Bootcamp je SK200 startupom nalil čistega vina – predvsem o pomenu prodaje in poslovnega načrtovanja ter težavnosti vstopa na tuje trge!

Dne 26. november 2016 objavil Stanislava Vabšek
 V preteklih dveh tednih je bil za startupe, ki so prejeli pomladno SK200 investicijo Slovenskega podjetniškega sklada, na vrsti intenziven ”reallity check” načrtov za razvoj podjetja in produktov v prihodnjih 12 mesecih. Hkrati so zgoščeno, v seriji sedmih celodnevnih predavanj in individualnih svetovanj, nabrali nova znanja in nasvete za ključne poslovne funkcije, kot so vodenje, prodajni procesi, pravno in davčno poslovanje, finance, računovodstvo, kadrovanje, zaščita intelektualne lastnine, metrike poslovanja, spletna in direktna prodaja, digitalni marketing ter izgradnja mednarodne prodajne mreže. Pred startupi letošnje pomladne generacije SK200 je namreč izziv preboja na tuje trge in profesionalizacije poslovanja. Zato smo v Iniciativi Start:up Slovenija v tesnem sodelovanju s klubom Poslovnih angelov Slovenije, svetovalno družbo Deloitte Slovenija, Hekovnikom, CEED Slovenija in nekaterimi najbolj vidnimi podjetniki mentorji, kot so Aleš Špetič, Andraž Štalec in Matija Jamnik, izvedli intenziven bootcamp program, ki je podjetnikom nalil čistega vina predvsem o pomenu prodaje, poslovnega načrtovanja in težavnosti globalizacije poslovanja. Startupov pa nismo samo (pre)strašili, temveč tudi navdušili s konkretnimi nasveti strokovnjakov, ki jih lahko takoj implementirajo v svoje poslovanje.
 

Z Andražem Štalcem iz Red Orbit so startupi spoznavali zakonitosti digitalnega marketinga
 

 

Iz garažne ekipe v profesionalno organizirano podjetje

Pred startup ekipami Carlock, Borza terjatev in Oxilver, ki so prejemnice letošnje pomadne SK200 investicije Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), je zahtevna naloga. S svojimi produkti – rešitvijo za spremljanje in nadzor vozila prek pametnega telefona, spletnim sistemom za trgovanje s poslovnimi terjatvami in inovativno kozmetiko iz aktivnih kisikovih spojin, morajo vzdržnost svojega poslovnega modela ter potencial hitre rasti dokazati še na tujih trgih, hkrati pa se iz ”garažnega” načina dela preleviti v profesionalno organizirano podjetje.

 

Direktor Borze terjatev Marko Rant (levo), Matt Mayfield (v sredini) in Matjaž Slak
 
 

O ključnih poslovnih funkcijah z 12 predavatelji in svetovalci

Skladno s cilji ekip, ki so torej že našle svoj ”product-market-fit”, smo v Iniciativi Star:up Slovenija v sodelovanju z najbolj aktivnimi deležniki slovenskega startup ekosistema zanje oblikovali intenziven bootcamp program na ključ. Ta je v zgoščenih sedmih dneh – poleg osebnega svetovanja in dela z ekipami – obsegal predavanja izkušenih strokovnjakov, ki so pokrili vse ključne poslovne funkcije v zgodnjih fazah poslovanja startupov:
 • Aleš Špetič – vodenje podjetja in metrike poslovanja
 • Alenka Gorenčič in Sanja Savič – pravni in davčni vidik širjenja v tujino in poslovanja v tujini
 • Aleksandra Bohorč – podjetniške finance
 • Alenka Brozovič – računovodstvo za startupe
 • Tadej Černivec – ključna vprašanja intelektualne lastnine
 • Nika Sebič Koračin – sestavljanje in upravljanje startup ekip
 • Kristjan Pečanac – metrike poslovanja
 • Matija Jamnik – najpogostejša pravna vprašanja
 • Andrej Guštin – vzpostavitev ključnih procesov
 • Andraž Štalec – spletna prodaja in marketing
 • Matt Mayfield – izgradnja mednarodne prodajne mreže in prodajnega procesa
 • Matjaž Slak – direktna prodaja
 

#1: če se v ekipi kdaj (s)kregate, ni s tem prav nič narobe!

Kot je v svojem predavanju poudaril Aleš Špetič, znani slovenski startup mentor in soustanovitelj Zemante ter CubeSensors, lahko nasvete o vodenju startupa in metrikah poslovanja strnemo v ključnih pet modrosti, ki so na ogled v spodnjem video posnetku, vključujejo pa tudi nasvet glede razumevanja in kreganja v ekipi …
 
 

#2: vstop na tuje trge je tek na dolge proge

Ključna vprašanja, ki si jih morajo postaviti startupi pri načrtovanju širitve poslovanja v tujino, so po mnenju davčne svetovalke Alenke Gorenčič in pravne svetovalke Sanje Savič iz družbe Deloitte Slovenija naslednja:
1) Kakšna je optimalna struktura zaposlovanja v državi, v katero vstopate?
2) Kakšne so lokalne stopnje obdavčitev in različnih dajatev, kot so na primer ekološke?
3) Kakšne so ugodnosti za podjetja z vidika davkov, subvencij in morebitnih refundacij?
 
Alenka Gorenčič (levo) in Sanja Savič sta opozorili, da je dobra analiza pravnih in davčnih vidikov novega poslovnega okolja enako pomembna kot hitrost vstopa, in da gre pri osvajanju novih trgov za kompleksno odločitev, ki mora biti rezultat premišljenih potez in zavedanja, da gre za tek na dolge proge oz. maraton, od katerega običjano ne gre že prvo leto pričakovati visoke dobičke.
 
 

#3: vizija podjetnika se mora odražati na financah

Aleksandra Bohorč, strokovnjakinja za podjetniške finance iz podjetja Abundia, je v svojem predavanju med drugim izpostavila zanimivo trditev, da je za podjetnika zelo pomembno, da se njegova vizija odraža tudi na ključnih finančnih kazalnikih oz. kazalnikih uspeha, ki niso nujno povezani samo z denarjem. Več v spodnjem video posnetku.
 
 

#4: spremljajte stroške in denarni tok 

”Kontrolirajte svoje stroške! Ko je podjetje majhno, jih imate običjano vse pod nadzorom, a ko se vam zgodi hitra rast in opustite njihovo natančno spremljanje ter načrtovanje, je to lahko pogubno. Ker ste v tekmi s časom, vam svetujem, da sami spremljate le tiste večje, nenadne oz. netipične stroške iz različnih pogodb, večjih poslov in podobno. Za likvidacijo in plačevanje manjših, vedno enakih in ponavaljajočih se stroškov oz. računov, pa vam lahko kdo pomaga. In zadnje, vendar nikakor najmanj pomembno – spremljajte in aktivno upravljajte svoj denarni tok. Ta je namreč enako pomemben kot krvni obtok v telesu, in na žalost mnoga startup podjetja ne propadejo zato, ker delajo izgubo, temveč zato, ker imajo negativen denarni tok, kar pomeni, da imajo premalo denarja na računu, da bi lahko redno plačevala svoje obveznosti,” je startupom na srce položila Alenka Brozovič iz računovodskega servisa ZEUS.
 
Alenka Brozovič podjetnikom svetuje, naj s svojim računovodskih servisom sodelujejo sproti, ne le takrat, ko jih za vrat držijo roki za oddajo poročil ali izkazov. Tako bo namreč tudi računovodja imel dosti časa, da podjetnika dobro podpre in mu svetuje v tem procesu.
 
 

#5: sama prijave še ne zagotavlja zaščite

Po besedah strokovnjaka za zaščito intelektualne lastnine Tadeja Črnivca iz podjetja IPRC je upravljanje pravic industrijske lastnine celovit proces, ki ga je potrebno strokovno načrtovati in obvladovati od začetka do konca. Razmišljati moramo o globalni zaščiti, hkrati pa se zavedati, da sama prijava še ne zagotavlja zaščite ter da je strokovno zavarovana industrijska lastnina zelo pomembna vrednost pri pogajanju z investitorji ali potenicalnimi korporacijskimi partnerji. Več o pomenu zaščite intelektualne lastnine v video posnetku spodaj.
 
 

#6: veliko sreče pri sestavi ekipe

Velikokrat izkušeni startup mentorji na vprašanje, kako sestaviti dobro ekipo, odgovorijo le s kratkim – veliko sreče! Vseeno pa je kadrovska strokovnjakinja Nika Sebič Koračin na tokratnem bootcampu sistematično strnila pet ključnih nasvetov za uspešno kadrovanje v dinamičnih startup podjetjih:
 1. Vodstvo naj dobro identificira potrebe po kadrih tako, da pred zaposlovanjem res dobro premisli, kakšne sodelavce, s katerimi znanji, sposobnostmi, kompetencami, izkušnjami in osebnostnimi lastnostmi potrebuje v svoji ekipi.
 2. Pri iskanju ljudi imejte v mislih, da so ljudje različni in da so najboljše ekipe tiste, kjer se člani tima medsebojno dopolnjujejo. Enoumje ni dobro za razvoj in napredek vašega podjetja.
 3. Za vodenje ljudi si je treba vzeti dovolj časa. Gradnja odnosov je odvisna od dobre komunikacije in vpliva na to, kako dobro se bodo ljudje počutili v ekipi sodelavcev.
 4. Zaupanje v ljudi in njihovo delo je izrednega pomena – ni realno pričakovati, da bodo vsi ljudje pri delu takoj samostojni, sčasoma pa jim je, glede na napredek, potrebno predati več pristojnosti in jim zaupati, da bodo svoje delo dobro opravili.
 5. Jasna delitev pristojnosti in odgovornosti je pomembna tako z vidika organizacije kot poteka dela. Imejte v mislih, da razpršeno odločanje ustvarja zmedo, potrebno se je dogovoriti, kdo je za kaj odgovoren.
 
Organizacijska kultura + profil kandidata =  uspešen izbor člana startup ekipe, pravi Nika Sebič Koračin iz podjetja HRM 
 
 

#7: pogodbe kot običajen zapis dogovora o sodelovanju

Matija Jamnik iz podjetja JK Group je v svojem predavanju izpostavil štiri pomembna pravna področja, katerim startupi večinoma ne posvečajo dovolj pozornosti:
 1. sestavljanje družbenih pogodb,
 2. uporaba pogodb kot zapisa dogovora o poslovnem sodelovanju,
 3. pasti zaposlovanja in najemanja sodelavcev prek pogodb civilnega prava in
 4. ureditev upravljanja ter varovanja osebnih podatkov.
Zakaj pogodbe niso tako strašne, da bi se jih morali podjetniki v loku izogibati, in kaj o varstvu osebnih podatkov svetuje Mitja Jamnik, izveste v spodnjem video posnetku.
 
 

#8: izberite sedem ključnih poslovnih procesov in metrike zanje

O vzpostavitvi poslovnih procesov je prejemnikom SK200 investicije predaval in svetoval Andrej Guštin iz podjetja CREA pro, ki je poudaril, naj startupi na začetku definirajo sedem ključnih poslovnih procesov, med njimi izberejo najbolj prioritetne ter določijo odgovorno osebno za vsakega med njimi:
 • spoznavanje in uporavljanje odnosov s strankami (know your customer)
 • razvoj produktov oz. storitev (idea to product/service)
 • prodajni lijak (lead to contract)   
 • izvedba (order to cash)                
 • nabava (purchase to pay)
 • podpora (claim to solution)
 • ustvarjanje vrednosti za deležnike (need to value)
 Za vse ključne procese naj podjetniki postavijo KPI-je (ključne kazalnike uspeha) tako, da za vsak ključni proces postavijo dva ključna KPI-ja in določijo ukrepe, če pride do odklona želene vrednosti.

 
Andrej Guštin je svetoval še, naj vodstvena ekipa po vsakem večjem projektu naredi analizo, kaj je šlo dobro in kaj ne, ter o rezultatih komunicira transparentno. Uspehe ali neuspehe je treba deliti z vsemi, da vsak posameznik čuti svoj utrip in doprinos v procesu ter utrip oziroma rezultat celotnega podjetja.  
 
 

#9: digitalna strategija je več kot le objava Facebook oglasa

Znani slovenski strokovnjak na področju digitalnega marketinga Andraž Štalec, ustanovitelj in direktor podjetja Red Orbit, je v svojem predavanju izpostavil, da je startegija digitalnega marketinga veliko več kot samo objava oglasa na Facebook omrežju. Je celovit process analize uporabnikov, načrtovanja uporabe digitalnih kanalov, implementacija strategije, merjenje rezultatov ter implementacija učenja. Digitalni marketing bi tako moral postati jedrni del startegije podjetja, ne zgolj operativna naloga na ”to do” seznamu. Več o tem v videu spodaj.
 
 

#10: startupi, fokus in agilnost sta vaši bistveni prednosti

Predavanje, ki ga je za SK200 startupe izvedel strokovnjak za prodajo in vstop na tuje trge Matt Mayfield iz mreže CEED Slovenija,  je kot vedno navdušilo in motiviralo celotno bootcamp skupino. ”Zavedajte se, da imate kot startup samo dve bistveni prednosti – fokus in agilnost. Zato vse procese podredite temu, da boste ti dve prednosti krepili in jačali, ne pa slabili ali celo opuščali. Čas, denar in energija, ki ne krepita fokusa in agilnosti, vas oddaljujejo od cilja in povečujejo možnost neuspeha,” je slikovito predstavil Mayfield. Več o tem nasvetu najdete v spodnjem video posnetku.  
 
 

#11: nikar ne lažite samemu sebi

O direktni prodaji, ki se je mnogi startupi otepajo in bi raje ostali zabubljeni v razvijanje produkta, je Matjaž Slak iz podjetja Sales Setup spregovoril brez dlake na jeziku: ”Prodaja je proces in pomembno je posvečati pozornost vsakemu koraku v tem procesu. Običajno startupi preveč pozornosti namenjajo samo končnemu rezultati, torej višini prihodkov, in premalo izboljševanju ter optimiranju vseh vmesnih korakov, ki pomembno vplivajo na končni rezultat.” Prav tako je Slak opozoril na pogost pojav laganja samemu sebi v povezavi z dejansko stopnjo zanimanja za produkt s  strani potencialnega kupca. Več o tem v spodnjem video posnetku.
 
 

#12: brez podjetniške trme ne bo šlo

Ko smo po sedmih dneh nabiranja novih znanj, nasvetov in idej za izboljšanje poslovanja o vtisih letošnjega SK200 bootcampa vprašali Marka Ranta, direktorja in soustanovitelja Borze terjatev, je povedal, da so mu v časih hitre rasti, ki se jim trenutno dogaja, zelo prav prišla predavanja Matta Mayfielda in Matjaža Slaka, ter da je nad celotno izvedbo in uporabno vrednostjo pozitivno presenečen.
 
Če bi moral še sam dati kakšen nasvet kolegom startupom, bi to zagotov bil ta, da je podjetniški uspeh kombinacija želje, da narediš nekaj novega, in trme, zaradi katere podjetnik ne odneha in ne klone. Trma je torej po mnenju Ranta podcenjena kvaliteta, ki pa vas zagotovo lahko daleč pripelje.
 


- - - 
 
 

Program omogočajo 
 

 

Značke
SK Bootcamp
Komuniciranje in pr Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.