Predstava o garažnih podjetnikih in uspehih čez noč je mit

Dne 18. december 2018 objavil Mitja Sagaj
 
Čeprav največ novih podjetij nastane v starostni dobi ustanoviteljev med 18 in 34 let, pa so ustanovitelji podjetij, ki rastejo, v povprečju stari 38 let. To je med drugim razkril EU Startup Monitor, ki je zajel specifičen delež rastočih startupov, torej tistih, ki so uspešno vstopili na trg in so v fazi povečevanja obsega svojega posla.


EU Startup Monitor med drugim kaže, da je ustanovitelj rastočega startupa v 82,8 odstotka moški, ki ima v 84,8 odstotka primerih univerzitetno izobrazbo, star pa je 38 let. Sedanje podjetje, ki zdaj raste, je ustanovil, ko je bil star 35 let. "Predstava o garažnih podjetnikih, ki preko noči postanejo uspešni s svojimi podjetji, je torej mit!" ugotavlja tudi prof. dr. Miroslav Rebernik, predstojnik Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, sicer pa tudi del ekipe Start:up Slovenija, ki sodeluje pri raziskavi EU Startup Monitor.

Prvi razlog za ustanovitev je samouresničitev

Med motivi za zagon podjetja prevladujejo samouresničitev, ki je razloga za ustanovitev v kar 79,1 odstotka primerih, sledi ji zaslužek s 63 odstotki, tik za njo je želja po neodvisnosti v 62,8 odstotka primerih. Evropski startupi v fazi rasti so praviloma soustanoviteljska podjetja, povprečna velikost tima v Evropi pa je 2,7 soustanovitelja na startup.


Iz EU Startup Monitor izhaja tudi, da se evropski rastoči startupi v veliki meri financirajo z lastnimi viri ustanoviteljev (v 77,8 odstotka primerih), njihovih družin in prijateljev (v 30,2 odstotka primerih), poslovnimi angeli (v 29 odstotkih primerih) in s tveganim kapitalom (v 26,3 odstotka primerih). Določene oblike državnih subvencij in financiranja je bilo deležnih 20 odstotkov anketiranih ustanoviteljev rastočih podjetij.

Prisotni v vseh panogah, prevladujejo spletne storitve

Če ima povprečen rastoči startup v EU 12,8 zaposlenega in načrtuje zaposliti še 7,5 človeka, pa številke za Slovenijo kažejo, da ima takšno podjetje v fazi rasti 5,4 odstotka zaposlenega, zaposliti pa namerava še 5,8 človeka. Evropski rastoči startupi so sicer prisotni v vseh panogah, povečini, v kar 99,3 odsotka primerih, pa ponujajo spletne rešitve. Rastoči startupi se tudi nenehno širijo, v kar 88,1 odstotka primerih pa se ozirajo k nadaljnji internacionalizaciji.

Geografsko gledano so se sicer največja središča startup skupnosti na zemljevidu Evrope izrisala v Londonu, Berlinu, Parizu, Kopenhagnu in Lizboni.

Komuniciranje in PR Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.