Z vavčerji enostavneje do sofinanciranja posameznih storitev

Dne 23. januar 2019 objavil Mitja Sagaj
 
Najsi gre za zaščito intelektualne lastnine, za certifikate poslovne odličnosti, internacionalizacijo, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacijo in omogočitvene tehnologije, krožno/zeleno gospodarstvo ali prototipiranje, za vse te storitve bo Slovenski podjetniški sklad v letu 2019 ponudil spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Tako imenovani vavčerji bodo na voljo že 25. januarja, in sicer za certifikate kakovosti ter za zaščito intelektualne lastnine, v februarju pa načrtujejo objavo vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji.


Vavčerji bodo MSP-jem omogočili bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo javne pozive z različnimi vsebinami objavljal postopoma, stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. januarja 2019 dalje, zato SPS MSP-jem predlaga, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu in drugo), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, za katero na SPS pravijo, da so jo kar najbolj poenostavili. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 odstotkov. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 evrov, skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 evrov na leto.
Značke
SPS Podjetniški sklad Spodbude Pomoč MSP
Komuniciranje in PR Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.