Podjetniški inkubator Bela Krajina

Črnomelj

Podjetniški inkubator Bela krajina predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji.

Za podjetnike in startup podjetja nudijo storitve najema Coworking pisarn in poslovnih prostorov, izposojo razne pisarniške in druge opreme, predavanja in delavnice ter svetovanja in mentorstva.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.