Finalist Startup leta 2011 Mesi Medical prejel 18-milijonsko naložbo

Dne 23. junij 2023
 

Družba SHS, vodilna investitorka v zdravstveni sektor, je investirala 18  milijonov evrov v inovativno slovensko podjetje, ki je bilo leta 2011 finalist tekmovanja Slovenski Startup Leta in že takrat napovedalo svoje današnje uspehe. MESI je pionir pri poenostavljanju in digitalizaciji poteka dela na področju diagnostike v vseh zdravstvenih okoljih, od splošnih ambulant do pomoči pri oskrbi. 

 

Poslanstvo podjetja MESI je v razvoju inovacij za zgodnje odkrivanje bolezenskih stanj. Pri tem se osredotočajo na digitalno diagnostiko, ki zdravnikom pomaga pri zbiranju, razumevanju in kontekstualizaciji podatkov, pomembnih za postavljanje diagnoz in sprejemanje drugih strokovnih odločitev. 

 

Po ustanovitvi leta 2010 je podjetje prispevalo k boljšemu vpogledu v stanje arterij, in sicer s konceptom enostavnejšega odkrivanja periferne arterijske bolezni, dostopnega že na ravni osnovnega zdravstva. Zdaj si prizadevajo storiti enako tudi pri drugih srčno-žilnih boleznih. V osnovnem zdravstvu so s svojo tehnologijo samo leta 2022 pripomogli k odkritju primerov bolezni pri več kot 220.000 pacientih, več kot 40.000 primerov pa je bilo digitalno posredovanih specialistom za drugo mnenje, kar je omogočilo učinkovitejšo obravnavo ter prihranek časa in denarja.  

 

 

Naložba družbe SHS je posledica močne rasti podjetja MESI in dejstva, da se mu je leta 2022 v vlogi investitorja in strateškega svetovalca pridružil podjetnik Oliver Heine, strokovnjak za medicinsko tehnologijo. Z naložbeno spodbudo in močnim svetovalnim odborom bo MESI lahko širil svojo prodajno organizacijo ter portfelj izdelkov in storitev. To vključuje tudi napovedne aplikacije na podlagi umetne inteligence, ki bodo pomembno prispevale k digitalizaciji zdravstva. 

 

»Z veseljem stopamo v partnerstvo s podjetjem MESI, ki je z inovacijami že dokazalo zavezanost učinkovitejši obravnavi in digitalizaciji zdravstva,« je povedal Sascha Alilovic, upravni partner pri družbi SHS. »Verjamemo, da bo MESI s to naložbo še naprej sledil svoji impresivni krivulji rasti in se še nadalje uveljavljal kot zlati standard v panogi.« 

Jakob Šušterič, izvršni direktor podjetja MESI, je dodal: »Navdušeni smo, da so naša prizadevanja v Evropi in drugje po svetu privedla do partnerstva z družbo SHS. Cilj naših inovacij je olajšati dostop do pomembnih diagnostičnih podatkov. S tem se pospeši diagnostični postopek, kar prispeva k hitrejšemu zdravljenju pacienta in preprečevanju neželenih dogodkov. Naložba družbe SHS nam bo omogočila nadaljnji razvoj novih načinov, na katere bodo zdravstveni delavci lahko natančneje in učinkoviteje napovedovali, diagnosticirali in obravnavali različne bolezni.« 

Naložba v podjetje MESI odraža zavezanost družbe SHS podpiranju hitro rastočih podjetij, ki razvijajo izdelke in storitve za učinkovitejšo obravnavo pacientov, kakovostnejšo oskrbo in zmanjševanje zdravstvenih stroškov. Družba SHS in podjetje MESI bosta skupaj lahko spodbudila pomembne spremembe v zdravstvu in pripomogla k temu, da bo kakovostnejše obravnave deležno več pacientov. 

  

O podjetju MESI Medical 

MESI Medical je inovativno podjetje, ki si prizadeva za digitalizacijo zdravstva na osnovni in drugih ravneh. Njegov osrednji izdelek, MESI mTABLET, jim je omogočil uvedbo nove diagnostične kategorije: napovedne ocene zdravstvenega stanja. Gre za kombinacijo digitalnih diagnostičnih meritev, takojšnjega shranjevanja podatkov o pacientu, orodij za klinično podporo ter kliničnih priporočil s pomočjo umetne inteligence na eni napravi. Zaradi velike širitve v zadnjih letih so njihovi nagrajeni izdelki prisotni že v več kot 50 državah.  

 

O družbi SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH 

Vodilo družbe SHS, ki ima sedež v Tübingenu v Nemčiji in investira v zdravstveno panogo, je »Grajenje evropskih prvakov v zdravstvu«. Investitorka, specializirana za naložbe v zdravstvo, financira in razvija podjetja v svojem portfelju v skladu s tem načelom. Od ustanovitve leta 1993 so njene naložbe usmerjene v financiranje širjenja, spremembe delničarjev ter okoliščine nasledstva, in sicer tako v manjšinske kot večinske deleže. Investitorji v sklade SHS so med drugim pokojninski skladi, skladi skladov, družinske pisarne, podjetniki, strateški investitorji in vodstvena ekipa družbe SHS. Kapitalska naložba družbe, registrirane za AIFM, je do 50 milijonov EUR. Naložbe, ki to presegajo, se lahko izvedejo z mrežo soinvestitorjev. Ker pri naložbenih odločitvah družbe SHS igrajo osrednjo vlogo etični vidiki, se je zavezala k upoštevanju smernic UN PRI – investitorske pobude Programa Združenih narodov za okolje. Družba SHS naložbe trenutno izvaja iz svojega šestega sklada, ki je bil vzpostavljen leta 2022 in obsega približno 250 milijonov evrov. 

Značke
Startup Investicija Startup leta
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.