Izkoristi finančna sredstva EU za zaščito blagovnih znamk, modelov, patentov in žlahtniteljskih pravic

Dne 12. maj 2023
 

Ali veš, da lahko mala in srednje velika podjetja v Evropski uniji po novem poleg sofinanciranja za dejavnosti, povezanimi z znamkami in modeli, zaprosijo tudi za sofinanciranje za dejavnosti na področju patentov in rastlinskih sort Skupnosti? V nadaljevanju te čaka informacij. 

 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je 26. aprila objavil spremembe razpisa sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem za leto 2023. Cilj letošnjega sklada je finančno podpreti mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Evropski uniji (EU), ki želijo izkoristiti storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine in/ali zavarovati svojo intelektualno lastnino.

 

Slovenski Urad za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2023 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji brezplačno izvaja podobno storitev (PRVA i - prva informacija o intelektualni lastnini). 

 

Spremembe razpisa se nanašajo na uvedbo dveh novih vrednotnic in s tem povezanih sredstev. Skupna proračunska sredstva, ki so na voljo v okviru letošnjega razpisa EUIPO, so se povečala na 27,1 milijona evrov. Novi vrednotnici sta:

  • patenti (vrednotnica 3)

Do sofinanciranja (do višine 75 odstotkov) so upravičene pristojbine, ki jih zaračunajo uradi držav članic EU za storitev poizvedb o stanju tehnike, pristojbine uradov držav članic EU za patentno varstvo na nacionalni ravni in pristojbine Evropskega patentnega urada za evropske patentne prijave. Najvišji znesek vrednotnice 3 je 1500 evrov na upravičenca.

 

  • rastlinske sorte Skupnosti (vrednotnica 4)

Do sofinanciranja (do višine 50 odstotkov) so upravičene pristojbine za spletno prijavo, ki jo zaračuna Urad Skupnosti za rastlinske sorte. Najvišji znesek vrednotnice 4 je 225 evrov na upravičenca.


Zainteresirana MSP lahko oddajo vlogo za sofinanciranje do 8. decembra 2023 elektronsko pri EUIPO.

 

Na spletni strani EUIPO najdete podrobnejše informacije o spremembi razpisa, vključno z odgovori na najpogostejša vprašanja.

 

VEČ INFORMACIJ

 

Vir: gov.si

Značke
SMEfund Startup
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.