Doseganje novih višin: Z vertikalnimi pospeševalniškimi programi do novih podjetniških uspehov

Dne 30. januar 2023 objavil Anemari Pediček
 

Startupi, scaleupi in inovativni MSP-ji, ki delujejo v različnih panogah, industrijah ali tržnih nišah, se soočajo s povsem različnimi izzivi, kar se zadeva oblikovanja, učinkovitih, skalabilnih poslovnih modelov, razvoja proizvodnje, prodaje in trženja proizvodov oziroma storitev. Prav tukaj so izziv zaznali tudi v Slovenskem podjetniškem skladu, kjer se strinjajo, da splošni pospeševalniki več niso dovolj za startup podjetja, ki želijo izkoristiti svoj potencial, izboljšati poslovni model in produkte. Na Skladu si prizadevajo, da podjetnikom omogočajo rast, razvoj, povezovanje z uveljavljenimi podjetji in specializirana skupinska izobraževanja, s pomočjo specializiranih vertikalnih pospeševalnikov. V nadaljevanju spoznaj, zakaj so vertikalni pospeševalniki pomembni, kateri se trenutno izvajajo in kaj nas čaka v prihodnosti. 

 

Vertikalni pospeševalniški programi so za startup podjetja pomembni iz več razlogov. Preko vertikalnih pospeševalnikov se lahko podjetja povezujejo z drugimi uveljavljenimi podjetji, delijo mnenje in izkušnje ter se mrežijo. Po drugi strani pa pridobijo možnost, da se udeležijo specializiranih skupinskih izobraževanj in individualnih ekspertnih svetovanj preko katerih lahko razvijajo kompetence, ki so potrebne za razvoj proizvodov, testiranje, demonstracijo in postavitev proizvodnje. 

 

Te zanima, kateri vertikalni pospeševalniki, ki jih podpira Slovenski podjetniški sklad, trenutno potekajo? Spoznaj jih v nadaljevanju.

 

HardwareSTART: Ključ do uspeha slovenskih hardware startupov

Hardware Start

 

Razvoj hardware produkta, postavitev proizvodnje, nabava surovin, lansiranje na trg in kasneje širjenje v tujino je lahko zelo kompleksen proces, ki se od drugih področij razlikuje predvsem po visokih stroških na začetku poslovanja. Ob sprejemu napačnih odločitev lahko naši hardware zgodbi hitro naredimo piko. 

 

Prav zato je nastal vertikalni pospeševalniški program HardwareSTART, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je, da hardware startupi pridobijo ustrezno pomoč v fazi testiranja produkta, izdelave prototipa, izboljševanja prototipa ali zagona množične proizvodnje. Program je nastal v konzorciju partnerjev Katapult, DEWESoft in Zavod mladi podjetnik.

 

Udeleženci programa imajo na voljo kar 24 strojev (med njimi npr. rezkalni stroji, kalibratorji, vakumski sistemi, analizatorji, naprave za merjenje elektromagnetnega sevanja, naprave za izvajanje vibracijskih testov, gps kalibratorji, inkubatorji itd.), ki jim pomagajo pri razvoju produkta. 

 

Ali veš, da je bil program HardwareSTART izmed vseh programov Slovenskega podjetniškega sklada med udeleženci izbran kot najbolj koristen? 

 

Program je sestavljen iz:

  • Konference (za vse, ki poslujejo ali jih zanima poslovanje v tem sektorju).
  • Dveh neformalnih srečanj (za vse, ki poslujejo ali jih zanima poslovanje v tem sektorju), ki bodo vključevala intervju z uspešnim podjetnikom iz te panoge in mreženje.
  • Enodnevnega izobraževalnega programa (za podjetja iz portelja Sklada, ki delujejo v industriji strojne opreme in se nahajajo v najbolj zgodnjih fazah rasti).
  • Individualnega ekspertnega svetovanja.

 

Dostop do vrhunskih mentorjev

HardwareSTART pa omogoča tudi individualno ekspertno svetovanje, katerega namen je, da strokovnjaki na področju strojne opreme pomagajo startup podjetjem pri prototipiranju, dokončanju produktov, pa tudi pri vstopu na trg, marketinški in prodajni strategiji ter na drugih ključnih področjih pri gradnji podjetja v tej panogi.

 

Spoznaj 9 vrhunskih ekspertov, ki so vključeni v program: 

-        Dr. Jure Knez, DEWESoft    

-        Andrej Orožen, DEWESoft

-        Mihael Gornik, DEWESoft

-        Vid Selič, DEWESoft

-        Jaka Ogorevc, DEWESoft    

-        Andrej Pangeršič, DEWESoft

-        Miloš Dimitrijević, DEWESoft

-        Dejan Črnila, DEWESoft

-        Jernej Ženko, Katapult

Program kot je HardwareSTART, startupom omogoča dostop do vrhunskih strokovnjakov, kar je zanje pomembna prednost. Mlada podjetja namreč pogosto naletijo na problem, ki ga ne znajo rešiti, se vrtijo okoli njega in zapravljajo čas. Z izkušenim mentorjem, ki se jim posveti ena na ena, te zagate hitro razrešijo in tako hitreje napredujejo. - Maja Fortuna, Zavod mladi podjetnik

V program vključena različna podjetja

V program HardwareSTART so bila v preteklosti vključena različna startup podjetja. Programa se je udeležil tudi startup Gridtech, ki je razvil prilagodljiv varnostni sistem ElderOn za optimizacijo oskrbe v domovih za starejše. Z njihovimi napravami zaznavajo, kaj se dogaja s starejšimi, predvsem ponoči ali kadar dementni ljudje odidejo iz sobe.

 

O tem, zakaj so se odločili za sodelovanju v programu in kakšno dodano vrednost so prepoznali v njem, je zaupal Jernejem Ženko, eden od treh ustanoviteljev podjetja, ki je že skoraj eno leto tudi tehnični direktor Katapulta: 

Če delaš fizični produkt, potrebuješ veliko opreme, da ga lahko razvijaš. Neko osnovno opremo imamo, velikokrat pa rabiš tudi specialne naprave, predvsem za testiranje produkta in za CEE certifikat, ki ga zakonsko rabiš. Takšne laboratorijske opreme ni veliko na voljo in to okolje, Katapult z Dewesoftom je unikat v tem pogledu. Imajo ogromno opreme, ki je pospeševalnik sam ne bi nikoli amortiziral, sploh ne po cenah, ki jih ponujajo startupom. Zato je bilo za nas izjemno pomembno, da smo lahko naredili naslednji korak v razvoju produkta in ga dali na trg. 

Gridtech

Ekipa Gridtech

Programa sta se udeležila tudi Andraž in Marko iz startupa Amonito, ki razvija najlažji ojačevalnik za kitare in je preko Katapulta prejel pomoč pri snovanju izdelka in izdelavi prvega prototipa ter pri validaciji prototipa. Poglej, kaj pravita: 

V pospeševalniku HardwareSTART smo bili deležni kakovostnega svetovanja, mentoriranja in izobraževanja, brez katerega bi zagon našega projekta nedvomno terjal več časa in denarja. Prav tako smo bili deležni pomoči na nekaterih področjih razvoja, s katerimi naša ekipa nima veliko izkušenj in tako uspešno izpeljali izdelavo našega prvega prototipa.«

Te zanima več o programu HardwareSTART? Klikni tukaj

 

Promocijski vodikov pospeševalnik: Spoznaj potencial vodika kot čistega vira energije 

Ali veš, da so prav zagonska podjetja eden izmed ključnih potencialnih nosilcev novih rešitev na področju vodikovih tehnologij? Prav zato želi Sklad, skladno s smernicami Evropske komisije glede razvoja vodikovih tehnologij in lastnega uspešnega modela »vertikalnih pospeševalnikov«, najprej identificirati različne pobude in projekte ter visokotehnološka mlada MSP, ki se osredotočajo na področje vodika ali pa  izkazujejo potencial za komercializacijo poslovnih idej. 

 

Sklad si obenem pa prizadeva izvesti še različne visoko specializirane izobraževalno-promocijske aktivnosti z namenom vsesplošne promocije (zagonskega) podjetništva na področju vodikovih tehnologij ter ponudbe Sklada med start-upi in scale-upi ter drugimi deležniki v tej vertikali.

 

Promocijski vertikalni pospeševalnik na področju vodikovih tehnologij izvaja Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana. Program je sestavljen iz:

 

1. Izvedbe analize trga in priprave strokovnega poročila o stanju podjetništva na področju vodikovih tehnologij

Po besedah Ane Vele iz Sklada se bo v okviru pospeševalnika pripravila analiza trga o stanju podjetništva na področju vodikovih tehnologij. Z analizo trga trga želijo na Skladu identificirati različne projekte, pobude in inovativna visokotehnološka mlada MSP, ki se osredotočajo na področje vodika ali pa izkazujejo potencial za razvoj in uvajanje vodikovih tehnologij v svoje poslovne procese in produkte. 
 

2. Izobraževalno-promocijskih dogodkov na področju vodikovih tehnologij

Na Skladu so izpostavili, da je namen izobraževalno-promocijskih dogodkov promocija (zagonskega) podjetništva vertikali vodikovih tehnologij in mreženje ter navezovanje stikov med različnimi deležniki.

 

3. Mednarodne promocijske konference na področju vodikovih tehnologij

Namen konference je promocija (zagonskega) podjetništva v vertikali vodikovih tehnologij, uspešnih podjetnikov, ki delujejo v tej vertikali ter mreženje, navezovanje stikov in izmenjava znanj in izkušenj med različnimi deležniki.

 

Aktivnosti se bodo predvidoma začele izvajati v februarju ali marcu. 

 

Te zanima, zakaj so se v skladu odločili za izvajanje vodikovega pospeševalnika?

Ana Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada nam je zaupala:

 

“Za prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo ter družbo v skladu s cilji trajnostnega razvoja Agenda 2030, Pariški sporazumom in Evropskim zelenim dogovorom, je ključno preoblikovanje celotnega evropskega energetskega sistema. Proizvodnja in poraba energije namreč povzročata 75 % emisij toplogrednih plinov v EU, k čemur še posebej prispeva prenizek le 22 % delež pridobljene energije iz obnovljivih virov energije.

 

Preskrba z energijo v EU je še vedno pretežno odvisna od uvoza, predvsem nafte in plina. Leta 2020 je bilo približno 58 % energije, ki je na voljo v EU, proizvedenih izven držav članic EU, približno 24 % energije so države članice uvozile iz Ruske federacije. Spremenjene mednarodne okoliščine zaradi vojne v Ukrajini že poslabšujejo možnosti preskrbe EU z energijo, zato je ključno, da države članice EU pospešijo vlaganja v energetsko samooskrbo iz obnovljivih virov energije. K zmanjšanju energetske odvisnosti EU, povečanju deleža obnovljivih virov energije in razogljičenju evropskega gospodarstva lahko pomembno prispeva tudi vodik. 

 

Vodik se lahko uporablja kot surovina, gorivo ali nosilec energije pri prenosu ali shranjevanju ter ponuja veliko možnosti za uporabo v industrijskem, prometnem, elektroenergetskem in gradbenem sektorju. Najpomembnejše pa je, da pri uporabi ne povzroča emisij CO2 in skoraj ne onesnažuje zraka. Posledično vodik ponuja rešitev za razogljičenje industrijskih postopkov in gospodarskih sektorjev, v katerih je zmanjšanje emisij CO2 nujno in težko dosegljivo.

 

Kljub temu pa vodik dandanes predstavlja le skromen 2 % delež sedanje porabe energije v Evropi ter se še vedno proizvaja pretežno iz fosilnih goriv, zlasti iz zemeljskega plina in premoga. Da bi vodik prispeval k podnebni nevtralnosti, trajnostni rasti in razvoju zelenih delovnih mest, ki bodo ključna za okrevanje in odpornost evropskega gospodarstva po covid-19 krizi, mora doseči veliko večji obseg, njegova proizvodnja pa mora na srednji rok postati nizkoogljična, na dolgi rok pa brezogljična. Zato je ključno spodbujanje razvoja in proizvodnje nizkoogljičnega vodika, pridobljenega iz fosilnih goriv z zajemom ogljika ali iz električne energije, in obnovljivega vodika, pridobljenega pretežno iz vetrne in sončne energije ter bioplina in biomase.

 

Evropska komisija zato v Strategiji EU za povezovanje energetskega sistema in Strategiji za vodik za podnebno nevtralno Evropo izpostavlja, da je za uspešnejšo uvedbo vodikovih tehnologij in razvoj evropskega vodikovega gospodarstva potrebno med drugim podpreti:

·         izvedbo pilotnih in demonstracijskih projektov,

·         prenos znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo preko podjetniške aktivnosti,

·         vzpostavitev partnerstev za razvoj vodikovih tehnologij,

·         hitrejšo razvoj in rast podjetij, ki delujejo sektorju vodika,

·         spodbuditi nastajanje zagonskih podjetij v tem sektorju.

 

Ana Vele

Ana Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada

 

Web 3.0: Vstop v novo dobo inovacij

 

Veliko priložnosti za startup podjetja se skriva tudi v Web 3.0 ali tretji generaciji interneta, v kateri bodo spletna mesta in aplikacije s tehnologijami, kot so strojno učenje, Big Data, edge computing, VR/AR, blockchain. Metaverse itd., lahko pametno obdelovale informacije na človeku podoben način.

 

Prav zato so na Skladu podprli pospeševalniški program Web 3.0., ki je namenjen podjetjem, ki si želijo pridobiti nova znanja s področja uporabe tehnologij Web3 in uspešno pripraviti svoje podjetje na izzive prihodnosti.

 

Program omogoča Slovenski podjetniški sklad, izvaja pa ga visokotehnološko podjetje Arctur skupaj s podizvajalci Blockchain Alliance Europe z.o.o., Tecos, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Yotta Advanced Computing d.o.o. in Dr. Urška Starc Peceny. 

 

Podjetja na programu pridobijo znanja s področja optimizacije delovnega procesa in prihranijo čas zaradi uporabe tehnologij Web3, spoznajo uporabo tehnologij Web3 na 

enostaven in razumljiv način, pridobijo mentorstvo strokovnjakov pri uvajanju tehnologij Web3 v poslovne modele, se mrežijo ter sklepajo nova poznastva. 

 

Program je sestavljen iz:

  • Šestih delavnic s področja tehnologij Web3, namenjenih prejemnikom finančnih spodbud Sklada in vsem podjetjem v zgodnji fazi rasti.
  • Treh srečanj za podjetja iz portfelja Sklada in neformalnega druženje po končani izvedbi.
  • Individualnega svetovanja inovativnim MSPjem.

 

Pozor! V februarju potekajo srečanja za podjetja iz portfelja Sklada. Prijaviš se lahko do 30. januarja 2023 na naslov info@arctur.si. Število mest je omejeno.

 

Termine srečanja najdeš tukaj: 

  1. Aplikacija virutalizacije ter AR/VR tehnologij v poslovanje: 16. februar 2023, ura 8:00-13:00, lokacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.
  2. Uporaba velikih podatkov in AI/ML v poslovanju: 16. februar 2023, ura 13:00-18:00, lokacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.
  3. Aplikacija blockchain tehnologij v poslovanje: 17. februar 2023, ura 9:00-14:00, lokacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Ene izmed delavnic, ki se je nanašala na temo umetne inteligence in strojnega učenja, smo se udeležili tudi mi. Poglej, kaj smo se naučili tukaj

 

Več o programu

 

web3 delavnica

Delavnice Web3

 

Doseganje novih prebojev s pomočjo vertikalnih pospeševalnikov

Vertikalni pospeševalniki prinašajo številne koristi, saj startupom omogočajo, da v sodelovanju z najuspešnejšimi podjetji iz panoge in specializiranimi podpornimi institucijami ter z izmenjavo znanj in izkušenj z drugimi startupi rešujejo konkretne izzive, s katerimi se soočajo pri razvoju, proizvodnji, prodaji ali trženju svojih inovativnih produktov. 

 

Prav tega se zavedajo tudi v Skladu, ki razvoj vertikalnih pospešavalniških programov aktivno vzpodbujajo.

 

O pomembnosti in načrtih za prihodnost, ki se navezujejo na izvajanje vertikalnih pospeševalnikov smo govorilo tudi z Ano Vele iz Slovenskega podjetniškega sklada. 

 

Zakaj so vertikalni pospeševalniki pomemben del podpore Sklada?

Startupi, scaleupi in inovativni MSP-ji, ki delujejo v različnih panogah, industrijah ali tržnih nišah se soočajo s povsem različnimi izzivi pri oblikovanju primernih, skalabilnih poslovnih modelov kot tudi pri razvoju, proizvodnji, prodaji in trženju svojih inovativnih proizvodov oziroma storitev. 

Vsaka panoga in veriga vrednosti ima namreč svoje specifike in zakonitosti – tako z vidika regulacij in standardov kot tudi z vidika potreb, pričakovanj in želja potencialnih kupcev, pridobivanja investicij, načina uvajanja ključnih omogočitvenih tehnologij v proizvodne in poslovne procese itd. 

Prav zato smo na Skladu mnenja, da startup in scaleup podjetja, ki poslujejo v strogo reguliranih in visoko standardiziranih panogah (npr. na področju zdravja, strojne opreme ipd.), potrebujejo specifično, njim prilagojeno vsebinsko podporo in programe. 

 

Vertikalni pospeševalniški programi Sklada startup in scaleup podjetjem omogočajo prav to, in sicer, da v sodelovanju z najuspešnejšimi podjetji iz panoge in specializiranimi podpornimi institucijami ter z izmenjavo znanj in izkušenj z drugimi start-up in scale-up podjetji rešujejo konkretne izzive, s katerimi se soočajo pri razvoju, proizvodnji, prodaji ali trženju svojih inovativnih proizvodov, storitev in rešitev. V povezavi s tem smo začeli celo opažati, da v nekaterih vertikalnih pospeševalnikih prihaja do deljenja opreme za za demonstriranje, testiranje ali proizvodnjo, kar je zagotovo izjemno pozitivno. 

 

Pomembno je, da v tako majhni državi, kot je Slovenija, združujemo kapacitete in povezujemo različne znanja ter gradimo partnerstva.Prav zato se nam zdi na Skladu zelo pomembno, da podpremo vertikalne pospeševalnike. 

 

V katerih panogah oziroma vertikalah vidite največ priložnosti?

Na Skladu se osredotočamo predvsem na tiste vertikale oziroma verige vrednosti, kjer so potrebe startup in scaleup podjetij iz portfelja največje, kjer že obstaja interes za sodelovanje in povezovanje, kjer je že nekakšna kritična masa startup in scaleup podjetij in potencialnih partnerjev ter kjer so jasne prioritete Vlade RS in pa Evropske komisije. Še posebej pa vidimo veliko potenciala v nekih deep tech področjih, npr. health-tech, agri-tech, fin-tech, space-tech itd.  

 

Kakšni so vaši plani za naprej glede vertikalnih pospeševalnikov?

V letu 2023 se bodo še naprej izvajali vertikalni pospeševalniki HardwareSTART, Web 3.0, BioTech in vodikov pospeševalnik. V februarju pa nameravamo ponovno vzpostaviti tudi vertikalni pospeševalnik na področju health-techa in zdravja. 

 

Pripravljamo pa tudi nov program vsebinske podpore, t .i. Razvojni Plus program, ki bo vsekakor nadaljeval z dobro prakso vertikalnih pospeševalnikov, ki bodo tako kot doslej vključevali promocijske aktivnosti, mreženje, usposabljanje in izobraževanje ter ekspertno svetovanje.

 

V novem programu vsebinske podpore bo najverjetneje še večji poudarek na vertikalnih pospeševalnikih, še posebej zato, ker so vertikalni pospeševalniki tudi eni izmed najbolje ocenjenih programov, ki jih je Sklad izvajal oz. jih še izvaja v okviru programa vsebinske podpore. Odzivi start-up in scale-up podjetnikov, ki so se udeležili tovrstnih programov so izjemno pozitivni.

 

Poleg vertikalnih pospeševalnikov za prejemnike finančnih spodbud na voljo še številni Startup Plus programi

Slovenski podjetniški sklad pa za portfeljska podjetja organizira tudi številne druge vrhunske podjetniške programe, kot so Prodajni pospeševalnik, Startup klinika, SK GROWTH, konferenca Podim, HardwareSTART in mnoge drugi. Vsebinski programi učinkovito dopolnjujejo finančne produkte P2, SK75 in SI-SK, ki slovenskim zagonskim podjetjem zagotavljajo od 54.000 EUR do 600.000 EUR zagonskih sredstev.

 

Spoznaj še druge programe

 

 

 

 

###

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


 

Značke
Slovenski podjetniški sklad Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj Sklad skladov Startup Plus
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.