Prijavi se na razpis P2 2022 in pridobi 54.000 evrov za svoj startup

Dne 4. marec 2022 objavil Start:up Slovenija
 

Dne 4.3. 2022 je bil na straneh Slovenskega podjetniškega Sklada objavljen razpis P2 2022.


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je objavil razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Razpis je namenjen 40 mladim inovativnim podjetjem (20 iz zahodne kohezijske regije in 20 iz vzhodne kohezijske regije) s potencialom hitre rasti. Podjetja bodo podprta s sredstvi 54.000 evrov s katerimi bodo razvila in lansirala produkt/storitev na trg.


V zadnjih letih je Sklad tako podprl številna, danes uspešna startup podjetja. To jim je bila odskočna deska, da so lahko razvili produkt ter hitreje vstopili na trg.


54.000 evrov nepovratnih sredstev je najugodnejši instrument države za podporo mladim inovativnim podjetjem, saj poleg denarja zagotavlja tudi mentorsko podporo in podporo pri povezovanju s ključnimi partnerji. Prav zato se na razpis vsako leto prijavi več kandidatov, konkurenca je zato velika.


Da lahko uspeš na razpisu, je ključna priprava. Osnova je inovativen produkt oziroma storitev, dobro razdelan poslovni model in validacija pri potencialnih kupcih. Nadalje pa je pomembno tudi:

 1. Pravočasna aktivacija in priprava na razpis.
 2. Dobro poznavanje razpisnih pogojev.
 3. Ustanovitven kapital.
 4. Zaposlenost ustanoviteljev, ki imajo vsaj 25% delež v podjetju.
 5. Usklajenost vsebinskega dela in finančnega načrta.
 6. Dober pitch pred komisijo na DEMO dnevu, ki prinaša kar 30 od 100 možnih točk.

 

 

Razpisni pogoji

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, registrirana v obdobju od 1.1.2021 do vključno 15.03.2022, in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
 • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani,
 • so ustanovljena v RS in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (10.000 evrov, 12.000 evrov in 32.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.


Brezplačna pomoč pri prijavi na razpis

Pri prijavah na razpis si lahko zagotovite strokovno pomoč. Mreža SIO, ki jo je vzpostavila SPIRIT Slovenija v okviru podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov ima usposobljene strokovnjake, ki vam lahko pri tem pomagajo. Pomoč je brezplačna, saj jo nudijo v okviru projekta SIO.

 

 

Pomoč vsebuje:

 • Vsebinski del prijavnice (poslovni model in finančni načrt).
 • Priprava na pitch za DEMO dan.
 • Administrativna podpora pri oddaji razpisa.

 

Želiš brezplačno pomoč pri prijavi?

Če želite pomoč pri prijavi na razpis izpolnite spodnji obrazec in povezali vas bomo s svetovalcem iz vaše regije, ki jo zagotavljajo partnerske organizacije Start:up Slovenija, in sicer:


Zahodna kohezija: LUIABC AcceleratorMladi podjetnikPrimorski tehnološki parkInkubator Sežana 


Vzhodna kohezija: Tovarna podjemovKatapultInkubator KočevjeInkubator Novo mestoPomurski tehnološki parkRRA KoroškaSaša inkubator 

 

Prijava na brezplačno pomoč pri prijavi na razpis P2

 

Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.