Slovenski podjetniški sklad razpisuje 10 mio EUR mikrokreditov za mikro in mala podjetja

Dne 28. februar 2024
 

Slovenski podjetniški sklad je objavil 10 mio EUR vredni razpis v okviru mikrokreditne sheme. Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada ponovno odlično priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredit do višine največ 25.000 EUR za manjše investicije in/ali obratna sredstva, kar bo številnim podjetjem, omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 16.2.2024 v Uradnem listu RS št. 13/2024 objavil javni razpis P7 2024 – MIKROKREDITI 2024, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.
  
Za sredstva lahko zaprosijo mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1.1.2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

 

Mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi. Ostale ugodnosti so izražene v: 

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (37,5 % 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.
     

Javni razpis P7 2024 MIKROKREDITI 2024 najdete na povezavi spodaj. 

 

RAZPIS P7
 

Ekipa Start:up Slovenija vam želi uspešno prijavo. 

Značke
Sps Razpis Kredit
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.