Izogibajte se subjektivnim ocenam, naj govorijo številke!

Dne 27. marec 2018 objavil Elvisa Basailović
 

Šest napornih delovnih dni je za start-up podjetniki, ki so lani v pomladnem roku prejeli investicijo SK75 Slovenskega podjetniškega sklada. Celovit izobraževalni program smo v Iniciativi Start:up Slovenija ukrojili na podlagi feedbacka prejšnjih generacij udeležencev, ki so nam dali neprecenljiv vpogled v njim najbolj koristne vsebine. Združili vse top slovenske strokovnjake s področij, katera mora obvladati vsako start-up podjetje. Osredotočili smo se predvsem na praktično delo in čimprejšnjo implementacijo v poslovanje.
 

Program je zajemal analizo podjetij s strani mentorjev, ki so opravili pregled ključnih izzivov, identificirali šibka področja v poslovanju ter podali predloge za izboljšave, uvodna predavanja namenjena širšemu pogledu na procese ter vzpostavitev na metrikah temelječega poslovanja podjetja, jedrna predavanja in 1:1 svetovanja na ključnih področjih poslovanja startupov (produktno vodenje, spletni marketing, prodaja in globalna rast, priprava podjetja na rast in prodajo), individualna 30 min svetovanja startupov s strani strokovnjakov iz posameznih področij (kadrovski management, pravno svetovanje, podjetniške finance...), zaključni feedback dan, na katerem so mentorji pomagali izpiliti akcijski načrt za 2018 ter podali nasvete kako zastavljene cilje ne samo uresničiti, ampak jih preseči. V sklopu programa podjetja izberejo dodatnega mentorja za poglobljeno delo s podjetjem v obsegu 5 ur s seznama mentorjev Slovenskega podjetniškega sklada.
 
Skozi ključne poslovne funkcije z 19-imi predavatelji in svetovalci
V luči pridobivanja raznovrstnih podjetniških znanj za postavitev trdnih temeljev podjetij in izdelave ciljno usmerjenega akcijskega načrta, smo v Iniciativi Star:up Slovenija v sodelovanju z najbolj aktivnimi deležniki slovenskega startup ekosistema zanje oblikovali intenziven bootcamp program na ključ. V šestih dneh intenzivnega dela so izkušeni strokovnjaki pokrili vse ključne poslovne funkcije v zgodnjih fazah poslovanja startupov:

 • Branko Drobnak – gozd in drevesa, enoletni plan s časovnico, cilji in metrikami
 • Tilen Travnik in Sašo Jakljevič – produktni management
 • Andraž Štalec in Matej Bajželj – prodaja ter spletni marketing
 • Matt Mayfield in Primož Hvala – vstop na tuje trge
 • Alenka Gorenčič, davčni vidik širjenja v tujino
 • Anja Primožič, pravni vidik širjenja v tujino
 • Nina Dremelj, priprava podjetja na vstop investitorja
 • Jakob Gajšek, mreža evropskih in svetovnih VC investitorjev
 • Rok Stritar, vzpostavitev ključnih procesov
 • Matjaž Petrič, podjetniške finance
 • Nika Sebič Koračin, sestavljanje in upravljanje timov
 • Nejc Setnikar, najpogostejša pravna vprašanja
 • Matjaž Slak, ICO kot način financiranja
 • Urška Jež, Aleš Pustovrh, Bernard Grum – analiza poslovanja ter feedback z izboljšavami

Nasvet #1: pomanjkanje planiranja privede do prerekanja
»V naših start-upih je veliko prerekanj in mnoge ekipe razpadejo, ker subjektivno ocenjujejo opravljeno delo. Če bi imeli nastavljene številke, bi te vse povedale! Če se na projekte določi ključne ljudi, zadolžitve, časovni okvir, stroškovne gabarite, potem bodo številke jasno povedale kaj je bilo in kaj ni bilo narejeno ter kdo ni dovolj doprinesel k ekipi.«, je uvodoma ekipam, ki so lani jeseni prejele investicijo SK75 Slovenskega podjetniškega sklada, na srce položil Branko Drobnak iz Kluba Poslovni angeli Slovenije.

Branko Drobnak o iz Poslovnih angelov Slovenije o širšem pogledu načrtovanja »gozda in dreves«

 
Nasvet #2: planiranje denarnega toka je temelj vsakega podjetja
Spremljajte in aktivno upravljajte svoj denarni tok je nasvet vsakega finančnega strokovnjaka. Matjaž Petrič pravi, da podjetja predvsem usmerja, da razmišljajo o prihodnosti, čeprav je to zelo težko – če so ekipe ki se še iščejo, preskušajo na trgu, iščejo poslovni model. Se pravi, morajo čim več meriti, in zajeti čim več informacij, saj kljub vsemu govorimo o denarju in tukaj odločajo dejstva ne samo čustva. Več nasvetov za podjetja v zgodnjih fazah razvoja je predstavil v video posnetku.

 

Nasvet #3: osvajanje tujega trga je precej drugačno od vstopa na domačega

Nina Dremelj, direktorica podjetja za investiranje v start-upe AlpVent, pravi, da morajo imeti podjetja pri vstopu na tuji trg izpolnjenih nekaj osnovnih parametrov, in sicer produkt, ki gre za resnično prebojno tehnologijo ali je njihov produkt možen za multiplikacijo, ali imajo res dobro in sposobno ekipo, ki bo takoj izpeljala vstop na tuj trg in ali imajo dobro prodajno ceno izdelka ter razliko v ceni. Najslabše kar se namreč lahko zgodi je, da jih tuji trg preseneti. Nanj niso pripravljeni, ne poznajo konkurence in ne poznajo tradicionalnih značilnosti trga, ki so izrednega pomena. To so kulturne značilnosti, sam trg v posamezni državi, kultura kupovanja, kultura prodaje, itd. Velikokrat se zgodi, da podjetja pri prodaji izdelka morda že uspešno pridejo na tuji trg, pa padejo na ceni izdelka, ki je lahko včasih tudi prenizka. Zato je  zelo pomembno, da se na vstop na tuji trg pripravimo, pri pridobivanju investicije je to en zelo pomembnih segmentov, ki ga mora start-up podjetje razumeti in ki ga mora implementirati v svoj poslovni model oz. svojo vizijo podjetja, saj mu bo to omogočalo, da bodo uspešno raslo naprej.

Nina Dremelj pri 1:1 mentoriranju podjetja ETOS solutions

 
Nasvet #4: podjetja dobijo premalo zavrnitev, saj sploh ne gredo do strank, da bi jih te lahko zavrnile
Primož Hvala pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s treh področji – trženje, prodaja in HR. Zelo velikokrat se podjetjem zgodi, da dobijo investicijo in potem razmišljajo o naslednji. Nato enostavno pozabijo na kupca. In kupec je tisti, ki prinaša njim denar. Premalo prodajajo, enostavno gredo premalo do strank in posledično dobijo premalo zavrnitev. Več prodajnih nasvetov pa v spodnjem videu.
 

 


Nasvet #5: potrebno je izobraževati in graditi odnos z uporabniki, ne samo prodajati
Dejstvo je, da 90% ljudi, ki pride na vašo spletno stran, še ni v nakupni fazi in zato ne bo kupilo vašega izdelka. Vaše potencialne uporabnike morate izobraziti, zato je faza online raziskovanja neizbežna. Bolj kot vam je mar za njih in več kot jim ponudite koristnih vsebin, več je možnosti za klik v košarico. Uporabnike torej izobražujte in seznanjajte z novostmi, gradite brand in zaupanje v vaš produkt ali storitev in gradite odnos z njimi. To bo privedlo do vračajočih se strank, ki so za vsak biznis ključnega pomena, je še veliko več trikov z udeleženci delil digitalni strateg Andraž Štalec iz agencije Red Orbit.
 

»Conversion rate« se poveča za 56%, če vašim uporabnikom ponujate izobraževalne vsebine, pravi Andraž Štalec, Red Orbit

 
Nasvet #6: hitrost je ključnega pomena
Po šestih dneh nabiranja novih znanj, nasvetov in idej za izboljšanje poslovanja, smo podjetja povprašali o vtisih letošnjega SK75 bootcampa.
Matic Sušnik iz Etos Solutions pravi, da so se na bootcampu začeli zavedati, da je potrebno hitro razviti končni produkt in hitro vstopiti na trg ter izkoristiti svojo ključno prednost. Zato bodo manj zavlačevali in hitreje vpoklicali nove kadre in hitreje dosegli zastavljene cilje. Več o tem in o tem kaj so pridobili s SK investicijo pa v kratkem video posnetku.

 


Nasvet #7: postavljajte podvprašanja
Ljudje imamo cele strani seznamov, kaj vse bi morali opraviti. Ampak zaradi različnih okoliščin opravimo le mogoče pet do deset stvari na prvi strani. »Če želite prodati svoj produkt , morate biti na tej strani, morate biti nujna potreba ljudi«, je bil kot vedno jasen prodajni strateg Matt Mayfield. Po predstavitvi produkta novi stranki, ki naj vsebuje koristi, prednost od ostalih produktov in zakaj ga potrebovali zdaj, poslušajte stranko. Pomembno je, da dobite nedvomen da ali ne. Tu je točka, ko se lahko največ naučite. Ne zadovoljite se s preprostim odgovorom npr. všeč mi je vaš produkt, ker je kakovosten. Vprašajte kaj pomeni za njih kakovost, kako bi jo lahko še izboljšali, kateri so po njihovem mnenju najbolj kakovostni izdelki, itd. Torej postavljate podvprašanja, da boste lahko lažje razumeli in spoznali vse odtenke posameznih pridevnikov. Kar je za nekoga nekaj kakovostno, je za nekoga drugega lahko popolnoma nasprotno.
 

S pravimi podvprašanji boste prišli do razumevanja potrebe stranke, na podlagi katerih boste lahko pripravili ponudbo, ki je ne bo mogla odkloniti, pravi Matt Mayfield

 
Nasvet #8: postavljanje podvprašanj je bil aha moment tega bootcampa
Ravno ta drugačna perspektiva na vprašanja, ki jih moraš zastavit sebi in klientom, je Davida Halba iz Fastcast pripeljala do aha momenta, ki mu bo v pomoč pri prodaji njihovih storitev. Svoja razmišljanja je strnil v kratkem video posnetku.
 


------------------------
V bootcamp programu so sodelovala SK podjetja, ki so prejela konvertibilno posojilo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 75.000 €, iz generacije pomlad 2017:- - -

 

Program SK za financiranje in vsebinsko podporo start-upov omogočajo


- - -


##ENovice##

 

 

 

Značke
SK75 SK pomlad Slovenski podjetniški sklad
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.