Katere novosti in spremembe uvaja SPS v 2023 in prihodnjih letih?

Dne 30. januar 2023
 

Ob zaključku programskega obdobja vsebinske podpore, ki se letos po šestih letih izteka, smo se pogovarjali z direktorico Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Majo Tomanič Vidovič. Govorili smo o učinkih programa, pa tudi o tem, kaj lahko pričakujemo v novi finančni perspektivi, kakšne spremembe nas čakajo v naslednjem sedemletnem obdobju in katere novosti uvaja Sklad. V nadaljevanju vas čaka povzetek pogovora z direktorico, celoten pogovor pa najdete v krajših video pogovorih.

 

Vsebinska podpora se je izvajala od leta 2014 in se je od takrat dalje tudi nadgrajevala, od leta 2018 - 2023 pa je bila vsebinska podpora še posebej obsežna. Učinke programa Vsebinske podpore in finančnih spodbud kažejo tudi številke. Podjetja, ki so v letih 2019, 2020 in 2021 prejela finančno spodbudo v kombinaciji z vsebinsko podporo, so v povprečju:

  • povečala število zaposlenih za 39 % in ustvarila 127 novih delovnih mest,
  • 2,1-krat povečala prihodek,
  • 1,4-krat povečala dodano vrednost na zaposlenega in
  • 2,2-krat povečala poslovni izid iz poslovanja oz. dobiček. 

 

Zgornje številke podkrepijo mnenje direktorice Sklada, da je program prinesel številne pozitivne učinke za podjetja, razlog za uspeh pa pripisuje predvsem dobri povezavi vsebinskega programa z ostalimi finančnimi podporami. Od vseh programov, ki so jih bili podjetniki deležni v bogati vsebinski podpori, so podjetniki najbolje ocenili mentorstvo, specializirane programe, networking dogodke in povezovanje s tujino, predvsem z vidika iskanja mednarodnih partnerjev.


 

Podprli več kot 1.000 projektov


 

Z zagonskimi spodbudami in semenskim kapitalom je Sklad v obdobju od 2006 - 2022 podprl več kot 1.000 projektov. V ta podjetja je bilo skupaj investiranih okoli 55 mio evrov, od tega nekaj več kot 40 mio evrov nepovratnih sredstev in 15 mio evrov semenskega kapitala, poleg tega pa je bilo izvedenih še vsaj 14 mio evrov zasebnih investicij v ta podjetja.

 

Tudi stopnja preživetja teh podjetij je visoka in znaša okoli 70% – 75%. Mnoga med temi podjetji pišejo uspešne zgodbe, nekatera tudi na globalnem trgu. Več o dosežkih SK in P2 podjetij najdeš tukaj.

 

Te zanima več o tem? Poglej si video.

 

 

Prioritete se spreminjajo

Po besedah direktorice Sklada je ključno spoznanje, ki izhaja iz preteklega obdobja, vedno večji poudarek na prioritetah, ki so vse bolj usmerjene nazaj v človeka, v skrb za naš planet, družbeno koristno podjetništvo

 

To bo tudi osrednje vodilo v prihodnje, zaradi česar bodo programi, ki bodo na voljo, bolj fokusirani in ne bodo več naslavljali množice, ampak manjše skupine. Ključno pa bo tudi povezovanje znanosti, tehnologije, raziskovalnih inštitutov in podjetniških timov in to bo v prihodnje spodbujal tudi Sklad.

 

Te zanima več o spoznanjih, ki izhajajo iz preteklega obdobja?

Poglej si video.

 

 

 

V novem programskem obdobju še več poudarka na prednostnih področjih Evropske komisije

Po besedah direktorice Sklada v novi finančni perspektivi ohranjajo in nadgrajujejo dve obliki finančnih spodbud, poleg tega pa se bo nadaljevala vsebinska podpora, tako imenovani Razvojni Plus program

 

Startup podjetjem bodo še vedno na voljo finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za zagon podjetja.

Novost pri tem bo, da bo še večji poudarek na prednostnih področjih Evropske komisije, kar pomeni, da bodo iskali predvsem podjetniške ekipe, ki bodo delovale na naslednjih 4 glavnih področjih:

  • industrija 4.0,
  • skrb za zdravje,
  • področje energetskih virov,
  • varovanje okolja in podnebja.

 

V prihodnje bo pomemben vidik pri pridobivanju nadaljnje podpore za podjetja tudi to, da bodo podjetja aktivna v okolju, kjer delujejo, da se bodo povezovala, sodelovala v različnih iniciativah, se udeleževala raznih programov, vertikalnih pospeševalniških programov SPS, se povezovala v razvojnih partnerstvih, ki se odvijajo preko SRIPov, univerz, fakultet, inštitutov.….. Zato direktorica Sklada poziva podjetja, naj se že letos aktivno vključujejo v programe, ki so in še bodo na voljo.

 

Pripravlja se nov kapitalski sklad za zagonske inovacije

Tomaničeva nam je tudi zaupala, da načrtujejo v okviru finančne perspektive oblikovati kapitalski sklad za zagonske inovacije, ki bo sklad skladov in se bo povezal s privatnimi investitorji. Sklad načrtujejo zagnati že v letošnjem letu, prihodnje leto pa bi se lahko začele investicije v podjetja.

 

 

Te zanima več o novostih v finančni perspektivi, kapitalskem skladu za zagonske inovacije in aktivni udeležbi podjetij v okolju in v programih?

Poglej si video.

 

 

Specializirana podpora v obliki vertikalnih pospeševalnikov

Kot pravi Tomaničeva, splošna podpora ni dovolj, če želimo biti dobri v posameznih segmentih. Zato so v Skladu zelo aktivni na področju vertikalnih pospeševalnikov, ki se usmerijo na neko ožje področje. Ideja vertikale je ta, da povežemo glavne igralce s tega področja, tako iz raziskovalnih institucij, znanstvenih institucij, podpornih institucij, potencialne investitorje in nato zanje pripravimo podpore in programe.

 

Sklad je med drugim začel s takšno vertikalo na področju vodika z namenom, da bodo vključena podjetja, instituti in drugi akterji v sodelovanju z drugimi lažje ustvarjali neke nove rešitve povezane z vodikovo industrijo. Sklad izvaja vertikalne pospeševalnike tudi na področju strojne opreme, biotehnologije, zdravja in druge.

 

 

ESG vidik kmalu nuja za podjetja

ESG načelo oziroma principi delovanja bodo verjetno kmalu postali nuja za vsa podjetja. Vedno bo treba imeti v mislih, kako podjetje vpliva na okolje in širše na družbo. Kot je povedala Tomaničeva, so to že začeli vključevati tudi v razpisne kriterije za pridobivanje sredstev, s katerimi bodo ocenjevali, koliko ekološko usmerjena oz. koliko trajnostno usmerjena so podjetja.
 
Sklad je zaradi tega izdal EGS pripomoček, ki bo zaživel aprila 2023, z njim pa želijo približati to razmišljanje podjetjem in jih usmeriti v to, kako slediti tem principom. Ta pripomoček bo podjetjem pomagal do samoocenitve in izboljšanja stanja na tem področju. Več o pripomočku si lahko prebereš tukaj.

 

Te zanima več o vertikalnih pospeševalnikih in EGS?

Poglej si video.

 

 

 

Kaj prinaša leto 2023?

Letošnje leto je specifično, saj se sredi leta zaključuje programsko obdobje. Je leto preoblikovanja, ki pa bo kljub temu prineslo številne aktivnosti. Sklad pripravlja v prvi polovici leta več kot 20 različnih programov, sodelovanje v njih pa bo prineslo podjetjem tudi večje možnosti pri pridobivanju nadaljnje podpore. 
 

Med programi bo izvedenih več vertikalnih pospeševalnikov, ki so bili prej omenjeni, prav tako čezmejni pospeševalniki do ključnih podjetniških središč (Dubaj, Izrael, ZDA ipd.), pa tudi do bližnjih držav, kot so Avstrija. Organiziranih bo tudi več usposabljanj na različne podjetniške veščine (prodaja, vitko poslovanje ipd.), pa seveda tudi večji podjetniški dogodki in srečanja.
 
Nova finančna perspektiva prinaša novi P2, za katerega je do leta 2027 predvidenih več kot 12 mio evrov, prinaša pa tudi minimalno 35 mio evrov semenskega kapitala za nove investicije. V drugi polovici leta 2023 so že napovedane delavnice, na katerih se bomo pripravljali, kako se prijavljati na novi P2 in kako na investicije za semenski kapital. Z januarjem 2024 pa morda aktivno vstopimo že v kakšno obdobje financiranja.
 

Zato Tomaničeva poziva podjetja, da si vzamejo čas že sedaj in se dobro pripravijo na obdobje, ki prihaja.

 

Več o tem, kaj nas čaka s strani Sklada v 2023,

najdeš v videu.

 

 

 

Če te zanima celoten intervju z direktorico SPS, si poglej video na tej povezavi. 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 
Značke
SPS Startup Plus Program Slovenski podjetniški sklad Vsebinska podpora
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.