Z javnim razpisom več spodbude za kreativne kulturne industrije

Dne 1. marec 2019 objavil Karmen Trs
 
Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis z imenom Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019, ki spodbujanju kreativnih kulturnih industrij do konca prihodnjega leta namenja 880.000 evrov.


Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.

Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000 evrov, skupaj za vzhodno kohezijsko regijo 576.048 evrov in skupaj za zahodno kohezijsko regijo 303.952 evrov, ki bodo razdeljeni po sklopih.

Sklop A1 (seme) je namenjen preveritvi koncepta in za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo namenja do 15.000 evrov na projekt.

Sklop A2 je namenjen zagonu, to je tako imenovani Kreativni Start Up za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 evrov na projekt.

Sklop A3, tako imenovani Kreativni povezovalnik pa je namenjen spodbujanju strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, in sicer do 30.000 evrov na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. maj 2019.
Značke
Javni razpis Kreativne kulturne industrije Center za kreativnost
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.