Odprt poziv za vpis na seznam mentorjev SPS

Dne 15. april 2024
 

Slovenski podjetniški sklad je zadnja leta preko mreže mentorjev, ki so bili na njihovem Seznamu mentorjev, pomagal startup podjetjem pri razvoju njegovega posla. Tako bo tudi naprej, vendar so poostrili kriterje kdo je lahko startup mentor, zato aktualni Seznam ukinjajo in pozivajo k vpisu na nov Seznam.

 

Sklad bo preko javnega poziva izbral start-up mentorje, ki bodo lahko aktivno sodelovali v procesu start-up mentoriranja:

 • aktualnih prejemnikov spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) ali semenskega kapitala (SK), ki imajo s Skladom sklenjeno aktivno pogodbo o financiranju operacije oz. aktivno pogodbo o konvertibilnem posojilu in podjetja, v katerih ima Sklad lastniški delež; in
 • zainteresiranih start-up podjetji vpisanih v Register inovativnih zagonskih podjetij.

 

S tem pozivom se ukinja stari Seznam start-up mentorjev, saj se nekoliko spreminjajo pogoji za vpis na seznam. Zato morajo start-up mentorji, ki so bili do sedaj na starem seznamu, ponovno kandidirati za vpis na novi seznam.

 

Za vpis na prenovljen Seznam start-up mentorjev lahko po novem kandidirajo:

 

1. start-up podjetniki, 

2. vodstveni delavci v start-up podjetjih in

3. aktivni investitorji v start-up podjetja.

 

Pogoji za kandidiranje na seznam start-up mentorjev

Kandidati za start-up mentorje se lahko odločijo za razvrstitev v eno izmed treh kategorij:

 

Startup podjetnik

Pogoji za kandidiranje start-up mentorja v kategoriji »start-up podjetnik« so:

 • aktivna osebna izkušnja z ustanovitvijo in vodenjem start-up podjetja (tj. dokazljivo soustanoviteljstvo, lastništvo in vodenje inovativnega zagonskega podjetja oz. start-up podjetja za obdobje vsaj treh (3) let v zadnjih desetih (10) letih);
 • start-up podjetje je moralo vsaj v enem letu v obdobju treh (3) let dela start-up podjetnika dosegati vsaj 200.000 EUR prihodkov;
 • izkušnje z mentoriranjem vsaj dveh (2) start-up podjetij v preteklih treh (3) letih, prostovoljno ali proti plačilu; in 
 • vsaj pet (5) let delovnih izkušenj.

 

Vodstveni delavec v startup podjetju

Pogoji za kandidiranje start-up mentorja v kategoriji »vodstveni delavec v start-up podjetju« so:

 • aktivna osebna izkušnja z opravljanjem vodstvene funkcije v start-up podjetju (tj. dokazljivo opravljanje vodstvene funkcije za minimalno obdobje treh (3) let v inovativnem zagonskem podjetju oz. start-up podjetju v zadnjih desetih (10) letih);
 • start-up podjetje je moralo vsaj v enem letu v obdobju treh (3) let dela start-up podjetnika dosegati vsaj 200.000 EUR prihodkov;
 • izkušnje z mentoriranjem vsaj dveh (2) start-up podjetij v preteklih treh (3) letih, prostovoljno ali proti plačilu; in 
 • vsaj pet (5) let delovnih izkušenj.

 

Aktivni investitor

Pogoji za kandidiranje start-up strokovnjaka v kategoriji »aktivni investitor« so:

 • aktivna osebna izkušnja z investiranjem v start-up podjetja (tj. dokazljivo aktivno angažiranje v vlogi poslovnega angela, kar dokazuje z vsaj eno (1) aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje oz. start-up podjetje v znesku vsaj 10.000 EUR v zadnjih petih (5) letih ali
 • sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala za obdobje minimalno treh (3) let v zadnjih desetih (10) letih);
 • izkušnje z mentoriranjem vsaj enega (1) start-up podjetja v preteklih treh (3) letih,  prostovoljno ali proti plačilu; in 
 • vsaj pet (5) let delovnih izkušenj.

 

Zainteresirani kandidati lahko oddate prijavo preko elektronske pošte na naslov: razvojniplus@podjetniskisklad.si . Ob prijavi morate priložiti kratek življenjepis, izbrati kategorijo start-up mentorja v kateri kandidirate ter podpisati izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in druga soglasja.

 

Javni poziv je odprt od dneva objave do zaprtja. 

 

VEČ

 

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.