Startup Plus: Spoznaj vertikalne pospeševalniške programe za rast in razvoj tvojega startupa

Dne 7. julij 2023 objavil Anemari Pediček
 

Svet tehnologije se neprestano spreminja in inovativna startup podjetja igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju novih idej ter rešitev. Tukaj imajo zelo pomembno vlogo vertikalni pospeševalniki, ki spodbujajo in pospešujejo rast startup podjetij v različnih panogah. Prav zato na Slovenskem podjetniškem skladu posebno pozornost posvečajo razvoju vertikalnih pospeševalnikov, ki omogočajo podjetnikom rast, razvoj, povezovanje z uveljavljenimi podjetji in specializirana skupinska izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Startup Plus programa za portfeljska podjetja potekajo štirje vertikalni pospeševalniški programi, ki pokrivajo področja, kot so vodik, zdravstvene tehnologije, strojna oprema in Web 3.0. V nadaljevanju lahko spoznaš, zakaj so se v Skladu odločili za spodbujanje vertikalnih pospeševalnikov, kateri vertikalni pospeševalniki potekajo trenutno, zakaj so pomembni in kakšna bo njihova vloga v prihodnosti. 

 

V Skladu se zavedajo, da postajajo vertikalni pospeševalniki vsekakor čedalje bolj pomembni pri spodbujanju komercializacije inovativnih, prebojnih podjetniških idej in krepitvi spretnosti ter kompetenc vodij in zaposlenih v start-up podjetjih. V zadnjih letih so namreč postala poslovna okolja tako kompleksna, da klasični, horizontalni pospeševalniki niso več dovolj učinkoviti pri zagotavljanju potrebnih specializiranih znanj in virov ter ciljno-usmerjene podpore start-up podjetjem, ki delujejo v določenih, kompleksnejših panogah in verigah vrednosti.

 

Vertikalni pospeševalniški programi namreč startup in scaleup podjetjem omogočajo prav to, in sicer, da v sodelovanju z najuspešnejšimi podjetji iz panoge in specializiranimi podpornimi institucijami ter z izmenjavo znanj in izkušenj z drugimi start-up in scale-up podjetji rešujejo konkretne, njim specifične (panožne) izzive, s katerimi se soočajo pri razvoju, proizvodnji, prodaji ali trženju svojih inovativnih proizvodov, storitev in rešitev.

 

Tudi tebe zanima, kateri vertikalni pospeševalniki potekajo za portfeljska podjetja Slovenskega podjetniškega sklada? Spoznaj jih v nadaljevanju.

 

1. Promocijsko vertikalni pospeševalnik na področju vodikovih tehnologij

Ana Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada nam je zaupala, da ima lahko vodik pomembno vlogo pri zmanjševanju energetske odvisnosti Evropske unije in povečanju deleža obnovljivih virov energije ter razogljičenju gospodarstva. Zato se v Skladu zavedajo, da je ključno, da države članice EU povečajo vlaganja v energetsko samooskrbo iz obnovljivih virov energije. V tem procesu pa lahko vodik odigra pomembno vlogo. Vodik kot energent lahko prispeva k zmanjšanju energetske odvisnosti EU, povečanju deleža obnovljivih virov energije ter razogljičenju gospodarstva. Vodik ponuja alternativo fosilnim gorivom in omogoča trajnostno proizvodnjo in uporabo energije brez emisij CO2. S tem lahko Evropska unija doseže večjo neodvisnost in varnost preskrbe z energijo ter prispeva k trajnostnemu in okolju prijaznemu energetskemu sektorju.

 

Ker si v Skladu prizadevajo spodbuditi  razvoj in proizvodnjo nizkoogljičnega vodika, so za portfeljska startup podjetja pripravili Promocijski vertikalni pospeševalnik na področju vodikovih tehnologij, ki ga izvaja Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana.

 

Odkrij moč vodikovih tehnologij v Sloveniji

Na konferenci »VODIKOVA VERIGA V SLOVENIJI – KJE SMO IN KAM GREMO?« smo združili moči z vrhunskimi strokovnjaki, kot so Simon Štrancar iz Quantum energy, mag. Vekoslav Korošec iz GZS, Simon Ferjuc iz Tetida in Rudi Pajtnar iz KCSTV, ter se potopili v svet vodikovih tehnologij. Ta navdihujoč dogodek nam je prinesel izjemne vpoglede in inovativne rešitve, ki bodo na področjih energetike, industrije, transporta, obrambe in lokalnih skupnosti povsem spremenile način delovanja.

 

Mednarodna vodikova konferenca na GZS

Gostje so razpravljali o ključnih izzivih in spodbudah za razvoj vodikove verige v Sloveniji ter vlogi zagonskih podjetij. Izpostavili so, da je pomembno, da najprej pospešimo uporabo obnovljivih virov energije in okrepimo distribucijsko omrežje. Nadalje je treba preučiti, koliko vodika lahko proizvedemo sami ter koliko ga bomo morali uvoziti. Če želimo doseči cilj razogljičenja do leta 2050, morajo biti vsi pilotni projekti vzpostavljeni do leta 2030. Pri tem pa je ključnega pomena priprava idejnih projektov in dokumentacije, saj je to pogoj za uspešno kandidiranje za evropska sredstva.

 

Gostje so poudarili pomen vzpostavitve jasne in celovite vodikove strategije v Sloveniji, kar je ključno za napredovanje na tem področju. Kljub že naslovljenemu področju v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, so izrazili željo po okrepitvi finančnih virov in večji povezanosti med deležniki. Hkrati so izpostavili pozitivno sporočilo o pospeševanju uporabe obnovljivih virov energije in razvoju distribucijskega omrežja. Poudarili so tudi pomembnost preučitve domače proizvodnje in uvoza vodika ter vzpostavitve pilotnih projektov do leta 2030 za dosego cilja razogljičenja do leta 2050. Skupaj z uspešno pripravo idejnih projektov in dokumentacije, lahko Slovenija izkoristi priložnosti za pridobivanje evropskih sredstev in doseže napredek na področju vodikove verige.

 

Udeleženci okrogle mize na konferenci

Na koncu so gostje še dodali, da lahko le skupaj soustvarjamo boljšo prihodnost in dosežemo izjemne rezultate.

 

Vodikova tehnologija predstavlja izjemno priložnost za startup in scaleup podjetja v vodikovi verigi

 

ReCatalyst

 

Startup in scaleup podjetja imajo v vodikovi verigi številne priložnosti za inovacije, rast in uspeh. Nekatere pomembne priložnosti, ki jih lahko izkoristijo, vključujejo proizvodnjo in distribucijo vodika, razvoj naprednih gorivnih celic, izboljšanje vodikovih sistemov za napajanje vozil, industrijsko uporabo in druge aplikacije, razvoj tehnologij za shranjevanje vodika in razvoj aplikacij vodikove tehnologije ter sodelovanje in povezovanje z drugimi podjetji, univerzami, raziskovalnimi centri in javnimi ustanovami v vodikovi verigi.

 

Eden izmed uspešnih primerov je tudi startup podjetje ReCatalyst, ki je uspelo izkoristiti te priložnosti in doseči velik uspeh. Podjetje je letos osvojilo tudi laskav naziv Slovenski start:up leta 2023.

 

Poglej si njihov promocijski video, ki ga je ekipa ReCatalyst posnela kot finalist za Slovenski start:up leta 2023.

 

 

Gre za inovativno podjetje, ki se je odcepilo od Kemijskega inštituta in se posveča razvoju, proizvodnji in prodaji naslednje generacije katalizatorjev za vodikove gorivne celice. Njihova tehnologija predstavlja pomembno možnost za razogljičenje transporta.

 

Podjetje je razvilo patentiran postopek proizvodnje, ki omogoča boljše izkoriščanje drage in redke platine. S tem postopkom delno nadomestijo platino z bolj dostopnimi in cenovno ugodnimi kovinami, pri čemer pa dosežejo enakomerno razporeditev nanodelcev platinskih zlitin pod mikroskopom. S trenutnim stanjem produkta že dosežejo več kot 40 % zmanjšanje količine platine, hkrati pa ne žrtvujejo zmogljivosti gorivne celice. Ta inovativni pristop podjetja omogoča izjemno pomemben korak v smeri zmanjšanja odvisnosti od dragih surovin, kot je platina, ter povečuje dostopnost in ekonomičnost uporabe vodikovih gorivnih celic. S svojim izdelkom prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in omogočajo trajnostno in čisto alternativo v transportnem sektorju.

 

Ekipa ReCatalysta se lahko pohvali z izjemnimi dosežki. Sodelovali so na več pomembnih tekmovanjih, kjer so dosegli zavidljive rezultate. Med njihovimi dosežki izstopa zmaga na tekmovanju EIT Raw Materials Jumpstarter 2020 in BASF Innovation Hub 2021. Poleg tega so postali prvi slovenski startup, ki je uspešno zaključil vse 3 faze EIT Raw Materials Acceleratorja ter pridobil prestižno evropsko nagrado 'EIC Transition' s svojim projektom Enabler, ki je bil vreden 2,5 milijona evrov. Njihov projekt je bil tudi eden izmed štirih izpostavljenih na spletni strani EIC, poleg tega pa so bili sprejeti v program DeepTech Alliance. Ponosni so tudi na pridobitev ERC 'Proof of Concept' projekta StableCat, ki predstavlja velik dosežek za njihovo ekipo. Vse te nagrade in priznanja so potrditev njihovega trdega dela, inovativnosti in sposobnosti, da se uveljavijo na mednarodnem trgu.

 

Ekipa ReCatalyst ob osvojitvi naziva Slovenski start:up leta 2023

 

ReCatalyst je odličen primer uspešnega prenosa inovacij iz akademskega okolja v podjetniško sfero. Njihova zgodba dokazuje, da lahko raziskovalci uspejo s svojimi podjetniškimi idejami. Podjetje je nastalo iz Kemijskega inštituta, kar poudarja pomembnost prenosa znanja iz javnih raziskovalnih ustanov v zagonska podjetja. Njihov dosežek pa ima širše sporočilo, saj kaže na potencial vodikove tehnologije pri reševanju izzivov trajnostne energetike in ustvarjanju čistejšega in bolj zelenega okolja za prihodnje generacije. To je zgled, ki lahko navdihuje druge raziskovalce in podjetnike, da se podajo na podjetniško pot in prispevajo k trajnostnemu razvoju našega sveta.

 

2. Health.Tech.Growth - Vertikalni pospeševalnik za industrijo zdravja

Zdravje in spodbujanje zdravega načina življenja predstavljata pomembno področje inovacij v prihodnosti. Z namenom podpore in spodbujanja teh inovacij je Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana in Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem podprl vertikalni pospeševalnik Health.Tech.Growth. Ta specializiran pospeševalniški program je namenjen podjetjem, ki ustvarjajo inovativne rešitve na področju zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.

 

Konferenca v okviru Health.Tech.Growth programa

 

Rebeka Žirovnik, vodja Health podpore na Tehnološkem parku Ljubljana in ena izmed soorganizatork pospeševalnika je o samem programu povedala:

“Program Health.Tech.Growth je za startup podjetja, ki delujejo na področju zdravja izredno pomemben, saj preko njega lahko pridobijo čisto svež pogled, kaj se dogaja na trgu, pridobijo lahko prave informacije glede zdravstvene regulative, marketinga v zdravstvu,  certificiranja. Na programu pa podjetja aktivno spodbujamo k sodelovanju in partnerstvu med startupi in predstavniki zdravstvenih institucij ter podjetij.”

Uspešnost vertikalnega pospeševalnika Health.Tech.Growth je potrjen z več uspešnimi zgodbami. Izstopa primer podjetnika Darka Đurića iz startupa DTs Hub, ki je s pomočjo programa uspel pridobiti zasebnega investitorja ter pridobil pomembno soinvesticijo SI-SK,  Slovenskega podjetniškega sklada. Več o prejemu SI-SK si lahko prebereš tukaj.

 

Darko Đurić

To je samo eden izmed mnogih uspešnih primerov, ki kažejo na moč in vrednost programa Health.Tech.Growth

 

3. HardwareSTART - vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme

Razvoj hardware produktov, vzpostavitev proizvodnje, nabava surovin, lansiranje na trg in širjenje v tujino predstavljajo kompleksen proces z visokimi začetnimi stroški, ki lahko vplivajo na uspeh in prihodnost hardware startupov. Tveganje napačnih odločitev v teh ključnih fazah lahko hitro uniči sanje hardware podjetnikov.

 

Prav zato je bil ustanovljen vertikalni pospeševalni program imenovan HardwareSTART, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Program se osredotoča na zagotavljanje podpore v kritičnih fazah, kot so testiranje produktov, izdelava prototipov, izboljšave prototipov ter zagon množične proizvodnje. Partnerji programa, med njimi Katapult, DEWESoft in Zavod mladi podjetnik, so združili moči, da bi omogočili razvoj in rast hardware startupov.

 

Udeleženci programa imajo dostop do obsežnega števila strojev, ki jih lahko uporabljajo za razvoj svojih produktov.

Konferenca HardwareSTART

Foto vir: Zavod mladi podjetnik

 

VEČ O PROGRAMU HARDWARESTART

 

4. Web3 pospeševalnik - vertikalni pospeševalnik za industrijo Web3

 

Na Skladu pa so prepoznali veliko priložnosti za startup podjetja tudi na področju tehnologije Web 3.0. Prav zato so podprli pospeševalniški program Web3, ki je namenjen startupom, ki si želijo pridobiti nova znanja s področja uporabe tehnologij Web3 in uspešno pripraviti svoje podjetje na izzive prihodnosti.

 

Program Web3, ki ga omogoča Slovenski podjetniški sklad izvaja priznano visokotehnološko podjetje Arctur v sodelovanju s partnerji, kot so Blockchain Alliance Europe z.o.o., Tecos, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Yotta Advanced Computing d.o.o. in Dr. Urška Starc Peceny.

 

Podjetja, ki sodelujejo v programu se na enostaven in razumljiv način seznanijo z uporabo Web3 tehnologij, prejmejo pa tudi mentorstvo izkušenih strokovnjakov, ki jim pomagajo pri uvedbi tehnologij Web3 v njihove poslovne modele.

 

Delavnice Web3

VEČ O POSPEŠEVALNIKU WEB3

 

 

Sklad si prizadeva stalno izboljševanje vertikalnih pospeševalnikov v prihodnosti

Tudi v prihodnosti si v Skladu prizadevajo nadaljevati z uspešno prakso vertikalnih pospeševalniških programov. Ti programi bodo še naprej vključevali različne promocijske aktivnosti, možnosti mreženja, obsežno usposabljanje in izobraževanje ter dragoceno ekspertno svetovanje. Preberi si zanimiv kratek intervju z Ano Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada, v katerem izveš več o načrtih za širitev na nove sektorje in o podpori, ki jo bodo zagotavljali startup podjetjem preko vertikalnih pospeševalnikov v prihodnosti.

 

1. Zakaj ste se v Skladu odločili za organizacijo vertikalnih pospeševalnikov na področju strojne opreme, web3.0, zdravstvenih tehnologij, biotehnologije in vodika?

 

Startup in scaleup podjetja v različnih panogah se soočajo z izzivi pri oblikovanju skalabilnih poslovnih modelov, razvoju, demonstraciji, prototipiranju, proizvodnji, prodaji in trženju svojih inovativnih izdelkov in storitev. Vsaka panoga ima svoje specifičnosti, regulacije, standarde in pričakovanja kupcev ter potrebujejo prilagojeno podporo, programe ter povezovanje z drugimi podjetji in strokovnjaki v panogi.

 

Zato smo vzpostavili vertikalne pospeševalnike za podjetja v strogo reguliranih panogah, kot so zdravje, biotehnologija in strojna oprema. Prav tako smo prepoznali nove tržne priložnosti, kot so vodikove tehnologije in Web 3.0, kjer lahko inovacije ustvarjajo tržno vrednost ter pozitiven okoljski in družbeni vpliv.

 

S tem ciljem smo dodatno vzpostavili vertikalni pospeševalnik Web 3.0 za startup podjetja in vertikalni pospeševalnik za vodikove tehnologije, kjer želimo identificirati potencial startup podjetij v vodikovi verigi vrednosti ter dvigniti ozaveščenost o pomenu vodikovih tehnologij za napredek na družbenem, okoljskem in gospodarskem področju.

 

2. Ali načrtujete širitev pospeševalnika na nove sektorje ali tehnologije v prihodnosti? Katera področja so vam najbolj zanimiva?

Sklad bo v naslednjih letih vsekakor nadaljeval z dobro prakso vertikalnih pospeševalniških programov, ki bodo tako kot doslej vključevali promocijske aktivnosti, mreženje, usposabljanje in izobraževanje ter ekspertno svetovanje.

 

Še posebej se bomo osredotočili na tiste panoge in verige vrednosti, kjer so potrebe startup in scaleup podjetij največje, kjer že obstaja interes za sodelovanje in povezovanje,  kjer je kritična masa start-up in scale-up podjetij in drugih inovativnih MSP ter potencialnih partnerjev in nenazadnje, kjer so prioritete Vlade RS (v povezavi s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije – S5) in Evropske unije.

 

3. Kako boste nadaljevali s podporo in spremljanjem podjetij, ki so končala program v vertikalnih pospeševalnikih? Ali imate kakšne načrte za dolgoročno sodelovanje z njimi?

Podprta startup podjetja bomo zagotovo še naprej pozorno spremljali in potrudili se bomo, da jim kar se le da pomagamo pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo na svoji podjetniški poti. Vsekakor je naš cilj, da vertikalne pospeševalniške programe nenehno nadgrajujejo in izboljšujemo ter prilagajamo dejanskim potrebam start-up podjetij in tudi trga kot takega.

 

Želimo si vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z uspešnimi startup podjetij, ki so se udeležila vertikalnih pospeševalnikov, tudi zato, ker imajo ta startup podjetja neprecenljive izkušnje, ki jih lahko delijo z nastajajočimi in novimi startup podjetniki ter s tem pripomorejo h krepitvi celotne (vertikalne) startup skupnosti.

 

Poleg vertikalnih pospeševalnikov za prejemnike finančnih spodbud na voljo še številni Startup Plus programi

 

Slovenski podjetniški sklad pa ne podpira portfeljskih podjetij le s finančnimi produkti, ampak podpira tudi številne druge vrhunske podjetniške Startup Plus programe. Med njimi so Prodajni pospeševalnik, Startup klinika, Deep Tech Hub, Growdigital, konferenca Podim, HardwareSTART in mnogi drugi. Ti programi odlično dopolnjujejo finančne produkte P2, SK75 in SI-SK, ki slovenskim zagonskim podjetjem zagotavljajo od 54.000 EUR do 600.000 EUR zagonskih sredstev.

 

SPOZNAJ VSE STARTUP PLUS PROGRAME

 

###

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Značke
Vertikalnipospesevalniki Startupplus SPS MGTŠ StartupSlovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.