FeelsGood Capital

Zagreb
Feelsgood išče in podpira podjetja, ki izpolnjujejo enega ali več globalnih ciljev za trajnostni razvoj.

Feelsgood Social Impact Investment Fund je bil ustanovljen za naložbe v hrvaška in slovenska podjetja, ki imajo klasične cilje zasebnega kapitala/tveganega kapitala s finančnimi donosi in komercialnimi poslovnimi modeli, z močno vodstveno ekipo in potencialom rasti, ter poleg tega želijo in lahko dosegajo merljivo družbeno uspešnost.

Feelsgood išče in podpira podjetja, ki izpolnjujejo enega ali več globalnih ciljev za trajnostni razvoj, merljivi učinek pa je hkrati zavestna trajnostna strategija v njihovem poslovnem modelu. Vlaganje z družbenim učinkom je namreč vznemirljiva in hitro rastoča panoga, ki jo poganjajo vlagatelji, ki skupaj s finančnim donosom pričakujejo tudi pozitiven vpliv na družbo in okolje. Ocenjuje se, da je za dosego 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja, potrebnih dodatnih 30 milijard dolarjev.

Tilen Šarlah Country Manager Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.