Slovenija je svetovni inkubator razvoja blockchain tehnologij

Dne 12. december 2019
 

Tehnološki park Ljubljana in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v Tehnološkem parku Ljubljana organizirala slovenski blockchain posvet, na katerem so združili vse slovenske deležnike, ki razvijajo najnovejše tehnologije in postavljajo blockchain infrastrukturo ter Slovenijo tako postavljajo v sam vrh dobrih praks.

 

Uvodoma je dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, izpostavil, da je tu vrelišče tehnologij in podjetij, ki imajo potencial rasti v globalno priznana podjetja ter da je Tehnološki park Ljubljana tu, da jih na tej hitri poti podpira, tudi preko različnih iniciativ in projektov, kot je npr. Smart Space. S pomočjo sredstev tega projekta tudi organiziramo takšen posvet, saj je ključno vzpostaviti skupnost in kritično maso podobno mislečih, ki bo te tehnologije poganjala naprej.

 

"K dinamiki razvoja tehnologij prispevate tako podjetja, ki razvijate vrhunske inovativne tehnološke rešitve, kot tudi celotna družba in skupnost. Slovenija je tudi zaradi vas v zadnjih letih prevzela pionirsko vlogo na področju razvoja blockchain tehnologije in  umetne inteligence. S tem je dosegla izjemno mednarodno prepoznavnost. Dokaz temu je potrditev sedeža Mednarodnega raziskovalnega centra UNESCA za umetno inteligenco v Sloveniji in uvrstitev v skupino držav Prijateljic digitalnih tehnologij, ki deluje v okviru OZN," je povedal minister Zdravko Počivalšek.

 

"Postali smo referenčna država na tem področju, kar je prepoznala tudi Evropska komisija, zato bo prvi pilotni regijski sklad za financiranje blockchain in startup podjetij s področja umetne inteligence alocirala prav v Sloveniji," je izpostavila mag. Nena Dokuzov, predstavnica Slovenije v Evropskem Blockchain Partnerstvu in vodja Projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije, MGRT.

 

Testna nacionalna blockchain infrastruktura

SiChain, ki so jo razvili v podjetju HashNet v sodelovanju s Telemachom bo omogočala testiranje obstoječih in novih blockchain aplikacij za uporabo v javnem in zasebnem sektorju. Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki ima na državni ravni vzpostavljeno tovrstno testno infrastrukturo. Trenutno ta infrastruktura omogoča izvajanje transakcij in ustvarjanje pametnih pogodb.

 

Z odprtjem digitalne denarnice so simbolično omogočili dostop do uporabe testne nacionalne blockchain infrastrukture tudi ministru za kulturo, Zoranu Pozniču in ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku.

 

Debirokratizacija skozi blockchain

Minister za kulturo mag. Zoran Poznič je izpostavil, da vpeljujejo platformo, ki bo samozaposlene v kulturi lahko povezala v trdnejšo koalicijo in v izmenjavo medsebojnih informacij ter poudaril, da na Ministrstvu za kulturo zasledujejo cilje debirokratizacije in bodo v letu 2020 na ministrstvu digitalizirali razpisno polje. 

 

Digitalizacija izobraževanja 

Državni sekretar dr. Jernej Štromajer je v nagovoru poudaril, da so ustvarjalnost, inovativnost in uporaba novih tehnologij, ključni dejavniki ustvarjanja nove dodane vrednosti.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načrtuje nadaljnji preskok na področju digitalne transformacije, s tem namenom je v pripravi Akcijski načrt digitalnega izobraževanja 2027, ki bo zajemal tako celotno vertikalo izobraževanja. 

 

Oblikovanje blockchain skupnosti

Predstavile so se tudi številne pobude in iniciative, ki kreirajo različne pilotne produkte s področij blockchaina in umetne inteligence.


Vzorno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja na področju blockchain tehnologij se kaže v oblikovanju močne blockchain skupnosti, ki bo v prihodnje zagotovo postregla z disruptivnimi rešitvami.

Značke
Blockchain TP LJ Tehnološki park Ljubljana MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.