Iščemo startup strokovnjake!

Dne 12. junij 2019
 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavlja javni poziv za mentorje in ocenjevalce inovativnih start-up in drugih malih ter srednje velikih podjetij (MSP) za leto 2019. Z mentorstvom bo v letošnjem letu podprtih med 80 in 90 podjetij.


Upravičenci do mentorja in mentoriranja so prejemniki različnih finančnih spodbud SPS od leta 2014 naprej, če je med njimi in Skladom obstoječe pogodbeno razmerje, ki izhaja iz razpisov za prejemnike nepovratnih spodbud P2 v letu 2019, za prejemnike konvertibilnega posojila SK50 v letu 2014, za prejemnike konvertibilnega posojila SK75 od leta 2015 naprej, za prejemnike lastniške investicije SK200 od leta 2014 do leta 2017 in za prejemnike soinvesticije SK-SI s strani sklada v letu 2019.

Mentoriranje je za upravičence brezplačno, stroške mentoriranja krije neposredno Slovenski podjetniški sklad, sofinancirano pa je iz programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju 2018 do 2023 in iz kohezijskih sredstev.

Plačilo za mentorsko uro znaša 86,07 evra (brez DDV) oziroma 105 evrov (z DDV), obračun mentorskih ur pa bo po dejansko porabljenih urah v skladu z dinamiko operacije Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju 2018 do 2023.

Posamezni startup strokovnjak lahko nudi mentorsko podporo največ petim različnim podjetjem, storitve za izvajanje mentorstva pa lahko zaračunava zgolj preko pravne osebe ali s.p., izplačilo kot fizični osebi ni možno.

Kandidati za startup strokovnjake se lahko odločijo za razvrstitev v eno izmed štirih kategorij:

  • podjetnik,
  • vodstveni delavec v start-upih in scale-upih,
  • vodstveni delavec v večjih korporacijah,
  • aktivni investitor ali
  • vodja podjetniških prorgamov.

Ob prijavi morajo kandidati priložiti kratek vsebinski opis delovnih izkušenj (oziroma kratek življenjepis), kategorijo mentorja, za katero kandidirajo in izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva. Celotna vloga ne sme biti daljša od dveh strani A4.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 17. junij 2019, poslati jo je mogoče na poštni naslov Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (s pripisom Javni poziv za start-up strokovnjake) ali na elektronski naslov info@podjetniskisklad.si z naslovom zadeve Javni poziv za start-up strokovnjake.

 

 

Značke
Start-up strokovnjak Javni poziv SPS Slovenski podjetniški sklad
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.