Priložnost za revolucionarne inovacije s področij trajnostne energije in čistih tehnologij

Dne 18. september 2018
 
Sklad EIT InnoEnergy, vseevropska gonilna sila za inovacije na področju trajnostne energije, ki deluje ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), je objavil rok za prijavo na razpis Investment Round 2018. Inovatorji, ki si želijo investicije za podporo revolucionarnih inovacij s podorčja trajnostne energije in čistih tehnologij zagotoviti do konca leta, morajo svoje prijave oddati do četrtka, 4. oktobra.

Razpis Investment Round je namenjen malim in srednje velikim podjetjem s preizkušenimi tehnološkimi koncepti, ki bodo preoblikovali prihodnost evropske energetike. EIT InnoEnergy je od prvega tovrstnega razpisa v letu 2011 v projekte, ki pokrivajo osem različnih tehnoloških področij s celotne Evrope, investiral že 190 milijonov evrov, to pa je vodilo v tri milijarde evrov predvidene prodaje.


"InnoEnergy vidi komercializacijo kot prioritetno poslovno potrebo malih in srednje velikih podjetij pri izvajanju inovacijskih projektov. Obenem je izjemno pomembno tudi skrajšati čas, potreben za trženje produktov, njihovo internacionalizacijo, povečati obseg poslovnih dejavnosti in omogočiti dostop do predvidljivega financiranja z zmanjšanim tveganjem. Takšne so trenutne potrebe malih in srednje velikih podjetij pri izvajanju inovacijskih
projektov," pravi Marcin Lewenstein, vodja inovacij pri InnoEnergy za srednjo Evropo.

EIT InnoEnergy je med drugim podprl tudi slovensko podjetje Mebius, inovatorja na področju gorivnih celic, ki je v sodelovanju s Kemijskim inštitutom razvil katalizator, za katerga so stroški izdelave precej nižji na račun manjše vsebnosti platine, hkrati pa produkt poveča moč vodikove gorivne celice za 2,2-krat več, kot so to zmožni ostali produkti na trgu. InnoEnergy je navdušenje nad inovacijo podjetja izkazal najprej s podporo lani na slovenskem delu tekmovanja PowerUp, kjer je Mebius napredoval na regionalni nivo, tam pa je dobil še posebno nagrado madžarske MOL Group in posledično tudi investicijo InnoEnergy v višini 150.000 evrov.

"Naše poslanstvo je pospešiti evropski prehod na čisto energijo. Zato torej odkrivamo najboljše in najbolj obetavne inovatorje v sketorjum, vanje vlagamo in z njimi vzpostavljamo partnerstva ter jim tako pomagamo rasti, skrajšati čas trženja in njihove tehnologije tudi komercializirati," pravi Jakub Miler, regijski direktor EIT InnoEnergy.
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.