PracticeTape

PracticeTape d.o.o. Maribor
Startup

Podjetje PracticeTape razvija istoimenski portal za vzpostavitev virtualne zasebne glasbene šole. Izziv pri zasebnem poučevanju glasbe predstavljaja usklajevanje urnikov, ki je podrejeno razpoložljivosti vseh vpletenih, učitelja, učenca in staršev. Portal PracticeTape omogoča popolno izvedbo virtualnega učnega procesa. Pouk učitelj in učenec izvajata prek video konference, spletna učilnica pa zagotavlja stalen dostop in organiziran pregled dela vseh učencev. Za zagotavljanje kakovosti je vsak učitelj, ki je na voljo za poučevanje prek platforme, tudi predhodno preverjen.

Jaka Zaletelj Direktor
Vključenost v program
P2 2017 SPS
Tip trga
B2C B2B
Prihodki v letu 2022
76 - 300k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.