Od 500 do 9000 evrov za prenos lastništva

Dne 5. december 2019 objavil Mitja Sagaj
 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil nov javni poziv, in sicer vavčer za prenos lastništva, ki podjetjem ponuja pridobitev subvencije v višini od 500 do 9000 evrov oziroma do 60 odstotkov sofinanciranja urpavičenih stroškov aktivnosti, vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva.

 

Kot pojasnjujejo v SPS, sta namen in cilj javnega poziva spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in da se povečajo njegova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

 

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

 • bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi,
 • bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

 

Kot rečeno, lahko s pomočjo vavčerja podjetja pridobijo subvencijo od 500 do 9000 evrov oziriroma do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oziroma dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

 

Na spletni strani SPS je tako objavljenih že 13 vavčerskih pozivov, in sicer:

 • Vavčer za certifikate kakovosti
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za kibernetsko varnost
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
 • Vavčer za prenos lastništva
Značke
SPS Vavčer Vavčerski poziv Prenos lastništva Subvencija
Komuniciranje in PR Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.