Geochem

Geochem d.o.o. Ljubljana
Startup

Podjetje Geochem pomaga komunalnim podjetjem, čistilnim napravam, prehrambeni industriji, bioplinarnam, farmam, farmacevtski industriji, industrija plastike in tiskarnam pri preprečevanju širjenja odpadnega zraka, predvsem z vidika odstranjevanja smradu in organskih snovi iz njega. V ta namen razvijajo napravo s hladno plazmo. 

 

Plazma povzroči, da se molekule smradu (emisij) in kisik razcepijo in med seboj povežejo. Gre za neke vrste katalitski proces oksidacije, ki organske snovi spremeni v CO2 in vodo. 

 

Od tekmecev se rešitev razlikuje po tem, da za svoje delovanje potrebuje le električni tok. Pri tem ne ustvarja odpadka, kot so polnila pri filtrih in odpadna voda pri pralnikih. Prednost predlagane rešitve z obstoječimi je predvsem v znižanju obratovalnih stroškov. Predlagan sistem se bo lahko koristil v kombinaciji z drugimi sistemi in kot samostojna enota.

Marko Šetinc Soustanovitelj in direktor
Vključenost v program
P2 2020 SPS Register inovativnih zagonskih podjetij StartupPlus+
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.