Spektral

Spektral d.o.o. Ljubljana
Startup

Podjetje Spektral na podlagi ocenjene potresne odpornosti objektov načrtuje učinkovite rešitve utrjevanja le teh, pri čemer uporabljajo inovativne utrditvene konstrukcijske elemente. Z zahtevnimi računalniškimi simulacijami napovedujejo verjetne odzive objektov ob potresu in v primeru drugih dinamičnih obremenitev. Naročniku omogočajo projektiranje stavb na podlagi izbrane sprejemljive verjetnosti nastanka poškodb.

Na podlagi ocenjene potresne odpornosti načrtujejo učinkovite rešitve utrjevanja inženirskih objektov in stavb. Pri tem uporabljajo inovativne utrditvene konstrukcijske elemente za vgradnjo v obstoječe in nove objekte, ki so bili razviti v okviru nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Eden izmed inovativnih produktov, ki jih podjetje razvilo, je sistem varovanja težkih betonskih fasadnih panelov s t.i. pridrževalci, kateri imajo takšne mehanske lastnosti in karakteristike, da lahko zagotovijo ustrezno potresno varnost objektov.

Blaž Zoubek Direktor
Podporna okolja
  • Ljubljanski Univerzitetni Inkubator
Vključenost v program
Register inovativnih zagonskih podjetij
Tip trga
B2B B2G
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.