Od ideje do uspeha: Oblikovanje uspešnega poslovnega modela

Dne 15. junij 2023 objavil Anemari Pediček
 

Predstavljaj si, da se odpraviš na potovanje brez zemljevida oziroma Google Mapsa. Sliši se zastrašujoče, kajne? No, enako načelo velja za podjetja. Brez dobro opredeljenega poslovnega modela podjetja tvegajo brezciljno tavanje, zamujajo številne priložnosti in lahko izgubijo položaj v konkurenčnem okolju. Prav zato nam je na eni izmed delavnic ChatVORKA podjetnik, inovator in vodilni partner v podjetju CorpoHub, Lojze Bertoncelj razkril, kako na pravilen način uporabljati praktično orodje “Business Model Canvas Plus” in  “Value Proposition Canvas Plus”  ter zakaj je to ključ do uspeha. V nadaljevanju ti razkrivamo vse skrivnosti, ki jih je z nami delil Lojze.

 

V današnjem hitro se razvijajočem poslovnem svetu je za uspeh nujno potreben jasen in dobro definiran poslovni model. Potrebno se je zavedati, da so poslovni modeli veliko več kot le prodajni modeli in da lahko do dobrih poslovnih rešitev pridemo načrtno, premišljeno in jih zgradimo s pomočjo preverjenih “receptov”. Prav s skrivnimi “recepti”, kako do uspeha, nas je na delavnici Boljši posel! opremil podjetnik in inovator Lojze Bertoncelj.

 

Udeleženci delavnice Boljši posel!

Lojze nas je seznanil tudi z uporabo praktičnih orodij, kot so “Business Model Canvas Plus” in  “Value Proposition Canvas Plus” ter konceptom vizualnega managementa. Spoznaš jih lahko v nadaljevanju.

 

Loti se oblikovanja kanvasa na pravi način in doseži zastavljenje cilje

Brez jasno zastavljenega poslovnega modela lahko imaš še tako neverjeten izdelek ali storitev, pa ti to ne koristi veliko. Poslovni model predstavlja cel proces, kako organizacija ustvarja, dostavlja in “zaračunava” vrednost.

 

In kako se lotiti uspešne izgradnje poslovnega modela? Lojze predlaga uporabo “Business Model Canvas Plus”. “Busines Model Canvas Plus” ali kanvas poslovnega modela je predloga za strateško vodenje in vitko inoviranje za razvoj novih ali zajem obsotoječih poslovnih modelov. In zakaj plus? Ker gre za dopolnjen osnovni Osterwalderjev model, ki ti pomaga bolje zajeti in obdelati katerokoli poslovno priložnost. Najdeš ga na spodnji sliki.

 

Business Model Canvas Plus

Vir: CorpoHub

 

Lojze svetuje, da predlogo sprintamo na veliko površino. Na tak način lahko začne velika skupina ljudi skupaj graditi in razpravljati o elementih poslovnega modela. Najprej se lotimo polj, ki so obarvana s sivo. Za čisto vsak segment si je potrebno vzeti čas, ga preučiti in narediti analizo. Lojze je poudaril, da je potrebno paziti, da je delamo poslovni model in NE poslovni načrt.

 

Poslovni model je sestavljen iz naslednjih elementov:

 1. Segmentacija strank

Segment strank se nanaša na različne skupine ljudi ali organizacij, ki jih naše podjetje želi doseči ali zadovoljiti. Tukaj si moramo odgovoriti na različna vprašanja, kot so na primer: Kateri so naši najpomembnejši segmenti kupcev? Komu ustvarjamo vrednost?

 

 1. Ponudbena vrednost

Segment ponudbene vrednosti se nanaša na izdelke ali storitve, ki ustvarjajo vrednost za določen segment strank. Tukaj si poskušamo odgovoriti na različna vprašanja, kot so na primer: Kako bomo z našim izdelkom oz. storitvijo rešili problem stranke? Kakšna bo naša konkurenčna strategija? Katere potrebe strank zadovoljujemo? V tem koraku moremo tudi definirati, zakaj naše stranke raje kupujejo od nas kot od naših konkurentov.

 

 1. Kanali

Kanali se nanašajo na to, kako podjetje komunicira in doseže segmente strank, da za njih ustvarja vrednost.  Tukaj si moramo postaviti različna vprašanja, kot so na primer: Kako bomo dosegli segmente strank, skozi katere kanale? Kako dosegamo stranke trenutno? Kateri kanali so stroškovno učinkoviti? Na kakšen način nas bodo stranke opazile?

 

 1. Odnosi s strankami

Segment odnosa s strankami se nanaša na tipe odnosov, ki jih v podjetju želimo vzpostaviti z določenim segmentom strank. Tukaj si moramo odgovoriti na različna vprašanja, kot so na primer: Kakšen odnos želimo vzpostaviti s strankami in kako ga bomo obdržali? Kakšne odnose s strankami smo že vzpostavili? Kako stranke komunicirajo z nami?

 

 1. Tokovi prihodkov

Tokovi prihodkov se nanašajo na denar, ki ga podjetje ustvari z vsakim segmentom kupcev. Ta element je za izjemno pomemben za preživetje podjetja. V tem koraku si postavimo vprašnja, kot so: Kakšno vrednost so naše stranke pripravljene plačati za naš produkt? Kako naše stranke plačujejo in kako si želijo plačevati v prihodnosti?

 

 1. Ključni viri

Ključni viri predstavljajo najpomembnejša potrebna sredstva, ki omogočajo delovanje našega poslovnega modela.  Viri so lahko fizični (zgradba, stroji, prostor ipd.), intelektualni (  licence, blagovna znamka, patenti ipd.), človeški (zaposleni z različnimi znanji) in ekonomski (kapital, garancije ipd.). Tudi na tem koraku si zastavimo vprašanja, kot so: Bomo v fazi zagona delali z lastnimi ali izposojenimi sredstvi? Kateri so tisti ključni viri, ki so potrebni za ustvarjanje vrednosti?

 

 1. Ključne aktivnosti

So aktivnosti, ki se nanašajo na bistvene stvari, ki jih mora podjetnik ali ekipa podjetja izvesti, da izpolni poslanstvo in postavljeno strategijo. Ključne aktivnosti se nanašajo na proizvodnjo, reševanje problemov in platformo oz. mrežo. Postavimo si vprašanje, kot je: Katere ključne aktivnosti so nujne za ustvarjanje vrednosti?

 

 1. Ključni partnerji

V tej točki razmislimo in opredelimo katera partnerstva so nujna za uspešno delovanje našega poslovnega modela. Ključna partnerstva se nanašajo na mrežo dobaviteljev in partnerjev. Pri opredeljevanju partnerjev si lahko pomagamo s vprašanji, kot so: Kdo so naši ključni partnerji? Kdo so naši najpomembnejši dobavitelji? Ali lahko postavimo strateško  partnerstvo s konkurentom?

 

 1. Struktura stroškov

Struktura stroškov se nanaša na vse stroške, ki so nastali v povezavi z delovanjem poslovnega modela. Cilj v tem koraku je opredeliti in optimizirati stroške, da je lahko naš model prilagodljiv. Postavimo si vprašnja, kot so: Kaj so najpomebnejši stroški v našem poslovnem modelu? Kateri ključni viri in aktivnosti so najdražji? Kako opravičujemo stroške?

 

V CorpoHubovi ekipi so dodali še tri bloke, katere moramo preveriti že na začetku. Ti bloki vključujejo: Problem, potrebe, želje; prednosti, lastnosti in rešitev ter obstoječe alternative.

 

Te zanima, kako se lotiti oblikovanja poslovnega modela in postaviti zmagovalni poslovni model ter katere so tiste napake, ki se jim moreš izogniti? Poglej si spodnji video, na katerem ti Lojze Bertoncelj razkriva številne nasvete.

 

 

Ugotovi ali tvoj produkt prinaša vrednost kupcu s pomočjo orodja “Value Propostition Canvas”

Si z ekipo želiš najti nove priložnosti ali nove načine za optimizacijo svoje ponudbe? Lojze nam je ponudil tudi odgovor na to in nam predstavil orodje “Value Proposition Canvas” ali VPC, ki ga je ustvaril Alex Osterwalder, izumitelj business model Canvas-a in soavtor Business Model Generation z Yvesom Pigneurjem.

 

Tako kot kanvas poslovnega modela tudi VPC razčleni problem prepoznavanja ponudbene vrednosti na ločene dele, kar omogoča osebi ali ekipi, da obravnava vsak del posebej. S tem preprostim, a učinkovitim orodjem lahko opredeliš in razumeš različne ponudbe vrednosti, ki jih tvoje podjejtje ponuja, kar ti pomaga bolje razumeti, kaj si stranke želijo ter potrebujejo.

 

Value Proposition Canvas Plus

Vir: CorpoHUB

 

Na zgornji fotografiji lahko vidiš “Value Proposition Canvas Plus”, ki so ga nadgradili v ekipi CorpoHub in elemente umestili tudi v kanvas poslovnega modela. Orodje je sestavljeno iz dveh delov, prvi del predstavlja profil kupca, drugi del pa ponudbo vrednosti.

 

Na desni strani torej z VPC-jem profiliramo stranke s pomočjo naslednjih vprašanj:

 • Katera dela poskušajo opraviti, (jobs to be done)?
 • Kaj je težko ali neprijetno (bolečine/pains) pri njihovem trenutnem načinu opravljanja?
 • Kaj je zaželeno ali prijetno (pridobi/gain) v idealni rešitvi?

 

Na levi strani opredelimo ponudbeno vrednost s pomočjo vprašanj:

 • Kaj je izdelek ali storitev?
 • Kako ustvarja vrednost, ki jo stranka želi?
 • Kako blaži “bolečine”, ki jih stranka ne želi?

 

S pomočjo VPC lahko z ekipo opaziš nove priložnosti in najdeš načine za optimizacijo svoje ponudbe. Prav tako lahko z orodjem enostavno prilagodiš pozicioniranje svoje ponudbe in svojim bodočim strankam olajšaš “bolečine” ter ustvariš vrednost. S pomočjo orodja na lahek način ugotoviš, katere težave ali želje imajo stranke, ki jih s produktom ne naslavljaš, a bi jih lahko, če bi naredili prilagoditve.

 

Z uporabo vizualnega managementa do boljših rezultatov

Se strinjaš z rekom, da je slika vredna več kot tisoč besed? Prav zato je vedno pomembnejša tudi uporaba vizualnega managementa, na katerega nas je opozoril tudi Lojze. Gre za vizualno prikazovanje informacij na delovnem mestu, ki se uporablja za informiranje članov ekip, izvajanje delovnih standardov in opozarjanje ter preprečevanje številnih nevšečnosti.

V praksi obstaja veliko različnih načinov uporabe vizualnega managementa, kot so recimo uporaba panojev, različnih spletnih aplikacij, kot je MIRO in podobno.

 

Matjaž Voglar (Mover) in Ervin Nadarević (Rentakit) na delavnici Boljši posel!

 

Se sprašuješ, zakaj je zadnji čas, da z ekipo preizkusite vizualni management? Uporaba vizualnega managementa v podjetju pozitivno vpliva na številne dejavnike, kot so:

- Komunikacija

Vizualni pripomočki, kot so tabele, diagrami in miselni zemljevidi, so lahko koristna orodja za izboljšanje komunikacije med člani ekipe. Z vizualizacijo projekta ali problema lahko vsi zaposleni boljše razumejo naloge, vloge in odgovornosti vsakega člana ekipe.

 

- Sodelovanje

Vizualizacija dela pozitivno vpliva tudi na sodelovanje med člani ekipe. S pomočjo vizualnega prikaza projekta lahko vsak izmed članov prispeva svoje ideje in sodeluje pri razvijanju rešitev.

 

- Organizacija

Vizualizacija dela lahko pozitivno vpliva tudi na vodenje projektov in organizacijo. Z ustvarjanjem vizualnega prikaza lahko ekipa bolje spremlja napredek, prepozna področja, ki zahtevajo več pozornosti, ter po potrebi prilagodi časovnice in naloge.

 

- Kreativnost

Vizualizacija dela je ustvarjalen proces, ki člane ekipe spodbudi k drugačnemu razmišljanju in razvijanju inovativnih rešitev problemov. Z uporabo vizualnih pripomočkov lahko člani skupine razvijajo nove zamisli in pristope, o katerih sicer ne bi razmišljali.

 

- Zavzetost

Uporaba vizualnega managementa pozitivno vpliva tudi na zavzetost članov ekipe. Z vizualno predstavitvijo projekta se lahko vsi člani počutijo bolj vključeni v projekt in so posledično tudi bolj motivirani.

 

Pospeši svoj posel na delavnicah ChatVORKA

 

Delavnica Boljši posel! je bila le ena od štirih delavnic, ki je potekala v okviru programa delavnic ChatVORKA, ki ga je organizirala ekipa CorpoHUB v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom.

 

Program so sestavljale 4 delavnice za pospešek, ki so pokrivale tematike, kot so:

 • Kako z drugačnimi poslovnimi modeli ustvariti več prodaje / vrednosti?
 • Kako s scrum pristopom hitreje razviti boljše produkte?
 • Kako povečati učinkovitost tima z večjo psihološko varnostjo v timu?
 • Management 3.0 - Kako do večje zavzetosti in zadovoljstva tima?

 

Poglej posnetek in ugotovi, kaj o delavnicah pravi eden izmed organizatorjev delavnic Lojze Bertoncelj.

 

 

Delavnic so se udeležila tudi številna portfeljska startup podjetja. Poglej kaj o delavnicah pravijo startup podjetniki.

 

Direktor podjetja Mover Matjaž Voglar je o delavnicah povedal:

Nedavno sem se udeležil dveh delavnic ChatVORKA na temo agilnega pristopa in poslovnih modelov. Delavnica o scrum pristopu k upravljanju projektov mi je pomagala razumeti okvir agilnega projektnega vodenja in njegovo učinkovito uporabo. Delavnica o poslovnih modelih pa mi je razkrila različne strategije in modele za analizo ter razvoj trajnostnih poslovnih modelov. Obe delavnici sta bili koristni, saj sta ponudili nove vpoglede in orodja, ki pripomorejo k razvoju poslovanja našega startup podjetja.

Četrte delavnice Boljši posel!, se je udeležil tudi startup podjetnik Ervin Nadarević iz podjetja Rentakit, ki je povedal, da sta se mu na delavnici najbolj vtisnili v spomin dve ključni besedi, in sicer vizualizacija in fokus. Na delavnici je pridobil tudi veliko koristnega znanja, na področju pivotiranja in “Business model canvas” ki ga je nato uspešno vnesel v svoje podjetje.

 

Milan Dragić iz podjetja Process Space je o delavnici Boljši Posel! dodal:

"Udeležba na delavnici "Boljši posel!" je bila vsekakor dobra in uporabna izkušnja. Veliko konkretnih in praktičnih primerov ter pragmatični pristop predavatelja so vsebino naredili zelo zanimivo. Udeležba je bila vredna investicije časa in jo priporočam tudi drugim."

Maja Umek in Milan Dragić iz startupa Process space na delavnici Boljši Posel!

 

Več o delavnicah izveš na povezavi.

 

Za prejemnike finančnih spodbud na voljo številni vrhunski Startup Plus programi

Slovenski podjetniški sklad za portfeljska podjetja organizira tudi številne druge vrhunske podjetniške programe, kot so Startup klinika, konferenca Podim, vertikalni pospeševalniški programi, mednarodni pospeševalniški programi, program Grow Digital, mednarodno srečanje investitorjev in mnoge druge.  Vsebinski programi učinkovito dopolnjujejo finančne produkte P2, SK75 in SI-SK, ki slovenskim zagonskim podjetjem zagotavljajo od 54.000 EUR do 600.000 EUR zagonskih sredstev.

 

Spoznaj druge programe

 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.