Dobi vavčer za pridobitev certifikatov!

Dne 27. junij 2024
 

Si želiš dvigniti kakovost svojega poslovanja?

Slovenski podjetniški sklad je objavil že tretji javni poziv, s katerim želi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), da si pridobijo nove ceritifikate ali vzdržujejo stare certifikate za sisteme vodenja, proizvode in procese. 

 

Kakšna je višina financiranja?

  • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
  • Najnižja subvencija: 1.000,00 EUR
  • Najvišja subvencija: 9.999,99 EUR

 

Do katerih stroškov si v tem primeru upravičen?

Upravičeni stroški se smatrajo kot stroški priprave na certificiranje, stroški nakupa standarda, stroški prve pridobitve, vzdrževanja in obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem in stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino.

 

Okrepi svojo konkurenčnost in kompetence, zato preveri pogoje in dodatne informacije za pridobitev tega vavčerja!
 

Značke
Vavčer Certifikat Sofinanciranje
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.