Sodelujte pri pripravi Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti

Dne 16. januar 2024
 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti, katerega sestavni del so tudi ukrepi za izboljšanje startup ekosistema. Zato smo v skladu z zavezo v okviru Slovenskega VC Foruma zagnali projekt priprave strokovnih gradiv za implementacijo konkretnih rešitev za ključne izzive slovenskega startup ekosistema.


Vse ključne deležnike startup ekosistema vabimo, da se nam pridružite v tem procesu.

V okviru iniciative Startup Slovenija bomo vodili organiziran, strukturiran, transparenten in učinkovit dialog vseh ključnih deležnikov s ciljem, da do sredine marca razvijemo usklajene rešitve.
 
Izdelano gradivo bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport integriralo v nastajajoč Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti in produktivnosti, da skupaj z vsemi pristojnimi resorji zastavimo učinkovito implementacijo ukrepov.
 
Predlagamo, da se osredotočimo na devet ključnih izzivov, ki smo jih skupaj identificirali na Slovenskem VC Forumu lani decembra, ki jih lahko razširimo z dodatnimi predlogi:

 • mednarodno primerljiva pravno-organizacijska oblika za startup podjetja (vitka delniška družba),
 • mednarodno primerljiva rešitev za uveljavitev delniških opcij,
 • mehanizem za privabljanje tujih talentov s hitrim postopkom (startup viza),
 • mednarodno primerljive olajšave za investiranje zasebnikov v tvegan kapital,
 • sistemske rešitve v okviru pokojninske reforme za aktiviranje alternativnih naložb v sklade tveganega kapitala,
 • mednarodno primerljivo sistemsko strukturirano in podprto podporno okolje za startup in scaleup podjetja, ki bo zagotavljalo obsežnejši in kakovostnejši lijak startup (deeptech) projektov,
 • mednarodno primerljive rešitve nepovratnih in povratnih virov javnega financiranja startup projektov v najbolj tveganih zgodnjih fazah razvoja,
 • zagotovitev natančnejših podatkov o startupih in drugih deležnikih ekosistema po vzoru tujih dobrih praks,
 • enotna promocija startup ekosistema doma in v tujini.

 

Proces priprave rešitev v 5 korakih

 1. Identifikacija in analiza izdelanih analiz, predlogov, študij in zakonskih predlogov za rešitev ključnih izzivov, pri tem pa smo odprti za dodatne argumentirane predloge izzivov in potencialnih rešitev,
 2. Analiza primerov dobrih praks rešitev v okviru EU in širše, pri čemer nam bodo v pomoč dobre prakse, identificirane s strani ESNA »The EU Startup Nations Standards”,
 3. Izvedba intervjujev s podjetniki in drugimi deležniki ekosistema z osebno izkušnjo,vezano na posamezne izzive,
 4. Dvodnevna delavnica v Velenju (31. januarja in 1. februarja 2024), o predlogih rešitev, dobrih praksah ter konkretnih izkušnjah startup podjetij pri soočanju s posameznimi izzivi,
 5. Priprava končnega gradiva z rešitvami za izpostavljene ključne izzive, ki bo integrirano v akcijski načrt.

 

Vse zainteresirane deležnike prosimo, da nam do ponedeljka, 22. januarja 2024, po e-pošti resitve@startup.si sporočite svoj interes za aktivno sodelovanje v tem procesu. 

 

 

Če ste na sodelovanje pripravljeni, vas prosimo, da:

 • nam na omenjeni e-mail naslov posredujete vse relevantne analize, študije, gradiva in dobre prakse, ki ste jih izdelali sami ali pridobili iz drugih virov, za rešitev konkretnih izzivov,

 • si v vašem koledarju rezervirate termin delavnice v Velenju, 31.1. in 1.2.2024,

 • nam sporočite, pri katerih izzivih imate največ izkušenj in znanja ter zmožnosti za iskanje ustreznih rešitev,

 • nam sporočite konkretna imena in priimke vaše ekipe, ki bi se lahko vključevala v posamezne aktivnosti procesa.

Pred delavnico bomo vsa prejeta gradiva strukturirali in pripravili ustrezno gradivo za delavnico, kjer bomo posamezne rešitve tudi predebatirali.

 

V teku naslednjega tedna bomo objavili tudi vabilo in program delavnice, ki bo 31. januarja in 1. februarja 2024 v Velenju.

 

Veselimo se sodelovanja in verjamemo v uspeh.

 

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Državni sekretar

Matevž Frangež

Iniciativa Startup Slovenija

Vodja

Matej Rus

 

Značke
MGTŠ Startup
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.