Tudi letos s podporo urada za Slovence v zamejstvu na PODIM prihaja 20 start-upovcev iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske!

Dne 30. april 2018 objavil Stanislava Vabšek
 
Minister Gorazd Žmavc na lanskoletnem PODIM-u z mladimi zamejskimi podjetniki

Slovensko govoreči start-up podjetniki so pomembni za krepitev narodnostne zavesti in jezikovne ter kulturne identitete Slovencev, ki živijo izven meja matične domovine. Zato se je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS), ki ga vodi minister Gorazd Žmavc, tudi letos odločil, da 20 slovensko govorečim start-upovcem, ki živijo in delajo v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ali na Madžarskem, omogoči "all-inclusive" udeležbo na konferenci PODIM. Po dragoceni lanskoletni izkušnji, s pomočjo katere je 29 mladih ustanoviteljev, soustanoviteljev ali članov start-up ekip s slovenskimi koreninami dobilo priložnost za pridobivanje novih znanj in sklepanje novih znanstev ter poslov, se bogat program obeta tudi zamejskim start-upovcem, ki bodo letos izkoristili to posebno ponudbo USZS. Na letošnji konferenci PODIM le-to podpirajo tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Italije, Slovenska gospodarska zveza iz Avstrije, Udruga za razvoj civilnog društva EU korak s Hrvaške, Razvojna agencija Slovenska krajina z Madžarske in Fakulteta za management Univerze na Primorskem.

 
”Narodnostna zavest se krepi tudi skozi ekonomsko samostojnost, zato je uspešno gospodarsko delovanje zamejskih skupnosti prav tako pomembno kot krepitev nacionalne, jezikovne in kulturne identitete Slovencev, ki živijo izven meja matične domovine. Mladi zamejski start-upovci so pri tem nadvse pomembni, zato jim tudi letos omogočamo brezplačno udeležbo na največji in najvplivnejši start-up konferenci v regiji Alpe-Adria. Želimo jih namreč povezati z uspešnimi mladimi podjetniki, izkušenimi mentorji, uglednimi govorci in investitorji iz Slovenije, regije in globalnega prostora. Prav tako pa jim želimo omogočiti, da spoznajo zamejske Slovence iz drugih regij, kar je zanje lahko velika in pomembna izkušnja. Tovrstne aktivnosti so skladne tudi z zastavljeno strategijo sodelovanja med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020,” je ozadje lanskoletne in letošnje udeležbe USZS ter zamejskih start-upovcev na PODIM-u pojasnil minister Gorazd Žmavc.

Minister Gorazd Žmavc med kosilom in pogovorom z mladimi start-upi iz zamejstva


Enodnevna start-up šola, bogato konferenčno dogajanje in kosilo z ministrom

Letošnji program za zamejske start-upovce bo podobno kot lani obsegal udeležbo na enodnevni start-up šoli, ki jo bomo en dan pred uradnim začetkom PODIM-a izvedli v sodelovanju s Fakulteto za management in prof. Mitjo Ruzzierjem, vstopnice za oba dneva PODIM konference, kritje stroškov nočitve in prehrane ter organiziran prevoz. Enako kot lani pa bo minister Gorazd Žmavc v torek, na prvi dan konference, udeležene start-upovce iz zamejstva sprejel in pogostil na kosilu v hotelu Habakuk. Utrinke z lanskoletnega kosila in druženja ministra Žmavca s start-upi najdete tukaj, na tej povezavi pa si lahko ogledate pestro in zabavno dogajanje na lanskoletni enodnevni start-up šoli.
 

 
 Utrinki iz lanskoletne start-up šole


Za združevanje kapitala in človeških virov ter krepitev konkurenčnosti

Po besedah Gorazda Žmavca USZS tovrstne projekte podpira z namenom, da spodbudi združevanje oz. usklajevanje kapitala, znanja, izkušenj, človeških virov in različnih aktivnosti, s katerimi se krepi konkurenčnost in ustvarja nove gospodarske tokove na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti in republike Slovenije.
"Tako želimo prispevati svoj delež k viziji bolj homogenega gospodarskega sodelovanja med zamejci in matično državo, pri čemer poseben poudarek dajemo ekonomskemu sodelovanju med Slovenijo in sosednjimi državami – Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. Pri tem so zgolj neke društvene dejavnosti že precej preživeta oblika dela, zato je naš izziv spodbuditi mlajše generacije, da sodelujejo in se vključujejo v aktivnosti pri sodelovanju z matično domovino," pojasnjuje minister Gorazd Žmavc.

"Povezovanje zamejskih Slovencev iz različnih regij je tudi zanje velika in pomembna izkušnja," je ob koncu lanskoletnega programa na PODIM-u povedal minister Gorazd Žmavc.

PODIM kot učinkovita platforma za podporo, vključevanje in povezovanje

USZS in ostali partnerji projekta – Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Italije, Slovenska gospodarska zveza iz Avstrije, Udruga za razvoj civilnog društva EU korak iz Hrvaške, Razvojna agencija Slovenska krajina iz Madžarske in Fakulteta za management Univerze na Primorskem, so konferenco PODIM prepoznali kot zelo učinkovito platformo za kakovostno podporo in vključevanje zamejskih start-upov v domače, regijsko in mednarodno poslovno okolje. "Zato smo veseli in ponosni, da letos že drugič sodelujemo z USZS in ostalimi partnerji ter tako zamejskim start-up podjetnikom omogočamo povezovanje s slovensko, regijsko in globalno start-up sceno, vključno z uveljavljenimi investitorji, predstavniki korporacij, govorci in vsemi ostalimi udeleženci PODIM-a, ki mladim zagonskim podjetjem lahko pomagajo na njihovi poti do uspeha," je povedal Matej Rus, vodja Iniciative Start:up Slovenija, ki je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskim podjetniškim skladom glavna organizatorka PODIM-a.
 


 

 

Značke
Slovenci v zamejstvu USZS Gorazd Žmavc PODIM 2018
Komuniciranje in pr Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.