Tovarna podjemov

Maribor

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov predstavlja pomemben element inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru usmerjen v promocijo in podporo podjetniškemu angažiranju študentov, raziskovalcev in profesorjev Univerze v Mariboru, pa tudi drugim inovativnim posameznikom.


Ponuja odlične programe in storitve, s katerimi želi spodbuditi zaščito intelektualne lastnine in iskanje rešitev za njeno uspešno komercializacijo v okviru sodelovanja z že obstoječimi podjetji (licenciranje, prodaja pravic intelektualne lastnine, pogodbeno raziskovanje in raziskovanje v sodelovanju z industrijo) ter z ustanavljanjem in razvojem novih start-up podjetij. Tovarna podjemov v okviru konzorcija izvaja programe za promocijo podjetništva, svetovanje (potencialnim) podjetnikom in inkubacijo start-up podjetij (spin-off in spin-out).

 

Številna uspešna inkubirana podjetja, med njimi veliko prejemnikov zagonskih spodbud P2 in konvertibilnih posojil SK Slovenskega podjetniškega sklada, potrjujejo odličnost spodbujanja podjetništva Tovarne podjemov.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.