Kako s pomočjo korporacij postati večji ?

Dne 22. oktober 2021 objavil Anemari Pediček
 

Ali si želiš hitre rasti in se povezati s korporacijami, a neveš kako? Tudi letos poteka program Korpostart 2021, ki povezuje startup in scaleup podjetja s korporacijami, z namenom hitrejše rasti. Svetovalec, moderator in mentor, ki deluje v družbi CorpoHub, Lojze Bertoncelj je z nami delil izkušnje in nasvete na področju povezovanja startupov ter korporacij. Preberi več v nadaljevanju.

 

Premagaj zadržke in jih spremeni v sodelovanje 

Čez program Korpostart je vse do danes šlo že več kot 50 korporacij, skozi program mentoriranja pa skoraj 100 startupov. Letos v programu sodeluje šest novih startup ekip, katerim pomagajo razvijati ambicije, potenciale in poslovno zgodbo preko konkretnih izkušenj v sodelovanju s korporacijami. Eden izmed glavnih ciljev je povezovanje sveta korporacij in startupov. Korporacijam skušajo približati startup svet, da ga te razumejo in startupom svet korporacij. A v ozadju še je ena ključna ideja, kako na čim hitrejši način postati večji. Lojze pravi, da je cilj programa startupe hitreje narediti večje, še posebej v sodelovanju s korporacijami. Startupi imajo navadno določene kompetence, a se soočajo s pomanjkanjem strojev in tehnologij, katere pa jim lahko ponudijo korporacije. A tukaj se začnejo pojavljati strahovi in zadržki, tako na strani startupov kot tudi korporacij. Ključna naloga Korpostarta je te zadržke premagati in jih spremeniti v sodelovanje.

 

Misli izven svoje cone udobja in doseži dodano vrednost 

Lojze je opozoril na dva slogana, ki se pojavljata na njihovi spletni strani in to sta 1 +1 = 3 in hitreje postati večji ter imata prav poseben namen. Dandanes se vse preveč startupov po nepotrebnem ustavi nekje, kjer jim je udobno. Pomembno je, da imamo v mislih, da žal tam kjer je udobno, ni neke dodane ekstra vrednosti. Vse dobre rešitve se namreč nahajajo izven cone udobja. V Korpostartu se trudijo, da oba svetova, tako startupe kot korporacije silijo, da delajo izven cone udobja, saj lahko le na tak način dosežejo pretežno vrednost in tudi rastejo.

 

Medsebojno učenje je velika dodana vrednost

Sodelovanje med startupom in korporacijo pa ima številne prednosti za obe strani. Startup, ki mu morda, zaradi pomanjkanja sredstev nekaj manjka, lahko s pomočjo programa najde strateškega partnerja, ki mu bo pomagal do večjega uspeha. Tukaj so v ospredju stvari kot so kompetence, dostopi in tudi blagovna znamka, ki jih z denarjem ni mogoče kupiti. Tudi korporacije preko startupov spoznavajo koncept vitkega inoviranja, ki temelji na učinkovitejšem povečanju oziroma ustvarjanju nove vrednosti in ne na zniževanju stroškov. Obe strani s pomočjo programa pridobita praktične izkušnje in velikokrat korporacije na podlagi prakse spoznajo, da lahko od startupov prevzamejo določena znanja.

 

Tudi startupi se lahko od korporacij marsikaj naučijo in ena izmed teh stvari je tudi disciplina, ki je pri korporacijah zelo močna. Startupi se navadno soočajo s problemom pomanjkanja discipline, ambicij, izkušenj, zato ne naredijo stvari, ki bi jih lahko. Korporacije nudijo tudi izjemen pospešek v vpogled na trg, razpolagajo z relevantnimi izkušnjami in imajo specifična znanja.

 

 

Za sodelovanje mora biti startup zrel

Za sodelovanje s korporacijo pa ni zrel vsak startup. Do medsebojnega povezovanja pride le, če je startup ekipa zrela in na to tudi pripravljena. V programu KorpoStart, zato vsako startup ekipo preverijo, vnaprej raziščejo, kako, koga in na kakšen način bi lahko prišlo do povezovanja. Vedno skušajo povezati kompetence startupa in korporacije. Na začetku mora biti jasno, kaj so unikatne in posebne kompetence nekega startupa. To so kompetence, ki jih je težko dobiti na trgu. Prav tako mora imeti startup ambicijo, ki ni samo “nice local business”, ampak je močna in realna.

 

Za sodelovanje mora biti zrela tudi korporacija

Korporacija mora za sodelovanje s startupom izpolnjevati dva pogoja:

 

  • Strategija sprememb ali Innovation strategy

Če želimo, da je sodelovanje uspešno morajo biti spremembe podprte tudi s strani vodstva. V podjetju se mora govoriti o strategiji sprememb (angl. Innovation strategy). Pogledati se more v poslovne načrte in iz teh razbrati, kakšni so načrti za spremembe v prihodnosti. Podjetje mora biti ozaveščeno v kaj se bo spremenilo v prihodnosti, torej v katero smer želi iti.

 

  • Odprtost za zunanje vire ali Open Innovation

V podjetju morajo biti odprti za zunanje vire, torej da ne vztrajajo pri tem, da vse naredijo sami in da sprejmejo pomoč od zunaj.

 

Dober odnos terja čas in potrpežljivost

Velikokrat pa do sodelovanja med startupom in korporacijo sploh ne pride. Lojze poudarja, da je to odnos, ki terja čas in potrpežljivost. Če eden izmed igralcev, v odnos ni pripravljen vložiti energije, iz tega ne bo nastalo nič. V odnos se moramo poglobiti in se z njim ukvarjati. Startup naj korporacijo osvaja, dalj časa ko jo bo osvajal, večje možnosti za uspeh bo imel. 

 

 

Čas mora biti vložen na vitko agilni način

Vložen čas je najpomembnejši faktor uspeha po Lojzetovem mnenju, a tukaj opozorja, da mora biti vložen na vitko agilni način. To je osnova vsega. Vitko pomeni, da delamo brez balasta, da vse kar delamo, delamo v smeri vrednosti. Vrednost na začetku ne predstavlja denarja, ampak učenje. Agilnost pomeni, da se znamo prilagajati. Če nam nekaj ne uspe, razmišljamo o drugih možnostih in se prilagajamo. 

Imej v mislih, da je ključna metrika za vsak startup hitrost učenja. Nenehno se moramo spraševati, kaj in koliko smo se naučili. 

 

Sodelovanje z večjimi slovenski korporacijami

Lojze je izpostavil sodelovanje dveh večjih korporacij v Sloveniji s startupi: Pošta Slovenije in Merkur. S pomočjo Korpostart programa so združili kompetence Pošte Slovenije in startup ekipe. Ker je šlo za logistično rešitev, so izhajali iz kompetenc Pošte Slovenije in odkrili prebojni poslovni model, ki pa še mora najti samo mesto v strategiji pošte. Drugo sodelovanje je bilo med Merkurjem in startup ekipo Posadi.si. Ekipi sta se  znašli pred izzivom, kako avtomatizirati prodajalca. Našli so eno rešitev in še eno, za katero so bile bolj primerne kompetence druge startup ekipe. Delali so v poslovalnici, se učili in dokaze predstavili vodstvu Merkurja, kjer so dovolili, da naredijo naslednji korak. Na tak način bodo počasi povezali startup ekipo in korporacijo ter med njima poskusili vzpostaviti zaupanje in sodelovanje. Posledično bosta ekipi lažje sodelovali. Lojze še poudarja, da velike firme delajo z velikimi številkami in da lahko že manjše številke za startupe pomenijo ogromno ter da lahko ti s pomočjo manjših številk hitreje postanejo večji. 

 

Pridruži se osrednjemu dogodku

V okviru programa bo 17. novembra ob 9.00 potekal tudi osrednji dogodek - HITREJE POSTATI VEČJI. KORPORACIJE IN STARTUPI. 1 + 1 = 3. Obstaja veliko razlogov tako za startupe kot korporacije, da se ga udeležijo. Startupi lahko na dogodku spoznajo pomembne kontakte, ki jim bodo pomagali hitro postati večji, medtem ko lahko korporacije stopijo v stik z zanimivimi startupi. Na dogodku bomo pridobili vpogled v določene primere, izkušnje, zgodbe in nauke podjetnikov, ki so v svoji karieri že marsikaj dosegli. Na dogodku se bomo posvetili konceptu odprtega inoviranja, spoznali primere sodelovanja korporacij in startupov v Sloveniji, govorili o aktualnih izzivih korporacij in startup rešitvah ter se mrežili. Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

Prijavi se na dogodek

 

O programu Korpostart 

Program Korpostart 2021 izvaja CorpoHub v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Saša inkubatorjem ter Start:up Slovenija. Namen programa aktivnosti KorpoStart, v širšem smislu, je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno start-up in scale-up podjetja), s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb. Razvoj je namreč tako hiter in heterogen, da niti največji ne uspejo več vsega sami narediti. Na strani inovativnih zgodb pa mladim ekipam običajno primanjkuje veliko različnih virov in kompetenc za hitrejši in (globalno) uspešnejši prodor na trg. S KorpoStart aktivnostmi se promovira in vpeljuje kulturo povezovanja s ciljem uspešnejše in hitrejše rasti tako korporacij, kot novih inovativnih podjetij.

 

VEČ O PROGRAMU KORPOSTART

 

Preberi, kaj o sodelovanju v programu pravi eden izmed udeležencev, Filip Isaković iz startup podjetja Greentech:

“Z Lojzetom smo na usmerjen način iskali ideje za novi pivot našega produkta in poslovnega modela, pri čimer nam je pomagal s svojim širokim teoretičnim znanjem kot tudi bogatimi izkušnjami. Nato smo najboljše ideje preverjali tako pri kupcih kot dejanskih uporabnikih, zbrali njihove odzive in jih analizirali, na podlagi česar želimo priti do v praksi najbolj uporabnega pivota, ki ga bosta sprejeli obe skupini."

Številni drugi odlični in zanimivi programi v okviru Startup Plus programa

Slovenski podjetniški sklad pa za portfeljska podjetja organizira tudi številne druge vrhunske podjetniške programe kot so Pospeševalniški program push2start, Startup klinika, SK GROWTH CAMP, NextRound, GROWdigital, INTL, Nextround, Šola za investitorje,  HardwareSTART, Pospeševalnik za zdravje in ScaleUPgrade. Vsebinski programi učinkovito dopolnjujejo finančne produkte P2, SK75 in SI-SK, ki slovenskim zagonskim podjetjem zagotavljajo od 54.000 EUR do 600.000 EUR zagonskih sredstev.

 

SPOZNAJ ŠE DRUGE PROGRAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###

 

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Značke
StartupPlusProgram SPS SlovenskiPodjetniskiSklad MGRT EvropskiSkladzaRegionalniRazvoj P2 SK75 Korpostart
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.