistemu OpenProf predstavljajo tiskani učbeniki, portali z inštruktorji, MOOC portali ter različni portali za avtomatično reševanje vaj. Prednosti OpenProf pred vsemi so, da lahko profesorji na hiter in enostaven način sestavijo svoje lastne zbirke (osebna vadnica, spletni učbeniki, priprave na teste, učni listi), da so zbirke gradiv osredotočene na prakso in da snovalci sistema razumejo učni proces.

Matej Posinković Direktor
Podporna okolja
  • Tehnološki park Ljubljana
Vključenost v program
StartupPlus+ SK75 2016 SPS
Tip trga
B2C B2G
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.