Pripomoček ESG: kompas trajnostne naravnanosti za mala in srednje velika podjetja

Dne 24. januar 2023 objavil Anemari Pediček
 

Če smo v zadnjih letih veliko govorili o trajnosti, danes vedno več pozornosti namenjamo kratici ESG, ki se nanaša na okolje, družbo in upravljanje. Gre za skupek standardov, ki podjetjem pomagajo pritegniti vlagatelje, povečati zvestobo strank, izboljšati finančno uspešnost, pridobiti top kadre in zagotoviti trajnostno poslovanje. Tudi Evropska komisija je v zadnjih letih v ta namen sprejela ogromen sveženj ukrepov, ki se sicer v veliki meri nanašajo še na večja podjetja, a postajajo vse bolj pomembna tudi za MSP in startup podjetja. Pomembnosti ESG načel pa se zavedajo tudi v Slovenskem podjetniškem skladu, kjer v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem Arctur vzpostavljajo digitalni pripomoček za samooceno trajnostne naravnanosti MSP in zagonskih podjetij. Ta bo podjetjem pomagal oceniti stanje njihove trajnostne usmerjenosti. V nadaljevanju spoznaj, kaj je ESG, kje se skrivajo priložnosti, prednosti in kaj kakšne koristi prinaša digitalni pripomoček ESG.

 

Se sprašuješ, zakaj so nekatere naložbe uspešnejše od drugih? Ugotavljaš, zakaj nekatera startup podjetja vedno dosegajo boljše rezultate od konkurenčnih? Del odgovora se skriva za tremi črkami, in sicer ESG. Ne glede na to, ali gre za investitorja ali podjetje, je poročanje o vlaganju v okolje, družbo in upravljanje oz. ESG nujno, če želimo biti v koraku s časom in zagotoviti prihodnost obstoja naše družbe. Pri oceni, kako trajnostno poslujemo oz. kako skladno je naše poslovanje z ESG načeli, nam pomaga ESG digitalni pripomoček, ki predstavljamo v nadaljevanju. Vendar najprej nekaj osnov.

 

Kaj je ESG? 

ESG je kratica za okolje, družbo in upravljanje ali angleško environment, social in governance. Gre za nabor standardov, ki jih v praksi uporabljamo za ocenjevanje organizacij glede njihovega odnosa do okolja, družbe in upravljanja organizacije. Ta ocena ima velik vpliv na odločanje potencialnih investitorjev, ali naj investirajo v organizacijo. Podjetja pa lahko na tak način tudi krepijo svoj ugled, pridobivajo nove stranke, širijo svoje poslovanje in pridobivajo ključne zaposlene. 

 

Kot smo že omenili je ESG sestavljen iz treh ključnih kriterijev:

 

  • E - Environmental ali okoljski kriterij

Uporaba okoljskih meril se navezuje na to, kako organizacija s svojim poslovanjem varuje okolje. Osredotoča se na različne dejavnosti, kot so ravnanje z odpadki, onesnaževanje, vpliv na podnebne spremembe, emisije toplogrednih plinov itd.

 

  • S - Social ali družbeni kriterij 

Družbena merila se nanašajo na to, kako organizacija ravna z ljudmi in se osredotoča na dejavnosti, kot so odnosi z zaposlenimi in upravljanje raznolikosti, delovne razmere, skrb za lokalne skupnosti, zdravje in varnost, odnosi z dobavitelji in strankami itd. 

 

  • G - Governance ali upravljanje

Upravljanje se nanaša na vodenje v organizaciji. To vklučuje dejavnosti, kot so uporaba dobrih praks, etičnost poslovanja, ustrezne plače, revizije, ustrezna davčna strategija itd. 

Izvajanje in spodbujanje ESG standardov je ključno za vsa podjetja, tudi startupe, ki želijo biti uspešna. 


Za vsa startup podjetja podjetja, ki želijo biti uspešna, je izvajanje in spodbujanje ESG standardov ključnega pomena. Kljub dejstvu, da se za tem skriva veliko dela, je upoštevajo potrebno iz več razlogov. Ana Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada je izpostavila 5 razlogov:

 

1. Pridobivanje investitorjev 

Angelski vlagatelji in skladi tveganega kapitala pri sprejemanju odločitev o investiranju velikokrat ocenjujejo kriterije ESG. 

 

Obravnavanje meril ESG na začetku poslovanja lahko podjetnikom pomaga povečati  možnosti za pridobitev financiranja in uspešno poslovanje. Še pomembnejše je, da se podjetniki zavedajo, da morajo vse investicije, ki prihajajo iz razvojno-finančnih institucij, izpolnjevati določene standarde ESG. 

 

Če se že vse od začetka osredotočimo na upoštevanje standardov ESG, lahko povečamo pridobitev investicij in razširimo bazo potencialnih investitorjev. 

 

2. Konkurenčna prednost

Dandanes vedno več podjetij upošteva standarde ESG in tista, ki se bodo kriterijem ESG izogibala, bodo na dolgi rok izgubljala konkurenčno prednost. Upoštevanje kriterijev ESG je lahko na začetku, ko zaganjamo startup podjetje zahtevno, a se na dolgi rok obrestuje. Na ta način lahko potrošniki in investitorji vidijo, da smo odgovorno podjetje. Potrošniki velikokrat spremljajo in izbirajo podjetja z vrednotami, ki se ujemajo z njihovim prepričanjem. Takšnim podjetjem so tudi bolj lojalni. 

 

Upoštevanje ESG standardov nam pomaga graditi bazo strank, ki cenijo trajnostno in odgovorno poslovanje. 

 

3. Grajenje zaupanja 

Pridobivanje in grajenje zaupanja je ključnega pomena za vsako podjetje. Zaupanje je še posebej pomembno za startup podjetja, ki na začetku navadno še nimajo ugleda, na katerega bi se lahko nanašala. Prav tukaj pride na vrsto ESG. Če lahko podjetje svojo odgovornost dokaže s poročanjem o ESG in upoštevanjem Globalnega dogovora ZN, bo lahko zgradilo zaupanje pri notranjih ter zunanjih deležnikih.

 

4.Vpliva na zadržanje in pridobivanje top zaposlenih

Dobro delovno okolje je ključno za zdravo startup podjetje. Nezadovoljni zaposleni bodo hitro zapustili našo ladjo.

 

Upoštevanje ESG standardov lahko pripomore k izboljšanju delovnega okolja, saj pritegne našo ekipo in potencialne zaposlene, ki cenijo vrednote. Če k odločanju povabimo zaposlene, dobijo občutek, da je njihovo mnenje pomembno. ESG z osredotočanjem na skupne vrednote ustvarja občutek povezanosti na delovnem mestu. 

 

5. Izboljša ugled podjetja

Ugled podjetja je danes vse. Je prva stvar, na katero ljudje pomislijo, ko slišijo ime našega podjetja in nam lahko uniči posel. Dober ugled privablja stranke, vlagatelje in poslovne partnerje, slab pa jih odbija. Zato je pomembno, da se že od začetka osredotočimo na gradnjo pozitivnega ugleda. Upoštevanje ESG nam lahko pomaga zgraditi pozitiven ugled, saj zagotavlja, da je naše podjetje povezano z odgovornimi in trajnostnimi praksami. Na takšen način bodo ljudje raje poslovali z nami in nas priporočali drugim. 

 

5 razlogov, zakaj upoštevati ESG standarde

Tudi Andraž Orehar iz visokotehnološkega podjetja Arctur, ki pomaga pri razvoju pripomočka ESG, poudarja, da upoštevanje smernic ESG prinaša številne priložnosti:

Upoštevanje ESG smernic prinaša številne priložnosti za majhna in srednje velika podjetja, kot so večja atraktivnost za potencialne zaposlene, privabljanje kupcev, ki so vse bolj trajnostno usmerjeni, skrb za planet in lokalno skupnost, boljši image podjetja, merjenje manj otipljivih, vendar zelo pomembnih delov poslovanja in večja atraktivnost za investicije.

Andraz Orehar ARctur

Andraž Orehar iz Arcturja

Pripomoček, ki startup podjetjem pomaga meriti njihov vpliv na okolje, družbo in upravljanje

Na Slovenskem podjetniškem skladu so se odločiti za izdelavo ESG pripomočka, saj se zavedajo, da je za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj pomemben prehod na nizkoogljično, z viri gospodarno, zeleno ter krožno gospodarstvo. Evropska komisija je v zadnjih letih v ta namen sprejela ogromen sveženj ukrepov, ki se sicer v veliki meri nanašajo še na večja podjetja, a postajajo vse bolj pomembna tudi za MSP in startup podjetja. 

 

Danes še vedno veliko mladih podjetij ne ve, kaj je ESG in kaj prinaša v smislu standardov ter uredb. Pojavlja se pa vse več nišnih investitorjev, ki investirajo v podjetja, ki imajo tako pozitiven učinek na okolje kot tudi na družbo. Tudi številna podjetja pri nabavi produktov in izbiri dobaviteljev gledajo na standarde ESG. In prav tukaj so  na Skladu zaznali potencial. Po temeljitem pregledu so ugotovili, da še na trgu ni pripomočka, ki bi ga lahko uporabljala  startup in scaleup podjetja za ocenjevanje o svoji trajnostni usmerjenosti in upoštevanju ESG meril. 

 

Ana Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada pravi: 

Prav zato smo se na Skladu odločili, da s pomočjo zunanjih izvajalcev, strokovnjakov iz ESG področja naredimo pripomoček, ki bo temeljil na teoretičnih in strateških podlagah Evropske komisije in mednarodne skupnosti. Že v sami osnovi bo strokoven in upošteval bo standarde, ki so sprejeti s strani strokovnjakov. Hkrati bo toliko prijazen, da ga bodo brez problema lahko uporabljala in implementirala tudi startup in scaleup podjetja.

Na Skladu si prizadevajo, da o pomembnosti ESG standardov ozavestijo in izobrazijo startup ter scaleup podjetja, saj bodo ta lahko le na tak način uspešno delovala tudi na dolg rok. 

 

Kako bo deloval ESG pripomoček? 

Orodje, ki se pripravlja za ESG, gradi na znanju podizvajalcev in Arcturja, ki je že pripravil več podobnih orodij na podlagi lastne AAT (angl. Automated Assessment Tool) tehnologije npr. orodje za merjenje digitalne zrelosti podjetij (DIHs), orodje za učinka turizma (Tourism Impact model) itd. 

 

Skupina izvrstnih strokovnjakov bo sestavila vprašalnik iz 30 najbolj relevantnih ESG indikatorjev za MSP. Orodje bo temeljilo na večparametrskem odločitvenem modelu, ki bo omogočal zelo natančno ocenjevanje posameznega podjetja. 

 

MSP ali startup podjetja se bodo v spletno orodje na enostaven način registrirala, izpolnila vprašalnik in na svoj mail prejela avtomatsko generirano poročilo z njihovo oceno in priporočili, ki so se avtomatično prilagodili njihovim odgovorom. Poročilo s priporočili in predlaganimi naslednjimi koraki nadgradi navadno anketo in s tem postane zero koristen in praktičen pripomoček za podjetja. 

 

S pomočja orodja bodo podjetja lahko spoznala, na katerih področjih potrebujejo več informacij in kaj lahko izboljšajo. To jim bo pomagalo pri pridobivanju investitorjev, strank, zmanjšanju stroškov, dobremu imenu…

 

Beta verzija orodja bo postavljena do 28. februarja, ko se bo začelo testiranje z 10 testnimi podjetji. 

 

Končna verzija bo objavljena 30. aprila in bo na voljo za vse uporabnike v začetku maja.

 

Poglej, kaj o pripomočku ESG pravi Andraž Orehar iz Arcturja.

 

 

Podjetniki na ESG načela ne smejo gledati kot na neko oviro, temveč kot na priložnost

Ob tej posebni priložnosti smo govorili tudi z Ano Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada, ki skrbi za razvoj pripomočka ESG in za spodbujanje zasledovanje ESG standardov.

 

Ali in kako je orodje ESG del širše podpore sklada za področje zasledovanja ESG?

NaSkladu se zavedamo svoje odgovornosti in vloge pri spodbujanju družbene odgovornosti podjetij in upoštevanju trajnostnih načel slovenskih MSP, vključno s startupi in scaleupi. Predvsem zato, ker imamo kot finančna institucija moč, da investicije usmerjamo v bolj zelene projekte in krožne pobude. V zadnjih letih smo začeli še bolj intenzivno delati na naši vlogi institucije, ki lahko spodbuja trajnostni razvoj in zagotovo je tak pripomoček pomembem del naših prizadevanj na področju trajnosti. 

 

ESG pripomoček bo startpom in scaleupom predvidoma na voljo tudi naslednja leta, kar pomeni, da bodo lahko vprašalnik vsako leto znova izpolnila in oddala  ter pridobila oceno in priporočila kot tudi skozi leta spremljala svoj napredek. To se nam zdi zelo dobro, saj bi podjetja na tak način pridobila informacijo, kakšne ukrepe naj sprejmejo, da postanejo še bolj trajnostna. Po pretečenem letu bi vprašalnik ponovno izpolnili in ugotovili, kaj so izboljšali, na čem še morajo delati itd.  

 

Kakšni so načrti Sklada za prihodnjo podporo MSP-jem za približevanje k ESG standardom?

Poleg pripomočka ESG načrtujemo še tudi nekaj drugih aktivnosti. Med drugim smo začeli razmišljati, da bi v naše javne razpise začeli vključevat trajnostne pogoje in merila. 

 

Načrtujemo, da bomo za start-upe in scale-upe že letos, v prvi polovici leta izvedli delavnice na teme kot so,, kako oblikovati trajnostne poslovne modele, kako razvijati trajnostne produkte, kako trajnostna načela vpeljati v poslovane procese podjetij, na primer vin razvoj, proizvodnjo ter trženje. Pripravljamo pa tudi program vsebinske podpore za naprej. V  naslednjem obdobju, od 2024 - 2029, načrtujemo, da se še bomo bolj osredotočili na vzpostavitev trajnostnih pospeševalnikov, mreženjskih dogodkov na področju trajnosti, saj si želimo, da bi ta skupnost začela deliti izkušnje. Hkrati si želimo v prihodnosti spodbujati razna skupinska izobraževanja, usposabljanja na področju trajnosti in pa tudi individulana oz. ekspertna svetovanja. 

 

Tvoj nasvet MSP-jem glede upoštevanja ESG načel? 

Na Skladu vidimo, kaj se dogaja na trgih. Upoštevanje ESG načel in ozaveščanje o teh postaja v podjetniškem sektorju vedno bolj pomembno . Podjetniki na ESG načela ne smejo gledati kot na neko oviro, temveč kot priložnost, da izboljšajo svoj poslovni model in produkt oziroma storitev ter kot priložnost za pridobivanje novih investicij, kupcev, dobrega kadra in krepitev svojega imena. Prav za to jim bo naš ESG pripomoček lahko pomagal narediti prvi korak k temu, da ocenijo, kje sploh na svoji trajnosti poti so in kako naprej. 

 

Recept za uspeh se skriva v ESG standardih

V svetu, kjer so spremembe edina stalnica, imajo startupi edinstveno priložnost, da vplivajo na pozitiven razvoj ter oblikujejo boljšo prihodnost.  In prav tukaj pridejo v ospredje ESG standardi. Z upoštevanjem teh lahko zagonska podjetja zagotovijo, da ne gradijo le uspešnega podjetja, temveč tudi trajnostno, ki koristi vsem deležnikom - od zaposlenih do tistih v okolju. Skratka startup podjetniki se morajo zavedati pomembnosti ESG standardov in jih začeti uporabljati kot skrivnostno sestavino, s katero lahko pripravijo uspeh podjetja. 

 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Značke
ESG SPS STARTUPPLUS
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.