Sonja Ratej Pirkovič

ALLUMEN PARTNERJI d.o.o.
Mentorstvo
Strokovnjakinja na področju kontrolinga, upravljanja tveganj in financ

Sonja ima večletne izkušnje na področju priprave poslovnih načrtov, finančnega vrednotenja novih produktov ter upravljanja tveganj. 

 

Kot direktorica upravljanja tveganj ali direktorica kontrolingav v Petrolu d.d. je vrsto let aktivno sodelovala z vodstvom družbe Mbills d.o.o. pri pripravi novih finančnih produktov iz vidika kreditnih in operativnih tveganj, pripravi vsebinskih specifikacij za tehnične rešitve za novo lansirane produkte, projekcij za ovrednotenje posameznih produktov, pri pripravi letnega plana poslovanja in večletnih poslovnih načrtov.

Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Ključne industrije
Infrastruktura in distribucija Zavarovanja
Izkušnje s tipom trga
B2B B2C
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Ustaljeno podjetje
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.