Razglašene najboljše inovacije 10. Slovenskega foruma inovacij!

Dne 19. november 2015
 
S slavnostno razglasitvijo najboljših inovacij se je uspešno zaključil prvi dan 10. Slovenskega foruma inovacij. Lucky3in1 je najboljša inovacija v kategoriji posameznikov ali skupine posameznikov, Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij je najboljša inovacija v kategoriji mikro podjetij, v kategoriji malih podjetij je najboljša inovacija Subglider ter v kategoriji srednjih in velikih podjetij je najboljša inovacija Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku kontinuiranega litja. Posebno priznanje za inovaciji z družbenim učinkom sta prejeli inovaciji Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij in Leseno okno ReWin.
 


Nagrade za najboljše med 45 inovacijami

Skupno se je na dogodku, ki je potekal 17. in 18. novembra 2015 v Športnem centru HIT v Šempetru pri Gorici, predstavilo 45 najboljših inovacij, ki so sodelovale v okviru vseslovenskega izbora in med katerimi jih je že več kot 65 odstotkov v fazi izvedbe oziroma realizacije. Priznanja za najboljše inovacije v posameznih kategorijah sta podeljevala mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija in Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 

Spoznajte letošnje zmagovalce


Najboljša inovacija v kategoriji posameznikov ali skupine posameznikov je inovacija Lucky3in1, avtorja Matjaža Loca. 


Najboljša inovacija v kategoriji mikro podjetij je inovacija Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij, ki jo je prijavilo podjetje Arhel.


Najboljša inovacija v kategoriji malih podjetij je inovacija Subglider, ki jo je prijavilo podjetje Maremico.


Najboljša inovacija v kategoriji srednjih in velikih podjetij je Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku kontinuiranega litja, ki jo je prijavilo podjetje Acroni.


Posebno priznanje za inovacijo z družbenim učinkom sta prejeli inovaciji Robotsko plovilo za zaznavanje in kontrolo cianobakterij podjetja Arhel in Leseno okno ReWin, podjetja M Sora.

 

O ocenjevanju, komisiji, kriterijih ... 

V ocenjevanju za predstavitev na 10. Slovenskem forumu inovacij je sodelovalo 87 inovacij, ki so jih poslala podjetja, inovatorji in podjetniki posamezniki, raziskovalno-razvojne inštitucije ter študenti in dijaki.

Strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz 36 uglednih slovenskih strokovnjakov, je inovacije ocenjevala s tehničnega, vsebinskega, inovacijskega in podjetniško-poslovnega vidika.

Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: izvirnost ideje, stopnja novosti, tržna privlačnost, praktična in uporabna izvedljivost, stopnja izvedbe oziroma dodelanosti, ekonomski učinki in neposredni družbeni učinki.
 

Največ idej s področja računalništva

Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja, največ jih je bilo s področja računalništva in informatike, elektrotehnike in telekomunikacij, strojništva, arhitekture in gradbeništva, športa in rekreacije ter ekologije.

Največ prijav so oddali inovatorji posamezniki oziroma skupine inovatorjev, in sicer 34. Sledijo jim mikro, majhna in srednja podjetja s 23 prijavami, 5 prijav so oddala velika podjetja in 3 prijave razvojno-raziskovalne organizacije. Največ je bilo prijavljenih inovativnih proizvodov, kar 50, in 37 inovativnih storitev. 
 

Več informacij

Več informacij o samem dogodku je na voljo na spletni strani www.foruminovacij.si, kjer je na voljo tudi Katalog 45 najboljših inovacij letošnjega 10. Slovenskega foruma inovacij. 

 
Značke
Slovenski forum inovacij
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.