Nominirajte kandidate za Slovenski start-up leta 2020!

Dne 30. marec 2020
 

Iščemo, izpostavljamo in nagrajujemo ambasadorje slovenskega startup podjetništva. Tista startup podjetja oziroma ekipe, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom predstavljajo novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov.

 

Projekt slovenske startup skupnosti

Nagrada Slovenski start-up leta je projekt aktivnih deležnikov slovenskega startup ekosistema. Njihova vloga je sodelovanje pri nominaciji kandidatov za nagrado ter domači in mednarodni promociji finalistov ter prejemnika naziva. Glavni organizator projekta je Start:up Slovenija, soorganizatorja pa že tradicionalno Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nagrado Slovenski start-up leta si lahko prisluži slovensko inovativno startup podjetje s potencialom rasti na globalnih trgih. Z nagrado želimo ključni deležniki slovenskega startup ekosistema izpostaviti in nagraditi podjetja in njihove ekipe, ki s svojo vztrajnostjo, globalno prepoznanimi dosežki ter drzno razvojno vizijo predstavljajo zgled v domačem in tujem startup okolju.

Prejemnik nagrade Slovenski start-up leta postane tudi ambasador slovenske startup skupnosti. Organizatorji nagrade prejemniku naziva pri tem nudijo aktivno PR in drugo podporo, pri čemer bo zmagovalca kristalni kip leto dni spominjal na to, da poleg svojih uspehov v medijih in na dogodkih doma ter v tujini promovira tudi slovensko startup skupnost.

Organizatorji objavimo javni poziv za zbiranje nominacij startup podjetij, ki ustrezajo kriterijem nagrade. Vsak aktivni člani startup ekosistema lahko do 6. aprila nominira le eno startup podjetje. Svojo nominacijo pisno utemelji skozi odgovore na vnaprej določena kratka vprašanja, vezana na nominirano startup podjetje in predlagatelja nominacije. Nominirano podjetje mora biti seznanjeno z nominacijo in se z njo strinjati. Nominirano ne more biti podjetje, ki je že prejelo nagrado Slovenski start:up leta. Nominacijam ekosistema se pridružijo tudi tri najbolje ocenjena podjetja predselekcije Start:up Slovenija. 

Vse prejete nominacije obravnava nominacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavnik Start:up Slovenija in drugi aktivni člani slovenskega startup ekosistema, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju zasebnih in javnih programov za podporo startup podjetjem. Vsak član nominacijskega odbora odda svoj glas in razvrsti pet nominirancev s skupnega seznama, pri čemer ne more glasovati za svojega nominiranca.

Pet najbolje ocenjenih startupov se uvrsti v finale, zmagovalec pa novembra potuje na Slush festival.

 

NOMINIRAJTE SVOJEGA KANDIDATA

Zadnji rok za oddajo nominacije je 6. april 2020!

 

 

Katera podjetja se lahko nominirajo?

V izboru lahko sodelujejo startup podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Podjetje je bilo ustanovljeno v Republiki Sloveniji, jedrna ekipa deluje v Sloveniji.
  • Podjetje na skrajni rok nominacije ni starejše od 3 let.
  • Na datum nominacije podjetje še ni prejelo večje A investicijske runde (orientacijski znesek je do pol milijona evrov kumulativnih investicij, lahko tudi večji).
  • Nominirano podjetje je o nominaciji obveščeno in se z njo strinja. Vsakdo, ki odda nominacijo, jo tudi utemelji, kot sledi v spodnjem odstavku ...


 

Utemeljitev nominacije

Vsakdo, ki predlaga kandidata za nagrado Slovenski start-up leta, poda svojo utemeljitev tako, da odgovori na naslednji vprašanji:

  • S katerimi dosežki, doprinosi ali vizijo predstavlja nominirano podjetje zgled v domačem in tujem startup okolju?
  • Kako je podjetje vključeno v slovensko gospodarstvo (zaposlovanje, partnerstva, sodelovanje v podpornih programih, ...)?

Pet najbolje ocenjenih start-upov se uvrsti v finale za nagrado.
 

 

NOMINIRAJTE SVOJEGA KANDIDATA

Zadnji rok za oddajo nominacije je 6. april 2020!

 

 

Kako izmed petih finalistov izberemo zmagovalca?


Ocenjevalna komisija

Člani ocenjevalne komisije za nagrado so ugledni slovenski in tuji podjetniki in investitorji, ki so povezani z delovanjem in razvojem slovenskega startup ekosistema. Naloga komisije je, da izmed petih startupov finalistov izbere zmagovalca.

 

 

Ocenjevalni kriteriji

Ocenjevalna komisija za nagrado Slovenski start-up leta finaliste ocenjuje po štirih kriterijih:

  • Produkt: Podjetje je uspešno potrdilo vrednost svojih produktov na trgu s katerimi rešuje pomembno bolečino oziroma problem ciljne skupine uporabnikov. Uspešna potrditev vrednosti se odraža v številu prvih uporabnikov in njihovi rasti, pri čemer so seveda še najpomembnejši plačljivi kupci.
  • Investitorji: Podjetje je s svojim produktom in poslovnim modelom uspelo pridobiti potrditev s strani domačih oziroma tujih investitorjev, ki so podjetju dodali dodaten kapital in tudi druge resurse. Pri tem so posebej dragoceni izkušeni in mednarodno uveljavljeni investitorji.
  • Ekipa: Podjetje vodi kompetentna, predana in dobro organizirana ekipa z jasno vizijo in komplementarnimi znanji in izkušnjami (tehnične, organizacijske, prodajne sposobnosti), ki jim bo omogočala nadaljno uspešno izgrajevanja podjetja. 
  • Potencial za uspešno poslovanje in rast (celovit poslovni model): Celoten poslovni model je inovativen, zasnovan na logičnih in s strani trga preverjenih predpostavkah, ki ne izkazujejo vidnejše šibkosti / slabosti. Podjetje ima vsaj določeno neubranljivo prednost. Podjetje ima potencial za razvoj dobrega posla na obetavnem, dovolj velikem in rastočem trgu. Rezultati se že oziroma se bodo odražali v visokih prihodkih, številu zaposlenih, dobičkonosnosti in celo verjetnostjo za disrupcijo industrije oziroma določene tržne niše.

Komisija za nagrado kandidate ocenjuje po zgornjih kriterijih, pri čemer informacije črpa iz prijavnice in drugih javno dostopnih podatkov.

 

NOMINIRAJTE SVOJEGA KANDIDATA

Zadnji rok za oddajo nominacije je 6. april 2020!

 

 

Razglasitev zmagovalca in nagrade

Finalisti tekmovanja se bodo glavni ocenjevalni komisiji predstavili 21. aprila ob 15. uri v Ljubljani. Zmagovalec pa slavnostno razglašen na večernem dogodku v okviru prvega dne PODIM konference. 

 

Slovenski start:up leta 2020 bo za nagrado prejel "all-inclusive" paket za obisk Slush Festivala v Helsinkih novembra 2020. Nagrada za zmagovalca vključuje vstopnico na festival, letalski prevoz in nastanitev za eno osebo.

 

 

 

Organizatorji

Nagrado organizira Start:up Slovenija v soorganizaciji Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

NOMINIRAJTE SVOJEGA KANDIDATA

 

 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Značke
SPS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.