ElderOn

Gridtech d.o.o. Maribor
Startup

Sistem ElderOn je rešitev, ki omogoča domovom za starejše optimizirati poslovanje predvsem v nočnem času. Direktorji domov za starejše se soočajo s problemom visokih stroškov kadra, ki nastane zaradi dodatnega zaposlovanja za doseganje varnosti stanovalcev in zakonsko določenih delovnih normativov v nočnem času. S pomočjo učljivega sistema ElderOn lahko domovi za starejše v nočnem času z manj osebja in posledično nižjimi stroški zagotovijo boljšo kakovost oskrbe in varnost stanovalcev v domu ter zadostijo zakonsko določenim delovnim normativom.

Sistem ElderOn zajema senzor, ki se ga namesti pod vzmetnico, brezžično komunikacijo z oblakom, učljive adaptivne algoritme ter sistem obveščanja osebja v primeru zaznave potencialno nevarne situacije preko obstoječe SOS infrastrukture. Sistem zazna netipično nočno rutino, kot so na primer odtavanje, padec,… in o tem opozori osebje. Z dovolj zmanjšanim reakcijskim časom lahko sistem zagotovi dvourne obhode z minimalnim številom osebja. Ključna prednost sistema ElderOn so adaptivni filtri, ki se naučijo navad posameznika in omogočajo nastavitev prilagojenih alarmov za vsakega stanovalca posebej.

Urška Gačnik Soustanoviteljica in direktorica
Podporna okolja
  • Tovarna podjemov
Vključenost v program
P2 2020 SPS Register inovativnih zagonskih podjetij SK75 2022 SPS StartupPlus+
Tip trga
B2B
Prihodki v letu 2022
0 - 75k
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.