InstaText

InstaText d.o.o. Ljubljana
Startup

Pri pisanju besedil, še zlasti v tujem jeziku, bi pogosto potrebovali osebo, bodisi lektorja bodisi maternega govorca (angl. native speaker), ki bi nam v realnem času predlagala izboljšave besedila. InstaText to omogoča v obliki spletne aplikacije, kjer uporabnik na levi strani vnese svoje besedilo, na desni strani pa dobi predlog izboljšanega besedila, z jasno označenimi popravki in možnostjo urejanja. Spremenjeno besedilo lahko vsebuje slovnične in druge popravke, izboljšano besedišče ter ustreznejšo rabo besed, vključuje pa lahko tudi temeljita preoblikovanja besedila in optimizacijo besedil.

 

InstaText s pomočjo uporabe umetne inteligence in jezikovnih tehnologij omogoča samodejno izboljševanje besedil v različnih jezikih. Storitev je usmerjena na globalni trg in je namenjena vsem, ki uporabljajo pisni jezik v svoji strokovni delovni komunikaciji, vključno z mednarodnimi podjetji, prevajalskimi agencijami, agencijami za odnose z javnostmi, odvetniškimi pisarnami, vladnimi institucijami, tiskovnimi agencijami, strokovnimi avtorji in posamezniki, ki sodelujejo v akademskem pisanju.

 

Podjetje InstaText je leta 2020 osvojilo naziv Slovenski Start:up leta!

 

Matej Guid Direktor
Podporna okolja
  • Tehnološki park Ljubljana
Vključenost v program
P2 2019 SPS Slovenski Start:up leta zmagovalec StartupPlus+
Tip trga
B2C
Prihodki v letu 2022
1 - 3 M
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.