Podpora zato, da se podjetnik lahko osredotoča le na posel

Dne 11. september 2020 objavil Mitja Sagaj
 

Že Benjamin Franklin je dejal: "Če ne boste uspeli načrtovati, načrtujete neuspeh." (v izvirniku: “If you fail to plan, you are planning to fail.) In ker se pomena načrtovanja poslovanja v slovenski podjetniški skupnosti in podpornem okolju dobro zavedamo, je sprotno spremljanje poslovanja podjetij, podprtih z zagonskimi spodbudami in semenskim kapitalom Slovenskega podjetniškega sklada, del sistemske podpore.

 

Mesečna poročanja so za podjetnike ključna, ker je to zanje refleksija, kaj vse je bilo narejeno, kaj je prineslo rezultate in kaj ne. Ob refleksiji služijo mesečna poročila tudi spremljanju napredka poslovanja.

 

 

September je prav tako čas za izvedbo sej strokovnih svetov, ki prav te dni polnijo naše urnike. Trikrat na leto se sestane strokovni svet podjetja, na njem so ob podjetniku prisotni še mentor, podjetniški svetovalec in predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada, hkrati pa je to odlična priložnost za pomoč podjetniku z nasveti. Podjetniški svetovalec mu tudi priporoča, v katere programe se je koristno vključiti, pomaga pa tudi pri administraciji, da se podjetnik resnično lahko osredotoča le na posel.

 

 

 

Predvsem četrtletni strokovni sveti, na katerih se zberejo podjetniki, mentorji, predstavnik SPS in predstavnik podpornega okolja ter morebitni zasebni investitor, so odlična priložnost za sprotno spremljanje razvoja startup podjetij ter za zaznavanje morebitnih težav in ukrepanje, še preden bi podjetje zašlo vanje.


 

 

Mnogi podjetniki, prejemniki sredstev SK, priznavajo, da jim je bilo sprotno poročanje sprva odveč, a so kmalu ugotovili, zakaj je koristno. Predvsem zato, ker jih prisili k disciplini, številke v poročilih pa pogosto pokažejo, na kaj se je treba osredotočiti. Namen administrativne in strokovne podpore sicer je podjetnike razbremeniti opravil z namenom, da se ti lahko osredotočajo le na posel.

 

 

 

 

---------------

[INTERVJU] Spremljanje razvoja omogoča tudi zaznavanje morebitnih težav

 

Elvisa Basailović, koordinatorica aktivnosti za sprotno spremljanje razvoja zagonskih podjetij, Tehnološki park Ljubljana

 

Kaj so strokovni sveti?

"Strokovni sveti so četrtletna srečanja, ko se zberejo podjetnik, mentor, predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada, predstavnik podpornega inovativnega okolja ter investitor, če ga podjetje ima."

 

Čemu so namenjeni?

"Strokovni sveti so namenjeni spremljanju razvoja podjetja ter pregledu uspešnosti poslovanja, uresničevanja zastavljenih ciljev ter identifikaciji morebitnih težav in pomoči pri odpravi le-teh."

 

Kaj so najpogostejše teme?

"Najpogostejše teme so pregled ključnih kazalnikov (strateških ciljev in doseganje le teh, ključni dosežki preteklega četrtletja, novi izzivi, ki so se pojavili, pregled po ključnih področji poslovanja - ekipa, razvoj, marketing, vstop na tuje trge, finančne in nefinančne metrike, planiran razvoj v naslednjem četrtletju ter pogovor o podpori, ki bi jo podjetje potreovalo - bodisi dodatno svetovanje, dodatnega mentorja, vključitev v druge programe, povezave z drugimi podjetniki, investitorji, povezave do medijev, itd."

 

---------------

 

 

Izkušnje mentorja s sprotnim spremljanjem podjetij

 


 

Kar se sprva zdi kot nebodigatreba, hitro postane koristno

 
 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 


 

Značke
Startup Plus Program SPS Administrativna podpora Strokovna podpora Strokovni svet Slovenski podjetniški sklad
Komuniciranje in PR Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.