Znani prvi rezultati akcijskega načrta za odpravo ovir pri poslovanju start-upov!

Dne 26. marec 2018
 


Zagonska oz. start-up podjetja so izjemnega pomena za razvoj slovenskega gospodarstva in spodbujanje podjetništva. Za spodbujanje startup podjetij je v Sloveniji že na voljo podporno okolje v obliki SPOT točk, univerzitetnih in podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov, pospeševalnikov ter finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada - kot so P2 subvencije in investicije za zagotovitev semenskega kapitala, za katere Iniciativa Start:up Slovenija izvaja pred-selekcijske postopke. Vendar pa podjetja še vedno ugotavljajo različne ovire, ki onemogočajo njihov hitrejši razvoj. Zato je slovenska start-up skupnost v okviru konference PODIM v maju 2017 pripravila pregled ovir za start-up podjetja, ki ga je podprl predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Vlada RS se je seznanila z dokumentom »Zaznane ovire skupnosti startup podjetij« in imenovala medresorsko delovno skupino, ki je pregledala vseh 34 ovir in pripravila poročilo o izvedenih aktivnostih glede posamezne ovire. Ugotovili so, da so bile nekatere ovire že odpravljene, nekatere ovire so sistemske narave in jih ni možno rešiti le za ciljno skupino startup podjetij oz. jih posredno rešujemo prek drugih ukrepov. Za preostale ovire pa je pripravila akcijski načrt za njihovo odpravo.

Akcijski načrt »Slovenija – dežela startup podjetij«, ki ga je sprejela Vlada RS 21.3.2018, vključuje 17 ovir in predloge aktivnosti za njihovo odpravo. Navajamo le nekaj konkretnih rešitev, ki so oz. bodo dosežene:

  • vzpostavitev registra start-up podjetij, ki ga bo vodil Slovenski podjetniški sklad in bo osnova za dodelitev ugodnosti startup podjetjem, je bila opredeljena s sprejemom Zakona o spodbujanju investicij;
  • lažje zaposlovanje tujcev v start-up podjetjih o omogočeno s spremembo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo omogočila poenostavitev in izjemo od rednega postopka zaposlovanja tujcev v startup podjetjih. Hkrati pa poteka projekt eBDP, ki bo omogočil tudi digitalizacijo postopkov zaposlovanja;?
  • rešitev za nagrajevanje zaposlenih soustanoviteljev z opcijami, ki so uveljavljen mehanizem v startup svetu je predvidena s spremembo Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku;
  • odprava ovire, zaradi katere morajo biti za ustanovitev ali dokapitalizacijo podjetja investitorji fizično prisotni v Sloveniji z uvedbo video identifikacije oseb (investitorjev), kar bo omogočilo ustanovitev/dokapitalizacijo podjetja v Sloveniji iz tujine.

 
Več si lahko preberete v Akcijskem načrtu in Poročilu delovne skupine.
 
 
 
 
 

 

Značke
MGRT Slovenija dežela startupov Akcijski načrt
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.