SID banka

Ljubljana
Banka nudi malim in srednjim podjetjem dolžniško in lastniško financiranje ter zavarovanja izvoznih poslov.

SID banka ima kot upravljalec Sklada skladov v upravljanju okoli 250 milijonov € iz evropskih kohezijskih sredstev, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023 za financiranje razvoja podjetništva. Z dodatnim vzvodom finančnih posrednikov, bodo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo sredstva v višini 400 milijonov €.

Njihov glaven fokus je spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, na štirih področjih: Raziskave, razvoj in inovacije; mala in srednje velika podjetja; energeska unčinkovitost; urbani razvoj.

Osnovne informacije
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Slovenija

 

Natalija Stošicki direktorica, oddelek za naložbe in evropske programe
Vrsta investitorja
Drugo Sklad tveganega kapitala Strateški investitor
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.