Dispo Market

Knedl d.o.o. Ljubljana
Startup

Ekipa podjetja Knedl z idejo Dispo Market rešuje problem neizkoriščenega prostora malim in srednje velikim podjetjem v cestnem tovornem prometu, kjer vsakdanje delo in velikost kadra ne dopuščata časa za analizo ter izboljšavo preteklih situacij. To posledično povzroči tudi več voženj, kar predstavlja večjo porabo goriva, onesnaževanje in zastoje na cestah. Člani ekipe tako razvijajo sistem, ki s pomočjo računalniškega vida, umetne inteligence, strojnega učenja in podatkov ustvari virtualen 3D prostor, v katerem zazna, kdaj so proste kapacitete v vozilih zares na voljo, te pa nato namesto uporabnikov ustrezno prodajo primernim kandidatom. Rešitev tudi povečuje varnost, saj je pozorna na porazdelitev teže glede na osi vozila. Od konkurence se razlikujejo po tem, so specializirani za optimizacijo z obstoječimi kapacitetami, pri čemer znajo delati z malimi in srednje velikimi podjetji.

Nikola Balaban Direktor
Podporna okolja
  • Ljubljanski Univerzitetni Inkubator
Vključenost v program
P2 2022 SPS StartupPlus+ Register inovativnih zagonskih podjetij
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.