Nepovratna zagonska spodbuda P2 v višini 54.000 evrov letos brez dokazovanja stroškov

Dne 15. marec 2019 objavil Start:up Slovenija
 

Nabito polna velika dvorana Tehnološkega parka Ljubljana na letošnjem Forumu 100 % Start:up PLUS+ je potrdila, da se podjetniška aktivnosti v Sloveniji krepi in da se obeta podjetniško živahna pomlad. Podjetniški aktivnosti pa sledi tudi podpora startup podjetjem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo namreč preko Slovenskega podjetniškega sklada v prihodnjih petih letih za zagonska podjetja namenilo največ podpore v zgodovini Slovenije. Hkrati podporo startupom krepi tudi Evropa in Forum 100 % Start:up PLUS+ je otvoril letošnji Evropski teden podjetništva (Startup Europe Week).

 
Forum 100 % Start:up PLUS+ je podjetnikom, ki iščejo financiranje, mentorje in programe za uresničitev svojih podjetniških idej, ponudil vse ključne informacije o prijavi na razpis P2, ki letos poleg 54.000 evrov nepovratne finančne spodbude (ta bo na voljo za 40 podjetij, po 20 iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) prinaša kar nekaj pomembnih novosti, predvsem prednosti za prejemnike.
 

Zgolj denar ni dovolj, zato pride vselej v paru z vsebinsko podporo

Da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prepoznalo velik potencial startup podjetij, "saj gre za podjetja z ambicijo, da postanejo hitro rastoča podjetja z visoko dodano vrednostjo", je že v uvodnem nagovoru dejala mag. Alenka Marovt, sekretarka Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v Sektorju za podjetništvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). In dodala, da je prav to razlog za nekaj učinovitih ukrepov in programov za spodbujanje podjetij v začetnih fazah razvoja, kamor sodijo predvsem brezplačne storitve institucij podpornega okolja (SPOT Svetovanje in SIO - subjekti inovativnega okolja) ter finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada v obliki začetnih investicij za inovativne startupe in startupe na problemskih območjih ter semenski kapital.

 


Mag. Alenka Marovt z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedala nov projekt, s katerim bo ministrstvo podprlo vsaj 120 podjetij z usposabljanjem oziroma pospeševalniškim programom v tujini.


"Oba ukrepa sta kombinirana z vsebinsko podporo v obliki mentoriranja, svetovanja, usposabljanja in mreženja. Pravkar pa oblikujemo nov projekt, s katerim bomo podprli vsaj 120 podjetij z usposabljanjem oziroma pospeševalniškim programom v tujini. Seveda pa to še ni vse: aktualni so tako imenovani vavčerji, to so enostavne oblike spodbud nizkih vrednosti," je dejala Marovtova in naštevala še dalje: "Pripravili pa smo tudi program digitalizacije in digitalne transformacije s konkretnimi komplementarnimi ukrepi. Pomembna se nam zdi tudi krepitev blagovnih znamk. Pri pripravi ukrepov pa poslušamo predvsem startupe. Zato je Vlada RS v letu 2018 sprejela Akcijski načrt Slovenija - dežela startupov, ki zajema izzive, s katerimi se startup podjetja srečujejo in aktivnosti ter predloge rešitev."

V Evropski komisiji zaznavajo, da se startup okolje v Sloveniji v zadnjih letih zelo izboljšuje, pravi Ulla Hudina Kmetič.


Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je dejala, da se startup okolje v Sloveniji v zadnjih letih zelo izboljšuje, "zaznavamo pozitiven trend, tako s stališča generatorjev tega okolja kot tudi z vidika startup podjetij glede na njihovo uspešnost na trgu. Evropska komisija spodbuja različne ukrepe, različne programe in iniciative, pa tudi finančne instrumente, dolžniške, ki so prevladujoči v Sloveniji, v zadnjih letih pa skušamo z različnimi pobudami v Sloveniji spodbuditi nadaljnji razvoj finančnega inženiringa z lastniškimi instrumenti, torej s tveganim kapitalom. In zlasti tukaj vidimo potencial za slovenska startup podjetja, da se iz slovenskega okolja lahko širijo znotraj evropskega trga s 500 milijoni prebivalcev, kar je izjemen trg in potencial tudi za slovenske startupe."
 

Skoraj 6 milijonov evrov za skoraj 120 podjetij

V letu 2019 bo Slovenski podjetniški sklad zagonskim in mladim podjetjem skupno preko razpisov zagonskih spodbud (P2) in semenskega kapitala (konvertibilna posojila, kapitalski vložki) ponudil 5,91 mio EUR, kar naj bi zadostovalo za podporo za okoli 118 zagonskih podjetij. Razpis P2, v okviru katerega lahko inovativna zagonska podjetja prejmejo 54.000 evrov zagonskih sredstev za razvoj inovativne in visokotehnološke rešitve, je že objavljen.

 


Veliko interesa za veliko denarja

 
"V letošnjem letu bo ponovno na voljo tudi konvertibilno posojilo (SK75) v višini 75.000 EUR, ki omogoča mladim inovativnim podjetjem prodor in hitro širitev na trgu. Produkt SK200 letos dobiva novo podobo, in sicer bodo mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti preko direktnih kapitalskih vložkov lahko prejela soinvestiranje s poslovnimi angeli ali soinvestiranje s korporacijami do višine 650.000 EUR. Pozabiti pa ne smemo, da lahko mlada podjetja s potencialom globalne rasti pridobijo tudi tvegan kapital, in sicer preko Srednjeevropskega sklada skladov za tvegan kapital (CEFoF) preko izbranih družb tveganega in zasebnega kapitala tudi do višine 8,000.000 evrov," je raznolike možnosti financiranja predstavila direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič.

Za 40 startup podjetij, po 20 iz vzhodne in zahodne kohezijske regije, bo letos znova na voljo
2,16 milijona evrov nepovratnih zagonskih spodbud.


SPS je preko omenjenih razpisov do sedaj podprl preko 670 inovativnih podjetij s potencialom globalne rasti, od tega preko 590 v okviru zagonske spodbude P2, 63 podjetij preko konvertibilnega posojila SK75 in 12 podjetij preko kapitalskih vložkov SK200. "Vsa podprta podjetja so ustvarila preko 1000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, se razvijajo in rastejo še naprej,"je še dejala mag. Maja Tomanič Vidovič.
 

Prijava v predselekcijo P2 prinaša koristi

Urban Lapajne, koordinator Start:up Slovenija, je podrobneje spregovoril tudi o predselekcijskem postopku razpisa P2, ki ga za Slovenski podjetniški sklad izvaja Start:up Slovenija, udeleženci pa si lahko z udeležbo v predselekciji in na demo dnevu zagotovijo do 35 od skupaj 100 možnih točk za pridobitev nepovratne subvencije P2 v višini 54.000 evrov, zato je prijava v predselekcijo zelo priporočljiva.

"Izjemno pomembna v procesu predselekcije je odlična priprava na DEMO dan, tega nikar ne podcenjujte," je Urban položil na srce podjetnikom, ki se bodo potegovali za 54.000 evrov P2, ki letos prinaša pomembno novost, in sicer odsotnost dokazovanja stroškov, kar bo precej olajšalo poročanje prejemnikom spodbude.

 


Prijava v predselekcijo Start:up Slovenija za razpis P2 lahko prinese dragocenih 35 točk v postopku prijave na razpis.


Direktor Tehnološkega parka Ljubljana Matej Cerar je govoril o krepitvi kulture sodelovanja v startup ekosistemu, kar lahko vodi do prebojnih dosežkov: "Poslanstvo inovacijskega startup ekosistema je vzpodbujanje kulture kreativnosti, vzpodbujanje sodelovanja nosilcev znanja - raziskovalno-izobraževalnega sektorja, družb zasebnega prava in ustvarjalcev politik - z interdisciplinarno sintezo družboslovnega in naravoslovnega znanja."

Le z drugačnim razmišljanjem in povezovanjem disciplin pridemo do prebojnih dosežkov,

je dejal Matej Cerar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana.


Da lahko le z drugačnim razmišljanjem in povezovanjem disciplin pridemo do prebojnih dosežkov, katerih namen naj bi bila večja kvaliteta življenja vsakega izmed nas, je še dejal Cerar in dodal: "Tudi subjekti inovativnega okolja v startup ekosistemu nismo izjema in za nas veljajo enake zakonitosti. Tudi sami jih moramo spoštovati in z zgledom mladim kazati pot k uspehu, ki že od začetka človeške družbe temelji na sodelovanju."
 

Podjetniki za podjetnike z izkušnjami iz prve roke

O tem, kako z validacijo produkta do prvih strank, investitorjev in partnerjev, so na podlagi lastnih izkušenj govorili mladi podjetniki, še posebej bogata pa je bila udeležba predstavnikov investitorjev, ki so pred novim valom zasebnega financiranja zagonskih podjetij odgovorili na vprašanja kdo, kdaj in s koliko denarja prihaja v Slovenijo in širšo regijo.

 

Marin Medak in Primož Mahne sta predstavila izjemno zanimivo zgodbo, kako so s sodobnim pristopom

preverili trg za novo storitev v sicer tradicionalni panogi korekcijskih očal.Jan Dobrilovič iz Beepinga, Slovenskega start:upa leta 2018, je govoril o tem, kako so s sistematičnim pristopom dokazali, da lahko uredijo trg čistilnih storitev, Marin Medak (Della Spina) in Primož Mahne (Gigodesign), sta ponudila izjemno zanimiv vpogled v to, kako so preverili trg za novo storitev v sicer tradicionalni panogi korekcijskih očal, Rok Upelj iz Movalyse pa je govoril o izjemno pomembnem partnerstvu startupa z uvejavljenim podjetjem. Ekipa Movalyse namreč z Zavarovalnico Sava razvija sodobno zavarovanje za motocikle. "Super se dopolnjujemo," pravi Rok za partnerstvo, za finančne spodbude - Movalyse je prejel P2, SK75 in SK200 - pa, da je to idealno: "Hitreje lahko preveriš trg, hitreje lahko greš na tuje trge, nenazadnje lahko tudi hitreje zaključiš zgodbo, če se ne izide."

 


Rok Upelj iz podjetja Movalyse ve, kako dragocena je finančna spodbuda Slovenskega podjetniškega sklada;

njegovo podjetje je prejelo P2, SK75 in SK200.

 

V regiji precej investitorskega denarja, še več ga prihaja

Po informaciji, da sklad Fil Rouge Capital v regijo prihaja z 42 milijoni evrov, ki jih bo v prihodnjih petih letih investiral v hrvaške startupe in scaleupe, regijo tudi po slišanem na pogovoru z inevestitorji čaka precej denarja. Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, je v pogovoru z Majo Tomanič Vidovič (Slovenski podjetniški sklad), Brankom Drobnakom (Poslovni angeli Slovenije), Juretom Mikužem (South Central Ventures), Aljošo Domijanom (ABC pospeševalnik), Alexandrom Massartom (Blend Ventures) in Petrom Ribaričem (Silicon Gardens) govoril o desetinah milijonov evrov, ki prihajajo preko skladov v regijo, pa tudi o javnem denarju, ki je na voljo. A slišati je bilo tudi pomisleke glede razlik v pričakovanjih zasebnih in javnih investitorjev.

 

V pogovoru z investitorji je postalo jasno, da v regijo prihaja precej vlagateljskega denarja.


Jure Mikuž, direktor South Central Ventures (SCV), je med drugim izpostavil, da je z vidika ekosistema najpomembneje, da je zagotovoljeno financiranje za podjetja v vseh fazah, "da niso 'pokrite' zgolj najzgodnejše faze, kajti pogosto se zgodi, da marsikdo dobi denar, ki si ga morda ne bi zaslužil, potem pa trči ob oviro, ko pride do naslednje faze. Uspešen razvoj ekosistema je pogojen s tem, da so 'pokrite' vse faze, četudi ne lokalno, pa vsaj pot do mednarodnih virov." Mikuž, ki s SCV deluje tudi na Hrvaškem, njegov sklad pa je januarja skupaj z nemškim skladom Vito ONE vstopil v startup, ki upravlja spletno platformo MojMojster - DaiBau, pozdravlja prihod Fil Rouge Capitala na Hrvaško: "Težava doslej je bila največkrat, da nismo mogli biti soinvestitorji, vsak investitor pa ima rad ob sebi nekoga, da ob njem sedi v odborih podjetij."

Dodana vrednost letošnjega Foruma 100 % Start:up PLUS+ je bil sklop delavnic, predstavitev in osebnih svetovanj, namenjenih startup podjetnikom. S konkretnimi in uporabnimi informacijami so lahko bolj učinkovito gradili svoja startup podjetja, še posebej zanimive so možnosti čezmejnega sodelovanja, predvsem vstop in širitev na avstrijski trg, ki sta jih v okviru projekta Start:up Alpe-Adria predstavila Jürgen Kopeinig iz avstrijskega KWF in Mojca Cvirn iz Tehnološkega parka Ljubljana. O tem, kakšne možnosti brezplačne mentorske in strokovne podpore ter druge programe ponuja Tehnološki park Ljubljana, je govorila Vera Nunič, ki je predstavila tudi izjemno zanimiv program Erasmus za mlade podjetnike.
 

 

Po Forumu še sklop roadshow dogodkov 

Predstavniki podjetništvu podpornega okolja so podjetnike s tehtnimi argumenti, zakaj se je dobro udeležiti predselekcije za razpis P2, prepričevali tudi na roadshow dogodkih, ki so in še bodo potekali med 13. in 19. marcem v sedmih slovenskih mestih. Po Kopru, Novi Gorici, Velenju, Celju in Mariboru se roadshow prihodnji teden ustavlja še v:  
 

Časovnica prijave v razpis P2

 

Rok za prijave v predselekcijo Start:up Slovenija: 26. marec 2019 do polnoči na prijave.startup.si.

DEMO dan16. in 17. april 2019 v Ljubljani

Rok za prijavo na razpis P2 SPS: 19. april 2019.


Galerija z dogodka Forum 100 % Start:up PLUS+

 

 

###

 

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

 

 

Značke
P2 SK75 SK200 Slovenski podjetniški sklad SPS MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.