Spoznaj Quantifly, finalista za SLOVENSKI START:UP LETA 2023

Dne 22. maj 2023 objavil Anemari Pediček
 

Tako kot ljudje, lahko zbolijo tudi organizacije. Simptomi vključujejo nizko zavzetost zaposlenih, slabe odnose, večjo fluktuacijo … Vse to vpliva na slabše poslovne rezultate in višje stroške, povezane z absentizmom in rekrutiranjem novih zaposlenih.

 

Večina (HR) managerjev se s to problematiko ne ukvarja sistematično, temveč gasi požare “po potrebi”. Drugi že uporabljajo analitična orodja, s katerimi merijo zavzetost zaposlenih in druge metrike organizacijske vitalnosti. Te lahko opozorijo na simptome, ne dajo pa vpogleda v vzroke ali konkretnih predlogov za izboljšanje. 

 

In prav tukaj na pomoč priskoči Quantifly, ki postavlja nov standard v pristopu k upravljanju organizacij. Omogoča poglobljeno diagnostiko na podlagi analize ekipne dinamike, strukture in kulture. Bistvena novost je sociometrična analiza, ki omogoča vpogled v komunikacijska omrežja in strukturo odgovornosti v organizaciji. Tam se namreč skrivajo vzroki za izražene simptome – nejasno definirane vloge, neustrezna razporeditev kadrov, rušilci ekipne dinamike, komunikacijski silosi, itd.

 

Quantifly ponuja zajem podatkov z enostavnimi digitalnimi vprašalniki, strojno in strokovno obdelavo podatkov za pripravo diagnostičnih poročil ter povezavo z ustreznimi HR strokovnjaki, ki vodstvu pomagajo pripraviti in izvesti akcijski načrt z merljivimi rezultati.

 

Quantiflyu vse do danes zaupa že več kot 60 domačih in tujih podjetij, ki so s pomočjo organizacijske diagnostike in predlaganih akcijskih načrtov izboljšala učinkovitost svojih zaposlenih. Primeri dobrih praks pa kažejo, da lahko s trimesečnim akcijskim načrtom dvignejo ciljne metrike organizacijske vitalnosti za več kot 10 %, kar se odraža tudi v poslovnih rezultatih.

 

V negotovih časih je učinkovitost zaposlenih ključna ne le za uspeh, ampak preživetje organizacije. Quantifly tako predstavlja nepogrešljivo orodje za strateško upravljanje v organizacijah z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega in ima globalni potencial.

 

Podjetje Quantifly pa se je s svojo inovativnostjo uvrstilo med 5 najambicioznejši podjetij, ki se bodo borile za nagrado Slovenski startup leta 2023.

 

[Intervju] “Uvrstitev v finale za Slovenski Startup leta je potrditev, da so tudi drugi opazili naš trud in smo na pravi poti.”

Luka Pregelj, ustanovitelj in direktor podjetja Quantifly 

 

1. Kaj vam pomeni nominacija in uvrstitev v finale za Slovenski start:up leta 2023?

 

Uvrstitev v finale za Slovenski Startup leta je potrditev, da so tudi drugi opazili naš trud in smo na pravi poti. Hkrati pa dodatna spodbuda, da letos presežemo zadane cilje in upravičimo nominacijo, saj leta še ni konec. 

 

2. Kje se vidite čez 5 let?

 

Čez 5 let bo Quantifly globalno prepoznana znamka na področju vodenja organizacij in upravljanja s kadri. Pri svojem delu ga bodo aktivno uporabljali vodstveni trenerji, kadrovsko-svetovalne in druge agencije. Integriran bo v kadrovsko administrativne sisteme in prisoten na angleško ter špansko govorečih trgih. 

 

Ekipa bo takrat štela dobrih 100 zaposlenih, še vedno pa jo bosta oblikovala predvsem interdisciplinarnost in predanost skupnemu cilju. 

 

Zgodba Quantifly bo pomembno vplivala na razvoj slovenskega startup ekosistema in njegovega povezovanja s tujino. Sodelovanje z javnimi institucijami bo vzpodbudilo širše zanimanje za področje organizacijske diagnostike in v akademskem raziskovanju.

 

3. Kdo je vaš vzornik in zakaj?

 

Specifičnega vzornika ni, saj se želimo izogniti kultu osebnosti.  Namesto tega se Quantifly zgleduje po idejah mnogih avtorjev na področju vodenja, razvoja kadrov ter ustroja organizacij. Najpomembnejši vpliv na izhodiščno idejo izhaja iz “idejne meritokracije”, o kateri govori Ray Dalio. 

 

4. Katera je zadnja knjiga, ki ste jo brali in bi jo priporočali bralcem Start:up Slovenija ter zakaj?

 

Nazadnje smo v knjižnico Quantifly dodali knjigo: Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making (Tony Fadell). Odlična knjiga, ki lahko služi kot izhodišče za razmislek o dilemah, s katerimi se soočamo ustanovitelji podjetij; Kot tudi praktičen vodič za vse, ki želijo ustvariti nekaj, kar ima tržno vrednost.
 

Te zanima, kdo bo osvojil prestižni naziv Slovenski start:up leta 2023? 

 

Pridruži se nam 30. maja, ob 18.00 uri v SiTi teatru v Ljubljani. Svojo vstopnico lahko prevzameš na povezavi

 

 

 

###
Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 
Značke
Startup Slovenskistartupleta Startupleta2023 Sps Mgšt Quantifly
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.