Get Eco

Get Eco d.o.o. Slovenj Gradec
Startup

Ekipa rešuje okoljski problem odpadne plastike, ki za komunalna podjetja in koncesionarje ni zanimiva za recikliranje ali predelave v nove proizvode. Odpadna plastika se najpogosteje odlaga na odlagališče ali proda v energetske namene v sosednje EU države. Velik okoljski problem predstavljajo tudi uporabljene plastične (otroške in odrasle) plenice, higienski vložki itd., ki se sedaj le odlagajo na odlagališča odpadkov in imajo okoli 450 let razpolovne dobe.

 

Rešitev ekipe Get Eco je namenjena komunalnim podjetjem, koncesionarjem in gospodinjstvom. Odpadno plastiko bodo predelali s tehnologijo pirolize v nove inovativne proizvode, ki bodo nadomešča li osveževalce bitumna v recikliranem asfaltu. S tehnologijo počasne pirolize lahko predelamo tudi mešane plastične odpadke v nove izdelke in polproizvode. So mnenja, da bodo z njihovim znanjem in izkušnjami pripomogli k povečanju stopnje recikliranja plastike najprej v regiji, ob izdatnejši finančni podpori projektu pa tudi širše. Težav, povezanih s preobremenitvijo okolja s plastičnimi odpadki ne bo zmanjkalo in so le na začetku težke ter dolgotrajne poti, zato je pomembno čim prej začeti reševati nastale probleme, enega za drugim.

Tadeja Brajnik Direktorica
Vključenost v program
P2 2019 SPS StartupPlus+
Tip trga
B2B B2C
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.